Vykonštruovaný podvod — 4. časť: Nová analýza — Zväz britských lekárov "sa zastáva lekárov", aj keď to znamená útok na pacientov

24.10.2011 01:00

Age of Autism29.VII.2011Mark Blaxill

 

       Pôvodný článok "An Elaborate Fraud, Part 4: News Analysis -- The British Medical Association Is “Standing Up for Doctors” Even If It Means Attacking Patients"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 

       Ak navštívite stránku Zväzu britských lekárov (= British Medical Association = BMA), zistíte, že jeho sloganom je "Zastávame sa lekárov". To je postoj význačný hlavne tým, čoho sa BMA nezastáva: ani pacientov, ani vedy, ani zdravia, len a len lekárov, ktorí sú členmi zväzu. Stránka BMA vysvetľuje, čo presne sa tým myslí: "Sme ... nezávislými odbormi, oddanými ochrane jednotlivých členov a spoločných záujmov lekárov."

       Inými slovami: BMA je neohrozenou ekonomickou entitou: odbormi. A jeho prvotným účelom je chrániť peniaze a moc svojich členov. Je to jednoduché. Proti komu stojí BMA? Protivník dňa sa môže z času na čas meniť. Dennodenne však tie najväčšie konflikty, ktorým britskí lekári čelia, sú konflikty s pacientami. Keď pacienti poslúchajú lekárov a vyrábajú pre nich príjmy, sú pre BMA užitoční. Keď však pacienti chcú prevziať kontrolu nad zdravím svojej rodiny, alebo - ešte horšie - tvrdiť, že lekári, čo sú členmi BMA, spôsobili poškodenie zdravia, tak to už je iná káva. Keď sú záujmy pacientov v konflikte so "zastávaním sa lekárov", je úplne jasné, čo bude úlohou BMA.

 

BMA útočí na dôležitých pacientov, ako keby to boli nepriatelia lekárov

       Jedným z nástrojov na ochranu záujmov lekárov je "veda", alebo presnejšie: propaganda vydávajúca sa za vedu. Konkrétne: BMA vydáva British Medical Journal (= BMJ = britský lekársky časopis), ktorý na začiatku roku 2011 rozšíril Brianove Deerove obvinenia Dr. Andrewa J. Wakefielda. Napriek dlhej súdnej fraške proti Dr. Wakefieldovi ohľadne jeho lekárskej etiky a návrhu výskumu, ktorá sa udiala pred Všeobecnou lekárskou radou (= General Medical Council = GMC), obvinenia z vedeckého podvodu neboli súčasťou procesu pred GMC. Do januára 2011 novinár na voľnej nohe Brian Deer, a nikto iný - len Deer samotný, obvinil Dr. Wakefielda z klamstva ohľane zozbieraných údajov a z falšovania dôkazov. To znamená až do času, kedy sa BMJ zamiešal do veci, v podstate - s dramatickými fanfárami - súhlasiac s Deerovými obvineniami z roku 2009 v The Sunday Times, čo sa pre dobré meno Dr. Wakefielda stalo ešte väčšou ranou než proces pred GMC. Do akej miery zničujúce boli tieto obvinenia? V tlačovej správe sa redaktorka BMJ Fiona Godlee vyjadrila, že bola "ohromená porovnaním podvodu výskumníka Andrewa Wakefielda s Piltdownským človekom, monumentálnym paleontologickým podvodom, ktorý uvrhol ľudí na 40 rokov do mylnej domnienky, že bol nájdený chýbajúci medzičlánok medzi človekom a opicou". Smutné je, že týchto výstredných obvinení sa chytili médiá po celom svete, rozšírili ich ako požiar a - napriek ich preukázateľnej nedôveryhodnosti - sú považované za oprávnené.

       Pre akéhokoľvek lekára alebo vedca, ktorý by mal kedy chuť podporiť kriticky ladeného pacienta, to bol jasný odkaz: keď ide BMA a jeho vlajkový časopis po ňom po vás, bude nemilosrdný.

       V šialenstve okolo údajného vedeckého podvodu Dr. Wakefielda sa však stráca fakt, že pôvodné údaje v článku z roku 1998 v časopise Lancet nepochádzajú od Dr. Wakefielda. Výskum Slobodnej kráľovskej nemocnice (Royal Free Hospital), na ktorom sa podieľali mnohí ďalší lekári, vznikol na základe zbierania a hlásenia pozorovaní učinených rodičmi. Tieto pozorovania rodičov zahŕňali rôzne formy regresívneho autizmu alebo encefalitídy (zápalu mozgu), zápalové ochorenie čriev a časovú následnosť nástupu príznakov po očkovaní proti osýpkam, príušniciam a ružienke (MMR). Postupom času (a v každom jednom prípade popisovanom v časopise Lancet) pokračujúce hlásenia rodičov podporovali pôvodné vysvetlenie Dr. Wakefielda. Navyše mnoho tisíc rodičov neskôr hlásilo rovnakú postupnosť udalostí. Pri kuchynských stoloch po celom svete sa očkovanie MMR stalo známym ako "očkovanie vyvolávajúce autizmus". Podstatou veci teda je napätie medzi britskými lekárskymi ustanovizňami na jednej strane a rodičmi skúmaných detí na strane druhej.

       Takže obviňovaním Dr. Wakefielda robí BMJ vlastne niečo iné: obviňuje rodičov Dr. Wakefieldom skúmaných detí zo spáchania vykonštruovaného podvodu.

       Prečo by sa BMJ dopustil tak agresívneho útoku? Žiaľ, zverejnením Deerových obvinení neslúži tlačový orgán BMA ani vede ani pravde. Namiesto toho sa "zastáva lekárov": príjmu, ktorý lekári dostávajú za časté návštevy kvôli očkovaniu malých detí; slobody lekárov nestrácať drahocenný čas so skeptickými rodičmi počas preventívnych prehliadok; a moci lekárov donútiť rodičov k očkovaniu podľa odporúčaného očkovacieho kalendára.

       Čo sa týka Deerových článkov, Dr. Wakefield poslúžil ako priamy cieľ, ale nie veľmi hlboko pod povrchom väzí agresívny útok na rodičov, ktorí majú drzosť spochybňovať mandáty BMA a predstaviteľov verejného zdravotníctva. Je to značne nemilosrdný útok: Rodičia, spochybňujúci bezpečnosť očkovania, sú nebezpečenstvom pre verejné zdravie; Rodičia, konštatujúci poškodenie zdravia očkovaním, sú klamármi; Rodičia, ktorí sa ohradzujú voči zastrašovaniu a nátlaku, sú proti-očkovacími aktivistami; Rodičia, ktorí hľadajú finančnú pomoc pre svoje očkovaním poškodené dieťa, chcú vybabrať so systémom, aby sa obohatili.

       Tento typ útoku nie je prácou v rukavičkách. Avšak tým, že sa BMA rozhodol zviazať svoju (dobrú?) povesť s povesťou Briana Deera, urobil riskantný krok.

       Človek nemusí dlho hľadať, aby našiel dôkazy o Deerovom chrapúňstve. Najlepším príkladom je jeho nemaskované pohŕdanie "neposlušnými" rodičmi. To bolo vidno napr. po kritike Deerových článkov zo strany troch rodičov autistických detí: Isabelly Thomas, matky dvoch detí zo štúdie Dr. Wakefielda, Johna Stonea, redaktora Age of Autism, a tretieho, nemenovaného bloggera. V šarvátke na blogu naklonenom farmaceutickému priemyslu, povedal Deer o kritických rodičoch toto (viď TU):

"A oni sa pýtajú, že prečo ich deti majú problém s mozgom."

       Súc očividne nespokojný s touto stručnou urážkou, vypracoval Deer ďalšiu (viď TU):

"Ja si vážne myslím, že tieto tri osoby, ktoré kritizujem – a poznám totožnosť všetkých troch, – by sa mali sami seba spýtať, či ich osobné problémy so správaním sa nie sú lepším vysvetlením, prečo ich deti majú problémy, určite oveľa lepším než MMR.

       Hnisavá nechutnosť, hrôzostrašné opakovanie sa, vychytralá zákerná posadnutosť – to všetko sú pre mňa znamenia patologického správania sa."

       Deer si vyhradil obzvláštnu antipatiu pre Isabellu Thomas, matku dvoch z 12 detí skúmaných Dr. Wakefieldom. Isabella Thomas najviac verejne oponovala Deerovi, takže jeho verejné poznámky o nej jasne ukazujú jeho zaujatosť - predpoklad, že v debate medzi členmi BMA a nespokojnými rodičmi sú rodičia vždy na vine a lekári majú vždy pravdu (viď TU):

"Bol tu napr. prípad matky, ktorej príbeh je teraz verejne známy a teda zverejniteľný, a tá mala dve deti. Jej praktický lekár poskytol dôkazy, že posadnute vyhľadávala pre svoje deti nepotrebnú liečbu, čo im bolo na škodu. Vyjadril sa, že podľa neho poškodzuje ich záujmy. Pohádala sa s miestnou nemocnicou a jej bývalým praktickým lekárom, ktorých nedokázala presvedčiť...

       Myslím, že prichádza zúčtovanie. Skrývanie sa za lekárske tajomstvo, legálne oprávnenia a nešťastné deti nebude trvať navždy. Je tu verejný záujem a ten, myslím, časom zvíťazí."

       Deerove slabo zahalené hrozby nie sú adresované výlučne Isabelle Thomas. Kritizoval aj Rosemary Kessick, matku ďalšieho dieťaťa skúmaného Dr. Wakefieldom, ktorá tiež kritizovala Deerove metódy a odmietla sa podrobiť. Deerove kontakty s Rosemary Kessick zahŕňali aj jednoznačné klamstvo o jeho identite. Konečným úmyslom Deerovho rozprávania bolo obviniť Rosemary Kessick z lži (viď TU):

"Zhováral som sa s Rosemary Kessick... a zo štyroch hodín zvukového záznamu považujem jej vysvetlenie udalostí okolo očkovania jej syna za neuspokojivé. Domnievam sa, že veľká časť zo zverejneného materiálu má tiež povahu zavádzania."

       V tomto i ďalších prehnaných tvrdeniach je Brian Deer naďalej nehanebný a keďže ho lekársky priemysel chráni pred dôsledkami jeho činov, cíti sa na svojom mieste bezpečne, dokonca triumfálne. V tomto seriáli článkov ukazujeme a ešte ukážeme, že je to len a len Deerovo vysvetlenie udalostí, ktoré je neuspokojivým a zavádzajúcim materiálom predhodeným verejnosti.

       Čo sa však týka BMA, mal by si robiť starosti z niečoho, čo viac ohrozuje jeho dlhodobú úlohu zastupovať lekárov: trestuhodnosť spolčenia sa s Brianom Deerom a jeho neetickými metódami. Zisťujeme, že Deerova práca bola hlboko poznačená kultúrou "všetko prejde" a "účel svätí prostriedky" News International, zločinecky skorumpovaného britského novinového impéria Ruperta Murdocha. S postupne sa odhaľujúcim príbehom News International sa oveľa viac svedomitých ľudí začína pýtať: čo viedlo BMA k útoku na pacientov, ktorí neboli poslušne oddaní zvrchovanosti britských lekárov, a kto by mal zo svojej pozície odísť?

       Sú určité známky toho, že BMA sa už zaoberá svojou zodpovednosťou za inkvizičný proces proti Dr. Wakefieldovi. Pred pár mesiacmi sa podarilo Johnovi Stoneovi z Age of Autism vydupať si od BMA priznanie sa ku konfliktu záujmov. Toto priznanie bolo s veľkou nechuťou učinené v článku "Odpoveď Johnovi Stoneovi" redaktorky BMJ Fiony Godlee. Tá napísala (viď TU):

"mali sme zverejniť príjem skupiny BMJ od výrobcu vakcín Merck (MSD) ako konflikt záujmov v úvodníku (a dvoch článkoch), ktorý sprevádzal články Briana Deera... Mali sme tiež, ako píšete, zverejniť príjem skupiny BMJ od výrobcu vakcín GlaxoSmithKline (GSK), čoby konflikt záujmov ohľadne týchto článkov... Neurobili sme to, lebo nám to nenapadlo."

       Formálne priznanie (ako však poukazuje John Stone, iba čiastočné) nasledovalo (viď TU):

"BMJ mal zverejniť konflikt záujmov ohľadne úvodníku od Fiony Godlee a jej kolegov... Skupina BMJ dostáva príjmy za reklamu a sponzorstvo od výrobcov vakcín, konkrétne od firiem Merck (MSD) a GlaxoSmithKline (GSK), ktorí obaja vyrábajú MMR vakcíny."

       V drvivej väčšine oblastí poskytovatelia služieb chápu, že vyhlásenie vojny zákazníkom sa málokedy dobre skončí. Doposiaľ lekársky priemysel a jeho partneri v úradoch verejného zdravotníctva podával médiám správy, že rozpory okolo autizmu sú zápasom medzi "rodičmi a vedou". Smutné je, že skutočná veda padla za obeť v tomto príbehu, v ktorom je skutočná bitka definovaná ekonomickými a politickými rozdielmi medzi lekármi a ich mocnými odbormi na jednej strane a kritickými odhodlanými rodičmi na druhej strane. BMA sa ukazuje byť súčasťou dlhého radu ekonomicky zainteresovaných strán — od tabakového priemyslu až po priemysel olovnatého benzínu, — ktoré presadzujú svoje záujmy namiesto zdravia detí.

       V ďalších dieloch seriálu prinesieme ešte viac údajov o Deerovi a jeho sponzoroch v BMA.

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.