Vyjadrenie sa k Európskemu imunizačnému týždňu pre Rádio Regina Košice

28.04.2011 15:06

Ing. Marián FILLO

 

 

       Očkovanie treba chápať ako výmenu jedného rizika (rizika ťažkých komplikácií prenosného ochorenia) za iné riziko (riziko vážnych nežiaducich účinkov očkovania). Pritom nie je nikdy úplne isté, či sa očkovaním riziko choroby naozaj odstránilo. Táto výmena je teda výhodná jedine v prípade, že riziko choroby je výrazne vyššie než riziko očkovania.

       Na posúdenie, ktoré riziko je vyššie, však treba zvážiť mnoho faktorov, pričom viaceré z nich sú individuálne. To znamená, že niekomu sa to isté očkovanie môže oplatiť, inému však nie. Platí to nielen u dobrovoľných, ale i u všetkých povinných očkovaní.

       Preto sa domnievame, že konečné rozhodnutie by malo byť vždy na osobe, čo má byť očkovaná, resp. na jej zákonných zástupcoch, keďže títo oveľa lepšie vedia posúdiť individuálne podmienky seba a svojho dieťaťa, než štátni úradníci niekde od počítača, sediaci v Bratislave na ministerstve či Úrade verejného zdravotníctva, ktorí o danej rodine nevedia vôbec nič.

       Plne dobrovoľné očkovanie je bežné vo vyspelých demokratických krajinách Západnej Európy, ako sú napr. Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Veľká Británia či Írsko, ďalej v celej Škandinávii, v Austrálii, na Novom Zélande, v Japonsku atď.

       Navrhujeme, aby sa Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky i jemu podriadené Regionálne úrady verejného zdravotníctva namiesto vymáhania pokút a nútenia lekárov k nedôstojnému udavačstvu radšej sústredili na skutočne objektívne informovanie o očkovaní, jeho kladoch i záporoch, na vzdelávanie v prvom rade očkujúcich lekárov (ktorí častokrát o vakcínach vedia žalostne málo) a tiež na vzdelávanie rodičov maloletých detí a ďalších kandidátov na očkovanie, podobne, ako je to v menovaných krajinách.

       Nikomu nechceme očkovanie upierať, ak sa preň slobodne rozhodne, chceme však slobodu rozhodovania pre seba a všetkých tých, čo chcú niektoré alebo aj všetky povinné očkovania odmietnuť - t.j. aby nikto nebol pokutovaný či inak postihovaný za svoje slobodné rozhodnutie o zdravotnej starostlivosti, na ktoré má právo jednak podľa medzinárodných zmlúv záväzných pre Slovensko, jednak podľa Ústavy SR a tiež podľa niektorých slovenských zákonov.