Výhražné listy, ktoré maďarský Colný a daňový úrad rozosiela neočkujúcim rodičom

24.03.2018 07:50

Ing. Marián Fillo

 

    Po zverejnení článku Totálny očkovací teror v Maďarsku: násilné očkovanie pod hlavňami strelných zbraní sa na mňa zosypalo množstvo kritiky jednak kvôli ilustračnému obrázku (koláži), ktorý nie je fotografiou (je z fotografií len zložený a dodatočne dokreslený resp. dopísaný) a už vôbec nie autentickou fotografiou z dnešného Maďarska (čo som ale ani nikdy netvrdil), jednak kvôli tomu, že celá tá správa (vlastne len preložený e-mail, ktorý som dostal od známeho z Maďarska, ktorého osobne poznám) je „fake news“ (falošná správa), „hoax“ (podfuk/podvod), „blud“, „naprostá pitomost“, „nesmysl“ a podobné vyberané označenia.

    Nuž, ilustračný obrázok z definície nie je autentickou fotografiou, týkajúcou sa priamo a výlučne v článku popisovanej záležitosti. A úprimne nechápem, ako si vôbec mohol niekto myslieť, že by na originálnej fotografii, príslušnej k obsahu článku, mohli byť všetky nápisy v angličtine, keď je článok o situácii v Maďarsku. A dnes už takmer každý článok má nejaký ilustračný obrázok, lebo čistý text veľkú väčšinu ľudí jednoducho nepritiahne. Mnohí hovorili, že ten obrázok je už za čiarou, že to je strašne prepísknuté/prehnané/prestrelené. Ale nie je, však sa do toho článku poriadne začítajte a zistíte, že neočkujúci rodičia v Maďarsku môžu skončiť presne tak, ako to ilustruje tento obrázok. Iní kritizovali, že tento obrázok je emocionálne prešvihnutý apod.

ilustračný obrázok: maďarská vlajka s lebkou a hnátmi-striekačkami    Nuž, verte či nie, medzi maďarskými neočkovačmi v súčasnosti panuje vskutku zdesenie a panika, obdobné tomu, čo sa dá vycítiť z tohto ilustračného obrázku. Ja to, pravda, ako človek, čo nevie dosť dobre po maďarsky, nemám z prvej ruky, ale všetci moji známi, čo sa na sociálnych sieťach pohybujú aj v maďarských skupinách kritikov očkovania, mi to potvrdili. Iní však namietali, že sa pýtali svojich známych či príbuzných z Maďarska, ktorí buď poslušne očkujú, alebo už majú odrastené deti, takže sa ich neočkovanie netýka, a tí to popreli, lebo v maďarských oznamovacích prostriedkoch hlavného prúdu (mainstreamových médiách) o tom nič nebolo. Nuž, naozaj si myslíte, že sa vládny režim bude v mainstreamových médiách chváliť tým, ako tvrdo represívne zasahuje voči svojim odporcom? Myslíte si, že sa Adolf Hitler verejne pred nemeckým národom chválil tým, ako kruto likviduje (nielen) Židov a Rómov v koncentračných táboroch? A tým naozaj nechcem prirovnávať Viktora Orbána k Adolfovi Hitlerovi, ide mi len o princíp, že vláda sa predsa nikdy nebude dobrovoľne prezentovať pred svojím národom, aká je krutá voči svojim oponentom v tej-ktorej oblasti.

    Ale prejdime k veci. Nejde tu len o nejaké neoveriteľné výpovede anonymných jednotlivcov (meno toho môjho známeho som samozrejme nezverejnil, aby sa nedostal do ešte horšej situácie, než v akej už je), ale môžete si tiež o tom prečítať tento článok (v maďarčine), kde nájdete aj tri zosnímané výhražné listy maďarského Colného a daňového úradu, ktorý je poverený vykonať represívne opatrenia proti neočkujúcim rodičom, a tieto výhražné listy nájdete v slovenskom preklade nižšie (preložila PhDr. Denisa Droppanová — srdečne ďakujeme).

    Mimochodom, toto je ďalšia častá námietka kvôli ktorej to mnohí považujú celé za „fejk“. Nuž, vec sa má tak, že očkovanie síce v Maďarsku rieši iný úrad (obdobný slovenskému Úradu verejného zdravotníctva a českému Státnímu zdravotnímu ústavu a krajským hygienickým stanicím), ale represívne opatrenia voči „hriešnikom“ nemá na starosti tento úrad, ale práve už zmienený Colný a daňový úrad (Nemzeti Adó- és Vámhivatal = NAV). Mnohým to príde divné, ale logika môže byť asi taká, že maďarský úrad verejného zdravotníctva (ľudovo „hygiena“) nemá ozbrojené jednotky, ktoré by mohli vymáhať povinné očkovanie aj násilím, takže tieto represívne opatrenia boli novým zákonom, platným od 1.I.2018, delegované NAV. Dá sa teda zjednodušene povedať, že NAV sú niečo ako exekútori so samopalmi, ktorým bola postúpená pohľadávka od hygieny.

 

Výhražný list č. 1

Národný daňový a colný úrad

Colná a daňová správa Vašskej župy


Kontakty

Číslo spisu
 

    Vec: výzva

    Vážený adresát!

    Oddelenie verejného zdravotníctva okresného úradu v Szombathelyi, podliehajúceho správnemu orgánu Vašskej župy, ako orgán žiadajúci vymáhanie pohľadávok, svojím listom požiadalo Colnú a daňovú správu o spoluprácu pri zabezpečení povinného očkovania dieťaťa … proti MMR (osýpky, príušnice, ružienka) a dTap (záškrt, tetanus, nebunkový čierny kašeľ).

    Splnenie danej povinnosti k nižšie uvedenému dátumu je potrebné preukázať predložením očkovacieho preukazu.

    Daňová správa Vás preto podľa § 122 Zákona 153/2017 Zb.

v y z ý v a

    na dobrovoľné splnenie tejto povinnosti najneskôr do 20.III.2018, zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti v prvom kole Vám môže byť na základe § 22 Zákona 153/2017 Zb. udelená finančná pokuta až do výšky 200.000,— Ft (cca 640 € — pozn. red.). V prípade nesplnenia tejto povinnosti ani v náhradnom termíne Vám môže byť udelená finančná pokuta až do výšky 500.000,— Ft (cca 1.600 € — pozn. red.).

    Zároveň Vás upozorňujeme, že Colná a daňová správa je oprávnená vynútiť splnenie tejto povinnosti na Vaše náklady a riziko aj za súčinnosti stálych príslušníkov výkonných orgánov, použitím násilných prostriedkov alebo povolaním príslušných pomocných orgánov v prípade, že aj napriek opakovane uloženým sankciám nedôjde k splneniu danej povinnosti alebo jej splnenie nie je možné oddialiť.

 

Szombathely, 2.III.2018

    S pozdravom

PEČIATKA A PODPIS

 

Výhražný list č. 2

Národný daňový a colný úrad

Colná a daňová správa Vašskej župy


Kontakty

Číslo spisu
 

    Vec: výzva

    Vážený adresát!

    Oddelenie verejného zdravotníctva okresného úradu v Szombathelyi, podliehajúceho správnemu orgánu Vašskej župy, ako orgán žiadajúci vymáhanie pohľadávok, svojím listom požiadalo colnú a daňovú správu o spoluprácu pri zabezpečení povinného očkovania proti MMR (osýpky, príušnice a ružienka). Splnenie danej povinnosti k nižšie uvedenému dátumu je potrebné preukázať predložením očkovacieho preukazu.

    Daňová správa Vás preto podľa § 122 Zákona 153/2017 Zb.

v y z ý v a

    na dobrovoľné splnenie tejto povinnosti najneskôr do 20. marca 2018, zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti v prvom kole Vám môže byť na základe § 22 Zákona 153/2017 Zb. udelená finančná pokuta až do výšky 200.000,— Ft (cca 640 € — pozn. red.). V prípade nesplnenia tejto povinnosti ani v náhradnom termíne Vám môže byť udelená finančná pokuta až do výšky 500.000,— Ft (cca 1.600 € — pozn. red.).

    Zároveň Vás upozorňujeme, že daňová správa je oprávnená vynútiť splnenie tejto povinnosti na Vaše náklady a riziko aj za súčinnosti stálych príslušníkov výkonných orgánov, použitím násilných prostriedkov alebo povolaním príslušných pomocných orgánov v prípade, že aj napriek opakovane uloženým sankciám nedôjde k splneniu danej povinnosti alebo jej splnenie nie je možné oddialiť.

 

Szombathely, 2.III.2018

    S pozdravom

PEČIATKA A PODPIS

 

Výhražný list č. 3

Národný daňový a colný úrad

Colná a daňová správa Komárňansko-Ostrihomskej župy


Kontakty

Číslo spisu

 

VÝZVA
k splneniu konkrétnej povinnosti do určeného času

 

    Vážený adresát!

    Okresný úrad v Ostrihome (po maďarsky Esztergom — pozn. red.), podliehajúci správnemu orgánu Komárňansko-Ostrihomskej župy, svojím listom zo dňa 19.II.2018 požiadal Colnú a daňovú správu o spoluprácu pri zabezpečení povinného očkovania vakcínou Engerix B.

    Oddelenie verejného zdravotníctva okresného úradu v Ostrihome, podliehajúceho správnemu orgánu Komárňansko-Ostrihomskej župy, nariadilo splnenie tejto povinnosti na základe rozhodnutia Správneho a pracovného súdu v Tatabányi.

    Daňová správa Vás preto podľa § 122 Zákona 153/2017 Zb. vyzýva na dobrovoľné splnenie tejto povinnosti.

    Splnenie danej povinnosti preukáže zákonný zástupca dieťaťa predložením príslušného dokumentu (očkovacieho preukazu).

    V prípade nesplnenia tejto povinnosti do 8 dní odo dňa doručenia tejto výzvy Vám v prvom kole môže byť na základe § 22 Zákona 153/2017 Zb. udelená finančná pokuta až do výšky 200.000,— Ft (cca 640 € — pozn. red.). V prípade nesplnenia tejto povinnosti ani v náhradnom termíne Vám môže byť udelená finančná pokuta až do výšky 500.000,— Ft (cca 1.600 € — pozn. red.).

    Zároveň Vás upozorňujeme, že daňová správa je oprávnená vynútiť splnenie tejto povinnosti na Vaše náklady aj za súčinnosti stálych príslušníkov výkonných orgánov, použitím násilných prostriedkov alebo povolaním príslušných pomocných orgánov v prípade, že aj napriek opakovane uloženým sankciám nedôjde k splneniu danej povinnosti alebo jej splnenie nie je možné oddialiť.

    Všetky náklady spojené so zabezpečením tejto povinnosti hradí povinný.

 

Tatabánya, 27.II.2018

    S pozdravom

PEČIATKA A PODPIS

 

Pôvodiny

    Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne/novej záložke v plnej veľkosti.

výhražné listy od Colnej a daňovej správy Vašskej resp. Komárňansko-Ostrihomskej župy

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.