Vyhlásenie Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania ku tzv. epidémii osýpok v Európe

07.08.2010 12:00

       Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vyjadruje protest proti opakovanému zavádzaniu zo strany ÚVZ a médií o údajnej epidémii osýpok, ktorá sa vraj šíri Európou. Správa prenikla na verejnosť 2.8.2010 prostredníctvom internetových portálov a masmédií, preberajúcich informácie z agentúr TASR a SITA, ktorým ich poskytla hovorkyňa ÚVZ Lenka Šramková. Odzneli tvrdenia ako: „Početné epidémie sú v Bulharsku, Taliansku, Grécku a Nemecku. Celkovo sa zistilo už takmer 25 000 ochorení, z ktorých sa až 23 791 vyskytlo v Bulharsku. Mnohé ochorenia boli sprevádzané ťažkými komplikáciami... Doteraz na osýpky zomrelo 24 osôb. Najviac postihnuté sú deti a mladiství vo veku do 18 rokov... Až 90 % chorých nebolo chránených proti osýpkam očkovaním. ... Napriek tomu, že na Slovensku je dlhodobo vysoká úroveň zaočkovanosti, riziko importu osýpok a ich šírenia medzi neočkovanými osobami nie je vylúčené.“

       [...]

       Ani v druhom tvrdení, že „väčšina chorých nebola voči ochoreniu chránená očkovaním“, ÚVZ nenapísal pravdu. Analýza prípadu v Bulharsku je založená na 748 prípadoch osýpok, ktoré sa vyskytli v 44. týždni roku 2009, pričom známy status zaočkovanosti bol len u 64% z týchto osôb, a to: nezaočkovaných bolo 29%, zaočkovaných prvou dávkou vakcíny bolo 52% (keďže išlo väčšinou o malé deti, išlo o regulérne zaočkované osoby) a dvomi dávkami vakcíny bolo zaočkovaných 19% chorých. Keďže na ÚVZ majú zjavne s matematikou problémy, dovoľujeme si to sčítať a skonštatovať, že z ľudí, ktorí v 44. týždni r. 2009 ochoreli na osýpky v Bulharsku a u ktorých bol známy status zaočkovanosti, bolo 71% zaočkovaných a len 29% nezaočkovaných.

 

       Viac na stránke rizikaockovania.sk.