Výbor vlády USA presadzuje "očkovanie pre všetkých" bez výnimky...

28.06.2010 16:43

NaturalNews.com - 26.VI.2010 - David Gutierrez

 

       Pôvodný článok "U.S. government panel now pushing 'vaccinations for all!' No exceptions…"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Poradný výbor CDC (U.S. Centers for Disease Control and Prevention - v USA niečo podobné ako náš Úrad verejného zdravotníctva) aby boli všetci občania USA každoročne zaočkovaní proti sezónnej chrípke s výnimkou niekoľko málo prípadov, o ktorých je známe, že by u nich očkovanie mohlo byť nebezpečné.

       "Teraz by sa už nikto nemal pýtať 'Mám alebo nemám sa dať zaočkovať?'" povedal odborník CDC na chrípku Anthony Fiore. ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices = poradný výbor pre očkovanie) hlasoval 11:0, pričom jeden člen sa zdržal hlasovania, za každoročné očkovanie proti sezónnej chrípke s výnimkou detí do 6 mesiacov života, ktorých imunitný systém sa nevyvinul dostatočne na to, aby bolo očkovanie pre ne bezpečné, a ľudí s alergiou na vajcia a s inými zdravotnými problémami, ktoré výrazne zvyšujú riziko nežiadúcich účinkov očkovania proti chrípke. Ak CDC toto odporúčanie prijme, zverejní ho pre lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

       CDC takmer vždy prijme odporúčania ACIPu. Súčasné odporúčania CDC zahŕňajú očkovanie proti chrípke všetkých detí nad 6 mesiacov veku, všetkých dospelých nad 49 rokov veku, zdravotníckych pracovníkov, osoby s chronickými zdravotnými ťažkosťami a každého, kto sa o osoby patriace do uvedených skupín stará. Toto odporúčanie pokrýva 85% obyvateľov USA.
       Vyňatí sú z toho dospelí vo veku 19 až 49 rokov, ktorí neprichádzajú do styku s ľuďmi z týchto vysoko-rizikových skupín. Nové odporúčanie (ak bude prijaté) zapláta túto dieru, čím sa skončí desať-ročná kampaň podporovateľov plošného očkovania. V minulosti sa ACIP nemal k tomu, aby odporučil plošné očkovanie, lebo sa bál, že môže viesť k nedostatku vakcín, čo by ohrozilo rizikové skupiny obyvateľov. Aj pri súčasných odporúčaniach sa len 33% občanov USA dáva každý rok očkovať proti chrípke, kvôli čomu musia byť milióny dávok očkovacích látok zlikvidované.

       Minuloročná panika okolo prasacej chrípky hrala hlavnú úlohu v zmene postoja ACIPu, pretože chorobe podľahlo viacero ľudí mimo uvedených rizikových skupín súčasného odporúčania, a tiež preto, lebo vďaka nej vzrástlo verejné povedomie i dopyt po vakcínach.