Vitamín D sa ukázal byť v predchádzaní chrípke oveľa lepší než očkovanie

19.09.2010 00:51

NaturalNews.com - 16.IX.2010 - Mike Adams

 

       Pôvodný článok "Vitamin D proven far better than vaccines at preventing influenza infections"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Ak by vedci objavili niečo, čo by fungovalo pri predchádzaní chrípke lepšie než očkovanie, myslíte, že by sa na to všetci vrhli, že? Koniec koncov, nie je snáď zmyslom tohto snaženia chrániť deti a dospelých pred chrípkou?

       Klinické skúšky vedené Mitsuyoshim Urashimom a vypracované Oddelením molekulárnej epidemiológie na Katedre pediatrie Lekárskej fakulty Univerzity Jikei v Tokyu zistili, že vitamín D bol vysoko účinný pri zabránení chrípkovým nákazám u detí. Správa o tom vyšla v čísle American Journal of Clinical Nutrition (Amerického časopisu o klinickej výžive) z marca 2010 (Am J Clin Nutr, 10.III.2010, doi:10.3945/ajcn.2009.29094).

       To je výsledok randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie na 334 deťoch, z ktorých polovica dostávala 1200 IU vitamínu D3 denne. Inými slovami: toto bola dôsledná vedecká štúdia spĺňajúca zlatý štandard vedeckého dokazovania.

       V tejto štúdii dostalo chrípku 31 zo 167 detí v placebo skupine za 4 mesiace trvania tejto štúdie, ale len 18 detí v rovnako veľkej skupine, ktorej bol podávaný vitamín D. To znamená, že vitamín D je zodpovedný za zabránenie nákaze chrípkou u takmer 8% detí.

       Očkovanie proti chrípke dosahuje podľa posledných vedeckých údajov 1% zníženie chrípkových príznakov (https://www.naturalnews.com/029641_vaccines_junk_science.html).

       To znamená, že vitamín D sa pri predchádzaní chrípkovým nákazám u detí javí byť 8x účinnejší než očkovanie.

       Aby sa toto ešte viac potvrdilo, treba urobiť klinické skúšky priamo porovnávajúce doplnky vitamínu D s očkovaním proti chrípke na spolu štyroch skupinách ľudí:

  1. skupina dostane placebo
  2. skupina dostane skutočný vitamín D (2.000 IU denne)
  3. skupina bude zaočkovaná proti chrípke
  4. skupina bude "zaočkovaná" neškodným roztokom bez účinnej látky
     

       Skupiny 1 a 2 by mali byť randomizované (náhodný výber účastníkov do jednej či druhej skupiny - pozn. prekl.) a dvojito zaslepené (výskumníci nevedia, kto patrí do ktorej skupiny, nevedia to ani účastníci skúšok - pozn. prekl.), rovnako tak skupiny 3 a 4. Výsledky by odhalili pomer účinnosti vitamínu D oproti očkovaniu proti chrípke.

       Nanešťastie, takéto klinické skúšky nikdy nebudú vypracované, lebo propagátori očkovania vedia, že by tieto skúšky ukázali zbytočnosť ich očkovacích látok. Takže nepodrobia očkovanie nijakej skutočnej vede, ktorá by ho porovnala s vitamínom D.

 

Vitamín D tiež výrazne obmedzil príznaky astmy u detí

       Vráťme sa k spomínanej štúdii. Ďalší fascinujúci výsledok je, že ak odstránime zo štúdie tie deti, ktorým rodičia už predtým dávali vitamín D, tzn. pozrieme sa len na deti, ktoré začali klinické skúšky bez predchádzajúceho užívania vitamínu D, výsledky sú ešte lepšie, keďže vitamín D znížil pomerné riziko nákazy o takmer dve tretiny.

       Vyše 6 z 10 detí, ktoré by inak boli nakazené chrípkou, boli proti chrípke chránené doplnkami vitamínu D.

       Štúdia tiež odhalila, že vitamín D silne potlačil príznaky astmy. Z detí s predchádzajúcou diagnózou astmy zažilo astmatické záchvaty 12 tých, čo nedostávali vitamín D, ale len 2 z tých, čo vitamín D dostávali.

       Aj keď táto vzorková podmnožina je malá, je to ďalší dôkaz, že vitamín D zabraňuje astmatickým záchvatom u detí, čo je úplne v súlade s predchádzajúcimi dôkazmi, že vitamín D sa javí byť výbornou živinou na predchádzanie astme.

 

Propagátori očkovania nie sú stúpencami skutočnej vedy

       Keď teraz uvážime, že vitamín D3 je vysoko účinný pri ochrane pred chrípkou - 8x účinnejší než očkovanie, - nemali by sa predstavitelia CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.), lekári a zdravotnícke úrady poponáhľať s odporúčaním užívania vitamínu D pred začiatkom chrípkovej sezóny?

       Samozrejme mali. Ale neurobia to. Pretože pre nich to v skutočnosti nie je o ochrane pred chrípkou a ani nikdy nebolo. Prvoradým záujmom tábora propagátorov očkovania je používať chrípku ako ospravedlnenie očkovania čoraz viac ľudí bez ohľadu na to, či je toto očkovanie užitočné (alebo bezpečné).

       Ani keby vitamín D ponúkal 100% ochranu pred všetkými chrípkovými nákazami, neodporučili by ho.

       Prečo? Lebo vôbec neveria v moc výživy! Protiví sa to tomu, čo im natlačili do hláv na lekárskej fakulte, totiž, že výživa je nepodstatná a len lieky, očkovanie a chirurgia sa považujú za skutočné lekárstvo.

       Propagátori očkovania, ako vidíte, nie sú vyznavačmi skutočnej vedy. Môžete vydať stovky štúdií dokazujúcich, že vitamín D je mnohokrát účinnejší než očkovanie, a aj tak by vitamín D nikdy neodporučili.

       Vyznávajú radšej lekárske dogmy než skutočné riešenia pre pacientov. Odporúčajú očkovanie, lebo... nuž... očkovanie vždy odporúčali a aj ich kolegovia ho odporúčajú. A ako by sa toľko múdrych hláv mohlo mýliť, všakže?

       Ale to sú dejiny vedy: Pravidelne sa stáva, že veľké množstvo veľmi múdrych hláv sa mýli. Mimochodom, takto sa zvyčajne deje pokrok vo vede: Nová myšlienka je výzvou pre starý predpoklad, a keď všetci obhajcovia starej (mylnej) myšlienky vymrú, veda dokáže o máličko pokročiť proti kvíleniu a výpadom rozhodného dogmatického odboja.

       Tento postoj sa krikľavo prejavuje vo výroku Dr. Johna Oxforda, profesora virológie na Queen Mary School of Medicine (Lekárska škola kráľovnej Márie) v Londýne, ktorého reakcia na túto štúdiu bola (https://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/scotland/article7061778.ece):

"Toto je predbežná štúdia. Bude hodnotená vedcami. Hodí sa na vzorec sezónnej chrípky. Rastie zázemie solídnej vedy, ktorá dáva príbehu o vitamíne D dôveryhodnosť. Ale túto štúdiu treba zopakovať. Ak sa jej zistenia potvrdia, môžeme uvažovať o podávaní vitamínu D spolu s očkovaním."

       Všimli ste si jeho záver? Ani len neuvažoval o tom, že by vitamín D mohol nahradiť očkovanie. Radšej predpokladá, že vitamín D má hodnotu len keď sa podáva spolu s očkovaním!

       Toto vidieť aj v rakovinovom priemysle vo vzťahu k proti-rakovinovým bylinkám a výživovým doplnkom. Vždy, keď sa nejaký proti-rakovinový výživový doplnok dostane do novín (čo sa nedeje veľmi často), onkológ k tomu povie niečo ako "Nuž, toto by mohlo byť dobré podávať pacientom po chemoterapii..." ale nikdy nie ako náhradu chemoterapie.

       Mnoho lekárov a lekárskych vedcov z hlavného prúdu jednoducho nie je schopných myslieť za hranicami veľmi obmedzujúcich škatuliek, do ktorých boli ich mozgy natlačené za roky "od-vzdelávania" na lekárskych fakultách. Keď vidia dôkaz opaku toho, čomu ich učili, hlúpo ho odignorujú.

"Skutočnosť, že názor je veľmi rozšírený, nie je vôbec dôkazom, že nie je úplne absurdný. Vlastne keď sa pozrieme na hlúposť väčšiny ľudstva, veľmi rozšírená domnienka bude s väčšou pravdepodobnosťou hlúpa než rozumná."

Bertrand Russell

 

Lekárske časopisy sú strážcami ignorancie

       Lekárske časopisy vo veľkej miere fungujú nie ako majáky vedeckej pravdy, ale ako obrancovia pseudo-vedeckých dogiem. Aby Vaša štúdia vyšla v nejakom z väčšiny časopisov, musí zodpovedať očakávaniam a viere redaktora daného časopisu. Tzn. pokrok vedeckého poznania zrkadlený v tom-ktorom časopise je obmedzený na súčasné názory jednej jedinej osoby - redaktora daného časopisu.

       Skutočne prevratný výskum, ktorý je výzvou pre zažité názory, je takmer vždy odmietnutý. Iba štúdiám, ktoré potvrdzujú v súčasnosti obľúbené domnienky redakcie časopisu, bude povolené zverejnenie. Toto je dôvodom, prečo pokrok práve lekárskej vedy je taký pomalý.

       Štúdie, ktoré ukazujú, že vitamín D je účinnejší než očkovanie, len zriedkakedy uzrie svetlo sveta vo vedeckej komunite. Je vlastne veľkou zásluhou American Journal of Clinical Nutrition, že vydal túto štúdiu Mitsuyoshiho Urashimu. Väčšina lekárskych časopisov by dala od nej ruky preč, lebo spochybňuje zažité názory na chrípku a očkovanie.

       Viete, lekárske časopisy sú v širokej miere financované farmaceutickým priemyslom. A tento nechce vidieť žiadne štúdie v prospech vitamínov, bez ohľadu na ich vedecké kvality. Aj keby vitamín D ušetril USA miliardy dolárov na nákladoch na zdravotnú starostlivosť (čo v skutočnosti môže), nechcú, aby vitamín D získal akúkoľvek vedeckú podporu, lebo výrobcovia liekov si nemôžu patentovať vitamín D. Je dostupný každému za pár drobných denne.

       Časom bude uznaný za lepší než očkovanie proti sezónnej chrípke, ale teraz musíme trpieť pod hlúpou propagandou priemyslu, ktorý zanevrel na vedu a začal vyznávať ihlu.

 

Zdroj: