Vláda USA prichytená pri falošnej očkovacej kampani, ktorej účelom bolo zbierať DNA civilistov

12.07.2011 22:07

NaturalNews.com - 12.V.2011 - Mike Adams

 

       Pôvodný článok "US government caught in fake vaccination program harvesting DNA from civilians to target terrorists"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Vyšetrovanie britského denníka The Guardian odhalilo, že agenti CIA (Central Intelligence Agency = Ústredná výzvedná služba; obdoba Slovenskej informačnej služby (SIS) a českej Bezpečnostní informační služby (BIS) - pozn. prekl.) zosnovali falošnú očkovaciu kampaň za účelom zberu DNA (= DeoxyriboNukleová Kyselina; chemická zlúženina, v ktorej sú uložené dedičné informácie - pozn. prekl.) od nevinných civilistov, čo bolo časťou tajnej výzvednej operácie. Očkovacia kampaň sa odohrala v meste Abbottabad, v ktorom sa podľa domnienok CIA schovávala rodina Usámu bin Ládina. Účelom očkovacej kampane bolo získať DNA členov bin Ládinovej rodiny, aby bolo možné určiť, kde sa bin Ládin ukrýva. (https://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/11/cia-fake-vaccinations-osama-bin-ladens-dna)

       Toto je prvý krát, čo mainstreamové (hlavnoprúdové) médium zverejnilo príbeh, ktorý pripúšťa, že vakcíny sa používajú ako vojnová zbraň, a dokazuje, že očkovacie kampane niekedy nemajú vôbec nič spoločné s verejným zdravím (a veľa spoločného so zabíjaním ľudí, čo bolo jediným účelom hľadania bin Ládina).

       Ako mohlo odobratie vzoriek DNA od civilistov pomôcť CIA určiť, kde sa nachádza bin Ládinova rodina? CIA už totiž má vzorku DNA bin Ládinovej sestry, ktorá zomrela v Bostone (USA) v roku 2010. Vďaka tejto vzorke DNA je hračkou určiť, ktoré iné vzorky sú geneticky príbuzné, a potom zaútočiť na ten správny cieľ.

 

Očkovanie bolo použité na tajné získavanie DNA bez súhlasu dotknutých osôb

       Ukazuje sa tak, že očkovanie možno použiť na získavanie DNA bez vedomia očkovaných osôb. To vôbec nie je novinka: vláda USA v roku 2007 otvorene priznala, že zbiera DNA novorodencov a prevádzkuje "databázu DNA" takmer všetkých novorodencov (https://www.prisonplanet.com/newborns-dna-routinely-harvested-for-government-bio-banks.html).

       Všetko je to popísané v zákone z roku 2007 zvanom "The Newborn Screening Saves Lives Act" ("Zákon o životy novorodencov zachraňujúcom skríningu"), ktorý požaduje povinné odoberanie vzoriek krvi novorodencov, aby sa z nej získala DNA informácia, ktorú si potom ponechá vláda USA. Toto všetko sa deje bez dovolenia rodičov. Nemocnice to robia potichu a potajomky, a nijak neupozorňujú na túto praktiku, ani ju nijak nespochybňujú. Drvivá väčšina rodičov nemá potuchy o tom, že krv ich bábätiek je tajne uchovávaná vládou USA.

       Teraz tu však vidíme niečo oveľa horšie: Usporiadanie falošnej očkovacej kampane, ktorej jediným účelom bolo zbierať DNA a vďaka tomu vystopovať miesto pobytu istého jednotlivca, o ktorom vláda USA rozhodla, že má byť zabitý. Podľa denníka The Guardian agenti CIA dokonca spustili falošnú očkovaciu kampaň v chudobnej časti mesta, len aby vyzerala hodnoverne. Taktiež oblepili mesto plagátmi, ktoré vyzývali ľudí, aby sa šli dať zaočkovať. Pakistanský lekár menom Shakil Afridi bol údajne najatý CIA na vykonanie tejto očkovacej kampane (čím jej prepožičal lekársku autoritu) a zneužitie dôvery verejnosti v lekárov na získanie vzoriek DNA, čoby súčasť vojnovej výzvednej operácie.

       Táto očkovacia kampaň bola vykonaná za úplného pošliapania lekárskej etiky, využijúc lekára a vymyslenú očkovaciu kampaň na oklamanie ľudí a získanie ich DNA. To je hrubé porušenie ľudských práv, ako aj medzinárodného práva. Tu máme dôkaz, že takzvaná "medicína" môže byť zneužitá ako zástierka na vykonanie protiprávnej vládnej operácie s jediným cieľom - niekoho zbaviť života, a nie niekomu život zachrániť. Uvedomte si, keď budete najbližšie zvažovať, či sa dáte zaočkovať, že vláda hovorí: "Je to pre vás dokonale bezpečné". To isté totiž povedali aj deťom v Pakistane.

 

Falošné očkovacie kampane sa bežne vykonávajú z rôznych dôvodov

       Falošné očkovacie kampane sa v USA samozrejme bežne vykonávajú, aby sa vypredali zásoby vakcín, ktoré vláda nakúpila od výrobcov vakcín. Napr. aj keď riziko prasacej chrípky H1N1 bolo mimoriadne nízke a samotná vakcína bola takmer úplne neúčinná v skutočnej prevencii choroby, CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) agresívne propagovala očkovacie kampane po celých USA, aby si viac ľudí kúpilo vakcíny, ktoré dokonca vôbec nefungovali (https://www.naturalnews.com/swine_flu.html).

       Máme tiež silné dôkazy o tom, že očkovacie programy po celom svete sa už teraz používajú na zníženie počtu obyvateľov skrz chemicky vyvolanú neplodnosť. Bill Gates, ktorý daroval stovky miliónov dolárov na očkovacie programy v rozvojových krajinách, otvorene označuje vakcíny za súčasť úsilia "znížiť počet obyvateľov o 10% alebo 15%."

       Pozrite si, ako to Bill Gates vysvetľuje svojimi vlastnými slovami vo svojej prezentácii pred živým publikom: https://www.naturalnews.tv/v.asp?v=A155D113455FAC882A3290536575C723

 

Všimli ste si ten vzorec?

       Naozaj zaujímavé na správach, čo nedávno vyšli, je to, čo sa z nich dozvedáme o vláde USA:

  • Počas operácie "Fast & Furious" ("Rýchlo a zbesilo") vláda USA aktívne vyzbrojila mexické drogové gangy tisíckami strelných zbraní za účelom vyvolania ozbrojeného násilia v Amerike (https://www.naturalnews.com/032934_ATF_illegal_firearms.html). Tento podvod vybuchol do tváre federálnym úradníkom USA a dokonca aj komik Jon Stewart odhalil vyslovenú absurdnosť celého tohto podvodu v podarenom komediálnom kúsku: https://www.youtube.com/user/oversightandreform?blend=2&ob=5#p/u/0/MvLU7ob7mwA
  • Teraz sa pripúšťa, že vláda USA vykonávala ilegálne lekárske pokusy na občanoch Guatemaly. Prezident Obama bol nedávno donútený ospravedlniť sa za neľudské pokusy po zverejnení faktov o týchto praktikách (https://www.naturalnews.com/029924_medical_experiments_Guatemala.html). Dokonca aj Jonas Salk, slávny vynálezca očkovacej látky proti detskej obrne, bol v skutočnosti zapojený do ilegálnych lekárskych pokusov na duševne chorých pacientoch (https://www.naturalnews.com/031564_Jonas_Salk_medical_experiments.html).
  • O DEA (Drug Enforcement Administration = úrad USA na boj proti drogám - pozn. prekl.) je dobre známe, že v skutočnosti rozširuje drogy, aby udržal v uliciach dostatok drog a tým vyvolal dojem oprávnenosti svojej existencie. DEA tiež bežne ignoruje vnútroštátne právo jednotlivých štátov USA a vykonáva ozbrojené prepady legálnych licencovaných zariadení na výrobu liečiv z marihuany (konopy), ktoré len vyrábajú prírodné liečivá na uľahčenie utrpenia pacientov (https://www.naturalnews.com/021501.html).
  • A teraz vláda USA skrz CIA sfalšovala očkovaciu kampaň v rámci jedného mesta, a to za jediným účelom: získať DNA na vystopovanie niekoho, koho chce zabiť.

 

Ako môžete veriť vláde, ktorá aktívne pracuje proti vám?

       A tu vyvstáva zásadná otázka: Ako môžete vedieť, že očkovacie kampane, vykonávané v USA, sa nepoužívajú na získavanie Vašej DNA za nejakým nekalým účelom? Ako môžete vedieť, že federálni agenti nepracujú proti Vašim záujmom a nespôsobujú ozbrojené násilie v Amerike? Ako môžete veriť, že vakcíny sa nepoužívajú na nejaký tajný, temný účel, ktorý doposiaľ ešte nebol zverejnený?

       Odpoveď je: nemôžete s istotou vedieť, či sa akákoľvek očkovacia kampaň v skutočnosti používa na lekárske účely, alebo v prospech nejakých tajných plánov vlády. Myšlienka, že vláda USA použila falošné očkovacie kampane ako vojnový zločin, už nie je viac výstrednou konšpiračnou teóriou. Je to doložená historická skutočnosť! A keď to vláda môže robiť v Pakistane, niet dôvodu domnievať sa, že by to nemohla robiť v St. Louis, Santa Fe či Clevelande (alebo v Bratislave, Žiline či Košiciach - pozn. prekl.).

       Neverím vláde USA absolútne nič -  a už vôbec nie čokoľvek, čo sa týka štátneho dlhu, ekonomiky, zdravotnej starostlivosti či verejného zdravotníctva. Vláda USA v prvom rade nie je poskytovateľom dôležitých služieb, ako sa to mnohí domnievajú. Skôr je to aktívne spiknutie proti občanom USA skrz jednu zlú kampaň za druhou: pomoc Wall Streetu (nevratná štátna podpora krachujúcim bankám v ráde miliárd dolárov - pozn. prekl.), masovú tvorbu peňazí, ktorá znehodnocuje všetky naše ťažko zarobené doláre, fiasko ohľadne vojny v Iraku, operáciu Fast & Furious, ktorá rozdala tisíce strelných zbraní členom drogových gangov, pokračujúce (neospravedlniteľné) schvaľovanie geneticky manipulovaných organizmov Ministerstvom poľnohospodárstva USA (United States Department of Agriculture = USDA), zradu voči zdraviu občanov USA zo strany FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad na kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.) atď. atď. Príklady nemajú konca. Vláda USA znovu a znovu dokazuje, že je zameraná proti slobodám, právam a dokonca aj proti dobrému zdraviu občanov USA.

       Takže keď Vám nabudúce Vaša vláda (CDC, FDA atď. (ÚVZ SR, ŠÚKL atď.- pozn. prekl.)) povie, aby ste sa šli dať zaočkovať, spomeňte si na získavanie DNA skrz podvodnú očkovaciu kampaň v Pakistane. Poriadne porozmýšľajte o skutočných motívoch Vašej vlády a začnite sa pýtať: PREČO sú občania tak silne nútení do vecí ako napr. očkovanie alebo mamografia, prípadne skríning duševných porúch. Prakticky každý vládny program, ktorý je prezentovaný ako pre Vás prínosný, v skutočnosti má bočné úmysly, ktoré Vás chcú využívať, chytiť do pasce či inak preľstiť, aby ste sa vzdali svojich peňazí, svojich slobôd alebo svojho zdravia.

       Ako sa teraz ukazuje, Veľká Vláda už dokonca ani len nepredstiera, že slúži ľuďom. Vládni agenti sami seba nepovažujú za služobníkov, ale za vládcov! Požadujú od Vás, aby ste sa podrobili a prispôsobili. Opovrhujú ľuďmi, čo hovoria pravdu a odvážia sa odhaľovať korupciu. Prečítajte si príbeh a pozrite si neuveriteľné video o Jennifer Jones z Quartzsite (Arizona, USA), ktorá bola uväznená za to, že na stretnutí mestského zastupiteľstva odhalila korupciu samotného vedenia mesta: https://www.prisonplanet.com/arizona-woman-arrested-for-speaking-at-city-council-meeting.html

       Pozrite si video, ktoré bolo odstránené z YouTube.com, tu na NaturalNews.TV: https://www.naturalnews.tv/v.asp?v=13394EE3A88E92FD1F6DA7AD9EEA542E

       Buďte ostražití. Vláda nebude ostražitá za vás, priatelia, a ak si nedohliadnete sami na svoje vlastné záujmy, veľmi rýchlo môžete zbankrotovať, ocitnúť sa v nemocnici a padnúť do pasce systému moderného ekonomického otroctva, ktorý je špeciálne navrhnutý na to, aby ste sa z neho zaručene nikdy nedostali. Otroci za mzdu...

       Je tu však jedno riešenie: získať moc skrz vzdelanie. Čím viac si toho prečítate tu na NaturalNews.com, tým viac moci získate, aby ste sa rozhodovali sami, ujali sa svojho vlastného zdravia a minimalizovali riziko straty z prichádzajúceho kolapsu ekonomiky. Zostaňte informovaní a budete mať v tejto hre navrch. Buďte dobrými občanmi, ale aj informovanými občanmi, ktorí nepristúpia na nekalé hry tejto vlády.

 


Preklad a korektúra prekladu tohto článku zabrali prekladateľovi približne 3 hodiny čistého času.