VICP, očkovanie a autizmus

14.08.2010 23:34

       Národná kompenzačná agentúra pre poškodených vakcináciou v USA (= National Vaccine Injury Compensation Program = VICP) vznikla v roku 1986. Táto agentúra vznikla ako reakcia na tlak rodičov, ktorých bolo čoraz viac, ktorí sa sťažovali na povinné očkovanie, ktoré vraj potenciuje rôzne ochorenia. VICP Vznikla ako akási alternatíva k početným súdnym sporom o riešení pohľadávok, týkajúcich sa zraneniami povinnou vakcináciou. Bola rovnako založená a poverená kontrolovať zabezpečovanie systému očkovania a k vytvoreniu a udržiavaniu dostupnej a efektívnej komunikácie s jednotlivcami ktorí utrpeli nejakú ujmu následkom očkovacích látok.

       Ak niekto chce byť odškodnený v rámci tohto programu, musí preukázať, že mu vznikla škoda následkom niektorých špecifických nežiaducich účinkov v stanovenom časovom období po získaní konkrétnej očkovacej látky. Úspešní žalobcovia sú kompenzovaní z trustového fondu, ktorý je financovaný prostredníctvom 75-centovej dane z každej dávky očkovacej látky, ktorá je v USA podaná.

 

       Viac na stránke DIS+.