Veríte svojmu pediatrovi ohľadne nežiaducich účinkov očkovania?

28.01.2013 02:40

Mgr. Petra Bertová Polovková

 

       Koľko šťastia môže mať jeden pediater? Čo by Vás malo zaujímať pri výbere svojho pediatra? Dôverujete svojmu pediatrovi? Pri najbližšej návšteve sa ho skúste opýtať, s koľkými nežiaducimi účinkami očkovania sa za svoj život stretol.

       Lekári sa často vyjadrujú, že za 40 (prípadne 20, 30 apod.) rokov svojej pediatrickej praxe ešte nemali nežiaduce účinky očkovania, ktoré by bolo treba hlásiť (viď napr. MUDr. Katarína Šimovičová, https://vimeo.com/51917009 od cca 13:45). Je to pozitívna odpoveď? Znamená to, že je takýto pediater kvalitnejší, šikovnejší, skúsenejší?

       V tomto článku sa skúsime zamyslieť nad možnými odpoveďami. Spravíme jednoduchý matematický odhad. Na úvod potrebujeme nejaké čísla:

 

Slovenské deti a slovenskí pediatri

       Podľa Štatistického úradu SR, databázy Slovstat (ak sa tam chcete pozrieť, treba sa zadarmo zaregistrovať)[13] sú počty živonarodených detí podľa rokov:

 • rok 2011 živonarodených 60 813
 • rok 2010 živonarodených 60 410
 • rok 2009 živonarodených 61 217
 • rok 2008 živonarodených 57 360
 • rok 2007 živonarodených 54 424
   

       Podľa VšZP bol k roku 2012 počet pediatrov a všeobecných lekárov pre deti a dorast spolu 1185 [12]

       Na jedného lekára tak pripadá cca 50 nových pacientov ročne. Za 20 rokov praxe tak priemernému doktorovi prejde cez ruky približne 1000 novorodencov.

 

Ročné prehľady hlásených nežiaducich účinkov

       Hlásiť výskyt nežiaducich účinkov (ďalej len NÚ) ustanovuje zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Podľa prílohy 4 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. Podľa § 13 ods. 3 sa hlásenie všetkých NÚ zasiela Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len ŠÚKL) a príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ). ŠÚKL na svojej stránke venovanej hláseniu o nežiaducich účinkoch[6] prikladá aj vzor tlačiva[7]. Zároveň zverejňuje ročnú bilanciu nežiaducich účinkov očkovania:

 • rok 2011 – ešte nezverejnené
 • rok 2010 – 79 hlásení na vakcíny (na BCG vakcínu 53 hlásení, ostatné spolu 26)[8]
 • rok 2009 – 133 hlásení na vakcíny (na BCG vakcínu 102 hlásení, na Priorix 9 hlásení, ostatné 22)[9]
 • rok 2008– zrejme viac ako 133 hlásení (na BCG vakcínu 120 hlásení, pneumokoky 13)[10]
 • roky 2007 – 2003 nezverejnené
 • rok 2002 – 84 hlásení na vakcíny
 • rok 2001 – 70 hlásení na vakcíny
 • rok 2000 – 28 hlásení na vakcíny
 • rok 1999 – 6 hlásení na vakcíny
 • rok 1998 – 7 hlásení na vakcíny
 • rok 1997 – 7 hlásení na vakcíny
 • rok 1996 – 7 hlásení na vakcíny[11]
   

       Vyzerá to super. Pri toľkých deťoch sú to naozaj malé čísla. Až také malé, že mnohí pediatri môžu patriť medzi tých šťastnejších, resp. ich malí pacienti môžu patriť medzi tých šťastnejších, pretože sa nestretli s NÚ. V čom je teda problém?

 

Oficiálne nežiaduce účinky

       Hlavný problém je v tom, že existujú ďalšie čísla. Čísla, ktoré pochádzajú z výskumov farmaceutických spoločností, čo tieto vakcíny vyrábajú. Ak chce spoločnosť uviesť na trh novú vakcínu, musí k žiadosti o registráciu priložiť aj výsledky svojich štatistík. Možno sú tie štatistiky prilepšované, možno nezverejnia všetko. V každom prípade to, čo sú ochotní zverejniť, môžeme nájsť v príbalovom informačnom letáku (PIL). A aké tam nájdeme čísla?

 

vakcína Priorix

       Podľa aktuálneho očkovacieho kalendára[1] sa malé deti Priorixom očkujú 1x (potom ešte v 11. roku života, ale zamerajme sa teraz len na malé deti).

       Úplné znenie príbalového informačného letáku[2] (ďalej len PIL) nájdete na stránkach ADCC, tu uvádzam len výber podľa vlastného uváženia:

 • časté, viac ako 1% výskytov, ale menej ako 10% – infekcia horných dýchacích ciest (cca 600 až 6.000 výskytov ročne)
 • časté, viac ako 1% výskytov, ale menej ako 10% – horúčka vyššia ako 39,5 °C (cca 600 až 6.000 výskytov ročne)
 • časté, viac ako 1% výskytov, ale menej ako 10% – vyrážka, škvrny (cca 600 až 6.000 výskytov ročne)
 • menej časté, viac ako 1 z 1000 výskytov, ale menej ako 1% – infekcia stredného ucha (cca 60 až 600 výskytov ročne)
 • menej časté, viac ako 1 z 1000 výskytov, ale menej ako 1% – zápal priedušiek (cca 60 až 600 výskytov ročne)
   

       Najmenší možný počet zasiahnutých detí je v prípade, že sa viacero NÚ vyskytne u jedného pacienta. V takom prípade by išlo o minimálne 600 detí.

       Najväčší možný počet zasiahnutých detí je v prípade, že sa vyskytol nanajvýš jeden NÚ u jedného pacienta. V takom prípade by išlo o maximálne:
6.000 + 6.000 + 6.000 + 600 + 600 = 19.200 detí plus deti s tými NÚ, čo nie sú uvedené v tomto mojom výbere.

       Skutočnosť je niekde uprostred, no na Slovensku, žiaľ, neexistujú hodnoverné štatistiky, ktoré by ukázali kde presne.

 

vakcína Prevenar 13

       Podľa aktuálneho očkovacieho kalendára sa Prevenarom očkuje 3x.

       Úplné znenie PIL[3] nájdete na stránkach ADCC, tu uvádzam len výber podľa vlastného uváženia:

 • časté, viac ako 1% výskytov, ale menej ako 10% – horúčka vyššia ako 39 °C (cca 600 až 6.000 výskytov; x 3 dávky = cca 1.800 až 18.000 výskytov ročne)
 • menej časté, viac ako 1 z 1.000 výskytov, ale menej ako 1% – začervenanie, opuch alebo stvrdnutie v mieste vpichu väčšie ako 7 cm (cca 60 až 600 výskytov; x 3 dávky = cca 180 až 1.800 výskytov ročne)
   

       Najmenší možný počet zasiahnutých detí je 600.

       Najväčší možný počet zasiahnutých detí je 18.000 + 1.800 = 19.800 plus deti s tými NÚ, ktoré nie sú v tomto mojom výbere.

 

vakcína Infanrix hexa

       Podľa aktuálneho očkovacieho kalendára sa Infanrixom Hexa očkuje 3x.

       Úplné znenie PIL nájdete na stránkach ADCC, tam však nie sú uvedené početnosti. Konkrétnejší PIL[4] je na stránke výrobcu GSK. Tu uvádzam len výber podľa vlastného uváženia.

 • časté, viac ako 1% výskytov, ale menej ako 10% – horúčka vyššia ako 39,5 °C (cca 600 až 6.000 výskytov; x 3 dávy = cca 1.800 až 18.000 výskytov ročne)
 • časté, viac ako 1% výskytov, ale menej ako 10% – opuch väčší ako 5 cm alebo tvrdá zdurenina v mieste podania injekcie (cca 600 až 6.000 výskytov; x 3 dávky = cca 1.800 až 18.000 výskytov)
 • menej časté, viac ako 1 z 1000 výskytov, ale menej ako 1% – veľký opuch očkovanej končatiny (cca 60 až 600 výskytov; x 3 dávky = cca 180 až 1.800 výskytov)
   

       Najmenší možný počet zasiahnutých detí je 600.

       Najväčší možný počet zasiahnutých detí je 18.000 + 18.000 + 1.800 = 37.800 plus deti s tými NÚ, ktoré nie sú v tomto mojom výbere.

 

vakcína BCG (proti tuberkulóze)

       Pred rokom 2012 sa proti tuberkulóze očkovalo 1x, teraz sa neočkuje.

       Úplné znenie PIL[5] som našla na stránke www.liekinfo.sk.

 • menej časté, viac ako 1 z 1000 výskytov, ale menej ako 1% – opuch žliaz v podpazuší s priemerom väčším ako 1 cm (cca 60 až 600 výskytov ročne)
 • zriedkavé, viac ako 1 z 10.000 výskytov, ale menej ako 1‰ – bakteriálna infekcia z vakcíny, môže sa rozšíriť do celého tela, vrátane kostí. (cca 6 až 60 výskytov ročne)
   

       Najmenší možný počet zasiahnutých detí je 60.

       Najväčší možný počet zasiahnutých detí je 600 + 60 = 660 plus deti s tými NÚ, ktoré nie sú v tomto mojom výbere.

 

Spolu

       Ak by jedno dieťa malo všetky možné NÚ zo všetkých vakcín (chúďatko), najmenší možný počet takýchto detí by bol 600.

       Najväčší možný počet zasiahnutých detí je 19.200 + 19.800 + 37.800 + 660 = 77 460. Tento horný limit však nie je dosiahnuteľný, lebo ročne sa na Slovensku rodí menej detí. Každopádne v rámci výrobcami uvádzaných frekvencií NÚ je veľmi dobre možné, že NÚ očkovania má každé jedno dieťa.

 

Záver

       Čo znamenajú tieto čísla? Podľa chladného matematického odhadu minimálne 600 "zasiahnutých" detí ročne. Zo 60.000. 1 dieťa zo 100. V skutočnosti však určite viac.

       Na začiatku sme vypočítali, že na jedného doktora za 20 rokov praxe pripadá cca 1000 bábätiek. Štatisticky by mal teda vyšetriť a nahlásiť aspoň 10 NÚ, možno trochu viac, možno trochu menej.

       Váš pediater Vám povedal, že očkovanie je bezpečné, že on sa ešte so žiadnymi NÚ nestretol? Ako to robí? Farmaceutické spoločnosti by sa veľmi rady poučili. Zrejme však platí niektorá z nasledujúcich možností:

 • pediater Vám klame
 • pediater je nedostatočne znalý problematiky očkovania, žiadnu chorobu nespájal s očkovaním, a teda nič nenahlasoval, alebo nedostatočne poučil rodičov, že majú problémy hlásiť.
 • pediater mal jednoducho šťastie... hm... asi také veľké, ako že vy teraz hodíte na kocke 3-krát po sebe číslo 6.
   

       Ešte stále dôverujete svojmu pediatrovi?

 

Zdroje

 1. ÚVZ SR, očkovací kalendár pre rok 2012, https://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/ockovaci_kalendar_2012.pdf
 2. ADCC, príbalový leták Priorix, https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/pil/priorix-pil-20915.html
 3. ADCC, príbalový leták Prevenar, https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/detail/prevenar-13-69792.html
 4. GSK, príbalový leták Infanrix Hexa, https://www.gsk.sk/pdf/pil/Infanrix_hexa_PIL_august2011.pdf
 5. príbalový leták BCG vaccine, https://www.liekinfo.sk/liek-bcg-vaccine-ssi-plv-iul-1-1x-solv-4004-pil.aspx
 6. ŠÚKL, Hlásenie o nežiaducich účinkoch, https://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch?page_id=536
 7. ŠÚKL, vzor tlačiva, https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/Hlasenie_nezv_reakcii_ockovanie.doc
 8. ŠÚKL, https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/Hlasenia_o_neziaducich_ucinkoch/Pocty_hlaseni_2010.pdf
 9. ŠÚKL, Liekové riziko 35/2010, https://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/liekove-riziko?page_id=540
 10. ŠÚKL, Liekové riziko 34/2009, https://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/liekove-riziko?page_id=540
 11. ŠÚKL, Liekové riziko 22/2003, https://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/liekove-riziko/liekove-riziko-22/2003?page_id=611
 12. VšZP, Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, https://vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zoznam-zmluvnych-poskytovatelov/siet-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti.html
 13. databáza Slovstat, https://www.statistics.sk/pls/elisw/vbd 
   

  

List pediatrom

       Dobrý deň,

       akurát sa rozhodujem, či dám zaočkovať svoje dieťa, alebo nie. Robím prieskum ohľadom nežiaducich účinkov očkovania a zaujímalo by ma, nakoľko sú vakcíny bezpečné. Môžem Vás poprosiť odpovedať na 3 otázky?

 1. Koľko rokov ste už pediatrom?
 2. S koľkými nežiaducimi účinkami očkovania ste sa doteraz stretli? Stačí približne, zaujímajú ma aj tie menej vážne, aj tie vážnejšie.
 3. Koľko z nich bolo takých, že ich už bolo potrebné hlásiť na ŠÚKL?
   

       Vopred ďakujem.

 

Odpovede

       Vážená pani Bertová,

       k vašim dotazom uvádzam nasledovné:

 1. 35 rokov robím praktického lekára pre deti a dorast
 2. 7-8 za rok, vždy išlo iba o lokálne reakcie v mieste vpichu, po zavedení acelulárnej vakcíny Infanrixu počet týchto vedľajších rekcií klesol tak na 3-5 za rok
 3. za celú svoju prax som nahlásil 2x vážnejšiu reakciu na očkovanie. Išlo o nepovinné očkovania.
   

       S pozdravom

MUDr. J.J.

 


 

       Každá mamička chce pre svoje dieťa najlepšie. Mám 35 rokov praxe, z toho 8 rokov v zahraničí. T.č. mám 1.800 svojich pacientov a počas svojej praxe som sa nestretla so závažnou reakciou po očkovaní okrem bežných: opuch v mieste vpichu, začervenanie a zvýšená teplota do 48 hodín. Očkovanie je pre Vaše dieťa tá najlepšia ochrana pred závažnými ochoreniami hlavne teraz, keď je vysoká migrácia národov a na Slovensku pribúda ochorení u neočkovaných: Čierny kašeľ, osýpky. Dúfam, že sa rozhodnete správne a dáte svoje dieťa zaočkovať.

       S pozdravom

MUDr. M.S.

 


 

       Dobrý deň, rada Vám odpoviem na Vaše otázky, len neviem kto ste - len mamička, alebo patríte aj k odbornej verejnosti?

       Odpovede:

 1. pediatrom som od roku 1991, t.j. 21 rokov
 2. vážnejšie nežiaduce účinky počas celej mojej praxe som zažila za tie roky 2x
 3. na ŠUKL sme hlásili tieto + výraznejšie lokálne reakcie (začervenanie, zdurenie v mieste vpichu), dlhšie trvajúce febrility a celkovú reakciu organizmu, asi 6x to bolo potrebné
   

       Ináč, ja osobne mám 3 deti a sú zaočkované všetkými u nás dostupnými vakcínami, majú aj všetky odporúčané, nadštandardné očkovania a deti mám zdravé, v škole sa im perfektne darí a zatiaľ mi robia len radosť.

       Prajem Vám, aby ste sa rozhodli správne a počúvali odbornú, t.j. pediatrickú verejnosť a nie laikov.

       Pekný deň,

MUDr. A.K.

 


 

       Dobrý deň,

       ďakujem za Váš mail.

 1. od roku 1977
 2. okrem ľahkých miestnych reakcií a výstupu telesnej teploty som žiadne reakcie nezaregistrovala
 3. 0
   

       S pozdravom

MUDr. H.K.

 


 

       Na Vaše otázky môžem odpovedať  veľmi jednoducho.

 1. ako pediater pracujem už 36 rokov, svoju prácu mám veľmi rada a pravdupovediac nikdy som ani neuvažovala o tom, že by som sa tejto práce vzdala.
 2. Na Vašu druhú otázku skutočne jednoznačne odpovedať naozaj nedokážem. Je to preto, že dobu mojej praxe mi naozaj prešlo rukami veľa mojich malých ale aj väčších pacientov. Veď očkovanie neplatí len pre deti do 15 mesiacov života. Očkuje sa predsa aj v 5., 11., 13. roku života, čo je tiež povinné očkovanie, ale sú tam aj očkovania na požiadanie rodičov navyše.
         Ale čo sa týka malých detí do 15. mesiaca života, tak Vám môžem zodpovedne povedať, že občas sa reakcie vyskytujú: sú to hlavne výstupy teploty do 38 °C, zriedkavo sa vyskytne teplota nad 38 °C, prípadne 39 °C.
         Výstup teploty sa ale nepovažuje za žiadnu závažnú reakciu po očkovaní. V podstate sa jedná o niečo rýchlejší nástup tvorby protilátok v organizme dieťaťa. Niektoré deti reagujú výstupom teploty po každom zaočkovaní, u iných sa teplota neobjaví. Ďalšou možnou miernou komplikáciou po očkovaní môže byť opuch a začervenanie v mieste vpichu očkovacej látky, ale táto reakcia v priebehu 3, max. 4 dní odoznie.
         Za dobu mojej praxe som z vážnejších komplikácií, ktoré boli hlásené aj ŠÚKL-u, mala kŕče pri teplote po očkovaní. Táto reakcia sa mi prihodila ešte v 80. rokoch. Dieťa bolo sledované neurologicky, ale po ďalších očkovaniach sa už žiadna reakcia neobjavila. Teraz je ten pacient už ocko 2 zdravých a krásnych detičiek. Iné závažnejšie komplikácie som za dobu svojej praxe nezažila a myslím si, že s rodičmi mojich malých pacientov mám celkom dobré vzťahy.
         Po očkovaní proti osýpkam, rubeole a mumpsu v 15. mesiaci sa môže objaviť exantém, teda drobná vyrážka na tele dieťatka na ten 11. - 15. deň, ale to je tiež možná prirodzená reakcia na očkovanie.
 3. Myslím si, že som Vám týmto odpovedala aj na Vašu 3. otázku.
   

       S pozdravom

MUDr. B.

 


 

       Pediatriu robím s láskou už 34 rokov, nestrela som sa vo svojej praxi so žiadnymi závažnými n.ú., hlásenie ŠÚKL 0.

       Naopak považujem za riziko cestovať s nezaočkovaným dieťaťom, môže to byť hra o život!

MUDr. H.P.

 


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Veríte svojmu pediatrovi ohľadne nežiaducich účinkov očkovania?

Autoimunita

Petra Bertova polovkova | 20.04.2019

Zaujimave info z 9. medzinárodneho kongresu o autoimunite
https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/autoimunita-v-stredobode-pozornosti

Supermama

filip | 05.02.2013

Ďalšia "vyvážená diskusia":

https://supermama.joj.sk/supermama-archiv/2013-02-05-supermama.html

Re:Supermama

Renáta Krausová | 06.02.2013

Relácia je jedna vec... Čítala som však na ich webe príspevky mamičiek a mám z toho dosť smutnú náladu. Koľko je v nás nenávisti a nepochopenia. Čo sme to za ľudia, keď dokážeme kruto reagovať bez rozmyslu, ba dokonca i na tých, ktorých negatívna skúsenosť je evidentná. To naozaj sme schopní sa poučiť len na vlastnej koži, na vlastných deťoch??? Cudzie sú nám ľahostajné? Veď z cudzieho krv netečie... Zhliadla som mnoho dokumentov o očkovaní. Napríklad na oči mamičky z dokumentu Obchod so strachom nikdy nezabudnem, ani na jej krásneho chlapčeka... a bezradné pokrčenie pliec jej manžela s komentárom: No, čo už teraz. Teraz je už neskoro.
Desí ma, že si uzatvárame myseľ a nie sme otvorení novým myšlienkam, novým pohľadom. Som 16 rokov vegetariánka a tuším až dnes som pochopila, keď som videla tú smutnú diskusiu, že chcieť od ľudí, aby pochopili bolesť zvierat a ich utrpenie, je vlastne nemožné, keď nie sme schopní pochopiť ani bolesť a utrpenie ľudí, ktorí žijú vedľa nás.
Prepáčte, musela som sa tu s Vami o tieto myšlienky podeliť. Zhodou okolností tá televízna relácia sa vysielala práve v čase, keď má pani doktorka Eleková odo mňa 5 rukopisných strán otázok. Neľutujem ani jednu, ktorú som jej položila.
Vzdávam úctu a cítim hlbokú pokoru pred všetkými rodičmi, ktorí statočne nesú svoj neľahký údel.

Re:Re:Supermama

stara mama | 06.02.2013

veru p. Renátka, máte veľkú pravdu, čudujem sa lekárom, že vôbec nemajú záujem sa o toto viac zaujímať a práve oni prisahali, že budú ľudom pomáhať a nie ich ničiť a naozaj ani jeden jediný krát nepripustia žiadny omyl z ich strany a práve preto ma to desí, správajú sa ako taký kati. Chudáci rodičia, majú to naozaj ťažké, je to horšie ako za totáča, tuto demokracia ešte nedorazila !!

Re:Re:Re:Supermama

Renáta Krausová | 06.02.2013

Nuž, kiežby som pravdu nemala. Vôbec ma to neteší. V súvislosti s antikoncepciou Diane-35, ktorú v o Francúzsku zakázali po úmrtí 4 žien, som dnes v novinách čítala vyjadrenie farmakológa Jozefa Glasa, člena Slovenskej farmakologickej spoločnosti, že správna informovanosť o liekoch je u našich pacientov zanedbaná. Redaktor konštatoval, že tento liek nebol u nás zakázaný, ŠÚKL za 10 rokov nemá hlásenia o nežiaducich účinkoch. Farmakológ odpovedal, že to, že ŠÚKL nemá hlásenia, neznamená, že takéto prípady neexistujú... Takže v bledomodrom to isté. A to hovorí odborník, nie my, laici.
Nikdy v živote som nebrala antikoncepciu a budem od nej svoje nevesty všemožne odhovárať a svojich synov dôkladne poučím. Myslím, že sme zašli za všetky hranice... aby mladé ženy platili životmi...

Re:Re:Re:Re:Supermama

stara mama | 07.02.2013

aj ja som to včera čítala na diva.sk a následne upozornila moju dcéru a to je tak so všetkým, ŠÚKL je ako hluchý, slepý a mřtvy chrobák a lekári tak isto !

Re:Re:Supermama

rodina Zamboriová | 07.02.2013

Pani Renáta dakujeme za pochopenie a krásne citlivé slová.....I ked je pravda, že znášame takéto nepredvídateľné manévre života, robíme to s láskou a pre naše deti....Maxim je úžasný chlapec, robí nám veľkú radosť a veľké pokroky...Ono človek vydrží veľa....aj ťažké chvíle...ale najhoršie je ked trpí dieťa a musíte sa na to denne prizerať, dokola si kladiete otázku, prečo sa ten čas nedá vrátiť aspoň na tú osudnú chvílku nazad....a všetko by bolo inak.....dakujeme

Re:Re:Re:Supermama

Renáta Krausová | 08.02.2013

Milí Zamboriovci,
otázku, prečo sa čas nedá vrátiť, veľmi dobre poznám. Kládli sme si ju s manželom dlhé roky po tom, čo náš, vtedy ani nie 7-ročný syn utrpel úraz hlavy a zakrátko nato dostal generalizovaný epileptický záchvat. Všetko sa, napokon, po rokoch liečby a sledovania skončilo dobre. Kiežby i k vám mohol byť osud taký milosrdný. Zo srdca vám prajem, aby sa Vášmu milému synčekovi stav zlepšil. I keď je zatiaľ všetko inak...
Pred rokmi mi pre časopis vo vianočnom čase poskytol rozhovor výnimočný človek, kazateľ Daniel Pastirčák. Zhovárali sme sa aj o utrpení. Rada by som sa s Vami podelila o kúsoček z jeho rozhovoru, kde vraví:
"Pri rozhovoroch s trpiacimi odmietam riešiť otázku Prečo sa to stalo?, Aký to má zmysel? Všetko, čo by sme si k tomu mohli povedať, by bolo iba prázdne táranie. Jediná rozumná otázka v utrpení je otázka: Ako svoje utrpenie prijať tak, aby ma premenilo v lepšieho človeka? Trpiaci potrebuje v sebe obnoviť dôveru, že je na ceste, aj teraz v tomto temnom údolí utrpenia je na ceste a tá cesta niekam smeruje. To je všetko. Každé utrpenie nás nejako premení. Buď na neznesiteľných mizantropov, ktorí sa hnevajú na celý svet (ak sme svoje utrpenie odmietli), alebo na zrelých ľudí, altruistov, svätcov (ak sme svoje utrpenie prijali). Ľudia, ktorí statočne uniesli veľké utrpenie, vyžarujú zo seba fascinujúcu hĺbku. Hĺbka človeka je totiž hĺbkou priepasti, do ktorej sa díval."
Kiežby ste mohli v týchto slovách nájsť útechu. Pozdravujem Vás.

Nevěřím

Jana | 01.02.2013

Syn po očkování 3 dny horečky přes 40, pláč, od té doby nesoustředěný, hyperaktivní. Nahlášeno MUDr., přejduto,nenahlášeno, prý to od očkování určitě nebylo. Od čeho tedy , jinak mu nic jiného nebylo. Přeočkování v 5 letech jsem už nedala, nebudu trnout co to dovyvolá nyní. Nejmenšího očkování posunuto nejméně na 1,5 roku a nebudu očkovat všechno. Co vím tak naočkoval i na 37tt narozené miminko, porodní váha 2500g, po porodu klesla na 2150g a nebyl u něj problém ho naočkovat podle kalendáře. Jeho nemocnost je teď obrovská, imunita asi není, věčně ATB.

Re:Nevěřím

Helena | 02.02.2013

Pred chvíľkou som doskypovala s kamarátkou ktorá má nad 70 rokov. Vybavuje si kompenzáciu taxíky. Túto ženu bohužiaľ zničili lekári aj jedno očkovanie. Kardiológ jej povedal: Dali ste sa už zaočkovať? Musíte sa dať zaočkovať. Máte vysoký cholesterol, musíte brať lieky na vysoký cholesterol (na iných weboch sa dočítame, že vysoký cholesterol je len biznis farmácie a tie lieky vyvolajú demenciu, zničia svaly...A odovdzal jej papier ktorý má dať obv. lekárovi. Dnes sa robí doslovná depopulácia starých ľudí, vedela by som o tom veľa písať. Dnes na www.dolezite.sk je článok ako sa v EÚ pripravuje cenzúra internetu. Už mnohé veci od r. 2014 chcú aby sme nenašli cez Google vyhľadávač (naturálnu medicínu, politiku... potom možno zanikne aj tento web).

Re:Nevěřím

stara mama | 04.02.2013

No, milé mamičky a oteckovia, som zvedavá, akú pravdu o očkovaní zajtra na jojke o 13,00 hod. v relácií Super mama mám predostrú...,kto sa tam dostane ku slovu, dúfam že sa dostanú ku slovu obe strany aj za aj proti a dúfam, že to tak p. advokátka zariadi !!

Re:Re:Nevěřím

stara mama | 07.02.2013

p.advokátka sklamala 3:1, to je presila, toto nie je košér !!!

Senior

Helena | 31.01.2013

https://www.naturalnews.com/038896_alcohol_addiction_vaccines_innoculation.html
Závislosť na alkohole môžeme liečiť vakcínami. Má to aj výborné vedľajšie účinky, aj umrieť môžeme...
Darmo je nás veľa, treba depopuláciu.

Senior

Helena | 31.01.2013

USA: Americká FDA schválila k plošnému očkování první vakcínu proti chřipce vyrobenou metodou genového inženýrství z hmyzu a/nebo kultivovanou na ledvinách psů na rozdíl od slepičích vajec.

Zdroj: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/01/2...

ehm

mummy | 30.01.2013

v okoli mam vela kamosiek s malymi babatkami,ktore prave zacinaju byt ockovane.. ked im zacnem hovorit o neockovani-nechapavo pozeraju.. ale ked mi potom nariekaju,ze mala po ockovani zacala zle spat a pod. a poslem ich k dr. ohlasit to ako neziaduci ucinok,tak nie.. kazda jedna veri svojej doktorke.. ta moja ma tiez 30r.prax,pocas ktorej nemala ani jeden NU.. dala nam 3.sancu rozmysliet si neockovanie.. lebo nevieme,ako tym babatku ublizime.. my ockovani sme a jemu tu sancu na imunitu nedame.. nezoberu nam ho do skolky a nebude moct vycestovat do USA(lebo uz aj tam utekame..wrrr). aha a min.rok jej zomrel pacient na tetanus(kedze je detska dr.,tak nas oklamala!kedze min.rok zomrel na tetanus starsi pan na vychode.. aaaaa.. a potom-verte svojej pediatricke :( ).

Re:

Renáta Krausová | 02.02.2013

To nie je pravda, že vám dieťa nezoberú do škôlky. Pýtali sme sa na to na MŠ SR, kde sa vyjadrili, že pre prijatie dieťaťa do škôlky sa nepožaduje, aby bolo očkované.

Senior

Helena | 30.01.2013

https://www.naturalnews.com/038885_autism_GFCF_diet_HBOT.html
ako liečiť autizmus u detí...

prosba pre MUDr.Elekovú

peha | 29.01.2013

Prosím Vás, viete mi poslať link na toto,čo ste nam odporučili??lebo sama to asi nenajdem na tejto stranke...

"Je třeba doktory prudit, výborný článek na těchto stránkách přeložil pan Fillo, je to o kongresu o neurologických následcích pertusové vakcíny. Vytiskněte to, najděte původní zdroj, strkejte to doktorům pod nos a klaďte otravné otázky."

Re:prosba pre MUDr.Elekovú

MUDr.Ludmila Eleková | 29.01.2013

https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovacia-ruleta-skusenosti-rizika-a-alternativy-10-seminar-o-neurologickych-komplikaciach-cierneho-kasla-a-ockovania-proti-nemu/

Senior

Helena | 29.01.2013

https://tv.naturalnews.com/
Na tomto webe za posledné dni nabehlo niekoľko videi o očkovacom biznise

Senior

Helena | 29.01.2013

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/01/29/genetically-engineered-flu-vaccine.aspx
Geneticky modifikované vakcíny proti chrípke....
Na www.naturalnews dnes nabehol článok, že obchodník Dr. Oz čo v TV zaočkoval niekoho proti chrípke teraz riadne z toho ochorel...
https://www.naturalnews.com/038866_Piers_Morgan_flu_vaccines_sickness.html

Senior

Helena | 29.01.2013

https://www.naturalnews.com/038873_childhood_vaccines_aborted_babies_DNA.html

Statistiky su velmi osemetne

Hugo | 29.01.2013

So zavermi clanku sa da suhlasit, alebo nesuhlasit (na tejto stranke skor suhlasi), ale z chladneho matematickeho pohladu si treba davat velmi velky pozor.

1. Farmaceuticke firmy su nadnarodne koncerny, ktore urcite nerobia vyskumy pre kazdu krajinu zvlast. To znamena, ze v ich reprezentativnej vzorke bolo 20% cinanov, 17% indov atd. Celkovo je vo vzorke iba 15% europanov/severoamericanov. Tychto 15% ma navyse daleko vyssiu zivotnu uroven ako zvysok sveta, takze hrozba infekcii kvoli oslabeniu organizmu je mensia (tu by sa dalo argumentovat novorodeneckou umrtnostou, chorobnostou a podobne, ale to uz by som iba caroval s cislami). K faktorom patri vela inych veci ako hygiena, blizkost patogenov, uroven kojenia, klima atd.

2. Zdaleka nie vsetci rodicia nahlasia zvysenu teplotu, alebo zcervenanie na mieste vpichu lekarovi (z roznych dovodov).

3. Vyber lekarov nebol reprezentativny v ramci Slovenska. Predpokladam, ze autorka sa skor pytala lekarov vo svojom okoli. Navyse su to doktori, ktori pouzivaju e-mail a su ochotni na taketo otazky odpovedat.

4. Inych faktorov (statistickych) je nepreberne mnozstvo.

Ludia, ktori maju matematicke vzdelanie by ho nemali zneuzivat/vyuzvat a ovplyvnovat inych ludi, pokial nerozumeju vsetkym detailom.

Re:Statistiky su velmi osemetne

Ing. Marián FILLO | 29.01.2013

Nakoľko viem, tak taký Infanrix Hexa sa nepoužíva ani v Číne, ani v Indii, ani v Afrike, ani v USA, takže bod 1 viac menej padá.

S 2. súhlasím. Je to viac menej tým, že rodičia nie sú ani len inštruovaní pediatrom či kýmkoľvek iným, aby takéto veci hlásili.

Boli oslovení lekári z rôznych kútov Slovenska - práve vďaka internetu to bolo možné a úplne jednoduché. Oslovených bolo viac, ale len títo odpovedali. Reprezentatívny výber lekárov ani nie je dosť dobre možné dosiahnuť, pretože spravidla drvivá väčšina neodpovie a pri skupine cca 1200 pediatrov nám menšina vychádza na pár desiatok kusov, čo je - prísne štatisticky vzaté - príliš málo na ďalekosiahle závery.

Maily od pediatrov sú skôr ukážkou a potvrdením, že podozrivo nízky počet pediatrami hlásených NÚ je u nás skôr štandardom než výnimkou. Ostatne, sumárne štatistiky ŠÚKL sú toho jasným dôkazom.

Bod 4. môžete uplatniť na prakticky akýkoľvek výskum/prieskum v oblasti medicíny. Vždy sa dá nájsť x ďalších (neuvažovaných) faktorov, ktoré by mohli mať (menší či väčší) vplyv na výsledok.

Re:Re:Statistiky su velmi osemetne

Hugo | 29.01.2013

1. To ze sa liek na danom kontinente nepouziva este neznamena, ze statisticka vzorka neobsahuje dany pocet aziatov, africanov a podobne. Skor by som povedal, ze firmy maju standardne postupy pre vsetky lieky a pomocky. Nemozu podla schvalovacieho procesu vzdy vyrabat statistiky nanovo, to by bolo prilis drahe.

2. 1200 lekarov s vybranim par desiatok je samozrejme vcelku dobry statisticky subor. Rozumne statisticke vysledky sa daju ziskat aj vhodnym vyberom aj z par desiatok. Len si treba davat pozor aka metoda sa pouzije a ako spolahlive su jej vysledky.

3. Nie je to uplne pravda, hlavne v poslednom case. Ako pisete rocne je v poslednom pripade hlasenych 133 pripadov, co je radovo 600 aj ked uznavam, ze ste, velmi spravne, brali minimalne odhady. Bod 1. a 2. ale moze robit skutocne divy s priemermi.

4. To je do istej miery pravda, preto sa robia statisticke vzorky. To co je v clanku problematicke je vyvodzovanie vysledkov z dvoch statistik z ktorych o jednej iba hadame na akej vzorke bola robena a o druhej vieme, ze je nereprezentativna. Lekari vo vseobecnosti pokladaju ockovanie za prinos (o tom je tato stranka). Takze lekar, ktory za posledny rok nahlasil pat pripadov vam asi nebude odpovedat na vas e-mail. Naopak vam budu odpovedat lekari, ktori sa uz dlhsi cas s vedlajsimi uciknami nestretli. Chcu vas v dobrej viere uistit, ze ockovanie nema vazne vedlajsie ucinky.

Cely moj prispevok je zamerany na to, ze autorka obvinila vacsinu pediatrov (statisticky) z porusovania zakona na zaklade nie uplne overenych udajov. Vacsina ludi nerozumie uplne statistike a uveria iba zaverom. Nie je ferove ich klamat.

Re:Re:Re:Statistiky su velmi osemetne

petenka | 31.01.2013

Moment, moment, moment. Ake obvinenie? Ja len chcem, aby ste sa svojho vlastneho pediatra opytal Vy sam, ze co Vam odpovie. A cely clanok je o tom, aby ste mali predstavu, ake cislo od neho mozete/mate ocakavat.
Zaver o svojom pediatrovi si uz spravte vy sam.

Re:Re:Re:Re:Statistiky su velmi osemetne

Hugo | 04.02.2013

Pisete clanok o chladnej matematike, tak by ste mali vediet o com hovorite. Zo zaverov ako ich podavate s vysokou pravdepodobnostou vyplyva, ze niekolko stoviek pediatrov jedna protizakonne, alebo su nedostatocne vzdelani. Ak by ste vedeli svoje vypocty a poriadne obhajit, tak by ste rovno mohli podat staznost na prislusnu lekarsku komoru. Myslim, ze slovo obvinenie je v tomto pripade na mieste.
Nerozumiem druhej casti vasho prispevku. Ake cislo mam ocakavat od svojho pediatra? V clanku argumentujete priemernymi hodnotami, to co mi povie jeden lekar je uplne irelevantne. To ked hodim dvoma kockami a sucet na nich nie je sedem, tak ich mam zahodit?
Tento clanok je iny ako vacsina na tejto stranke, lebo sa s nim neda diskutovat, Prinasa dokazy a to na zaklade statistiky, ktorej vacsina ludi nerozumie. Moje prispevky maju upozornit na to, ze vacsina zaverov je nepodlozena.

Re:Re:Re:Re:Re:Statistiky su velmi osemetne

petenka | 11.02.2013

Prosim Vas, nechajte mi Vas e-mail u pana Filla, rada Vas kontaktujem.

reakcie po ockovani

hladajuci otec | 28.01.2013

kazde z mojich deti malo:
zvysenu teplotu nad 39C az do 4OC cca. 3dni.
kazde plakalo tak, ze sa to nedalo pocuvat, ani utisit.
kazde sa az prehybalo pri tom placi so zatatymi rukami.
kazde malo stvrdnute miesto vpichu o priemere 5cm (po roznych vakcinach rozna intenzita)
niektore tam mali vriedok (po prvom ockovani) cca. š-5mesiacov o velkosti hrachu.
pediatricka to povazovala za normalnu reakciu a tym bola vec vybavena. (som zvedavy ako sa bude tvarit na sude, lebo ju idem zalovat.)
nastastie sme z ockovanim skoncili pred dvoma rokmi a teraz sa po udani pediatrickou natahujem s RUVZ v Trnave.

Re:reakcie po ockovani - este dodatok

hladajuci otec | 28.01.2013

samozrejme idem zalovat na sude aj RUVZ v Trnave.

oni nevidí

MUDr.Ludmila Eleková | 28.01.2013

Výborný článek, jen autorka zapomněla uvést jednu velmi důležitou nežádoucí reakci, kterou výrobce hexavakcíny uvádí mezi velmi častými, tj. frekvence 1 na 10 dávek nebo více. Podle výpočtů autorky by mělo tedy jít o 1800-18000 dětí ročně.
Podstatné je, že tento konkrétní NÚ je symptomem postižení nervového systému a podléhá hlášení.
Jde o "neobvyklý pláč" ergo encefalitický křik ergo high pitched cry.
Co s otoky a teplotami, tohle je ten pravý průser. Podle výrobce může až 18000 dětí na Slovensku (v ČR 2x víc) utrpět NÚ postihující nervový systém, NÚ který podléhá hlášení a navíc je kontraindikací dalšího očkování! Ale pediatři nejsou schopni ho rozpoznat, tudíž ani hlásit.
Když vám dítě po očkování řve, jako když ho na nože bere, můžete se vsadit o co chcete, že má skutečný problém, má zánět v mozku. Podle míry štěstí to buď bez následků odezní nebo něco přetrvá. například dítě přestane pořádně spát, bude neklidné, mrzuté nebo apatické, může přestat navazovat oční kontakt, používat, co už umělo, přestat broukat nebo mluvit, chodit, může začít být stále nemocné, nebo později zjistíte, že je dyslektické, hyperaktivní apod. Možná až 18000 dětí ročně...
Dovedete si představit ten mazec, kdyby byli pediatři náhle osvíceni a uvědomili si četnost a závažnost tohoto symptomu a vyplývající důsledky?

Re:oni nevidí

rodičia | 28.01.2013

presne to je náš prípad s tým plačom.....My sme tam uviedli neutíšiteľný /encefal./ plač, aby nás len tak neodbili. Naša pediatrička to vyhodnotila, akože sa mu niečo zlé sníva!!!! Po tomto opakujúcom sa plači /až doslova kriku, vrieskaní/ na seba úpadok nedal dlho čakať....konečná zastávka- autistická porucha.

Re:oni nevidí

simi | 28.01.2013

U nas po Synflorixe sme mali celu noc neutisitelny plac, alebo skor rev, skriekanie, prepinanie sa ako luk, vzdychanie. Velmi som sa bala, fakt som myslela uz na najhorsie. Nastastie bez nasledkov. Ked som to lekarke spominala, vraj je to normalne, boleli honozicky!!! Kazde dieta je ine, vraj niekto place menej, iny viac, je to normalne!!! Potomto ockovani ma osvietilo, zacala som studovata a mmr sme uz odmietli. Ked pomyslim na to, ze starsiemu synovi som dala okrem povinnych dalsie odporucane ockovania, jemi zle...

Re:Re:oni nevidí

MUDr.Ludmila Eleková | 28.01.2013

Já měla taky víc štěstí než rozumu, syn po 3denním pláči a horečce přestal spát, začal se každou chvíli budit, trvalo to měsíce. Byl neklidný, mrzutý, pak začal být vzteklý a agresivní, bouchal hlavou o zem. Naštěstí je nyní normální, jen drobné problémy. A to jsem ho z blbosti své i naší dr. vesele očkovala dále. I MMR přežil ve zdraví. Muselo nad ním lítat celé hejno andělů strážných, protože jak vidím ty příspěvky i své pacienty, často to dopadne mnohem hůř. Syn brzy mluvil, intelektový a sociální vývoj bez problémů, jen to chování.
Reakce naší jinak rozumné dr. na jeho reakci: No jo, tak příští dávku dáme frakcionovaně (rozděleně do dvou polovin). Takže ani ona netušila, že to je patologická reakce, ale díky i za tu minimální opatrnost, možná to byl ten rozdíl mezi dítětem, které mám nyní a katastrofou, která mohla nastat. V péči mám totiž i 20letého autistu, který dostal přesně stejné vakcíny jako moji synové, po očkování taky řval, taky to bylo každému fuk a nakonec se stal autistickým. A vím o případech, kdy podobná reakce skončila smrtí.
Je třeba doktory prudit, výborný článek na těchto stránkách přeložil pan Fillo, je to o kongresu o neurologických následcích pertusové vakcíny. Vytiskněte to, najděte původní zdroj, strkejte to doktorům pod nos a klaďte otravné otázky. Jak to, že se kolem podle nich banálního symptomů dělají kongresy? Jak to, že je uveden mezi neurologickými nežádoucími účinky? Jak to, že se má hlásit? Paní doktorko, pane doktore, neuniklo vám něco? Neměl(a) byste si něco doplnit? Neměl(a) byste se zeptat zástupců GSK sponzorujících vaše vakcinologické dny, jestli k tomu nechtějí něco říci? Proč například ten symptom tak eufemisticky nazývají (neobvyklý pláč), když jde o velmi závažný signál postižení nervového systému?
Také se zeptejte pediatrů, že je-li podle jejich názoru tento pláč neškodný a nic neznamená, proč GSK v PL k hexe uvádí:
"Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Infanrix hexa je zapotřebí pokud Vaše dítě mělo již dříve zdravotní problémy po předchozím očkování vakcínou Infanrix hexa nebo jinou vakcínou proti černému (dávivému) kašli, jako jsou zejména:
...♦ neustupující pláč trvající déle než 3 hodiny v průběhu 48 hodin po očkování
♦ křeče/záchvaty s horečkou nebo bez ní v průběhu prvních 3 dnů po očkování" (prohýbání dozadu jsou taky křeče).
Výrobce říká "zvláštní opatrnost" (fakticky to znamená, že by se dítě už nemělo očkovat) a doktorka tomu řekne "zlé sny"?

Re:Re:Re:oni nevidí

rodičia | 29.01.2013

presne tak, p. doktorka- a celú sťažnosť úrad pre dohľad zakopal pod čiernu zem po prvé: lekárka nič z toho nezapísala do karty a poprela, že sme niečo(ten plač) hlásili.....po druhé: hlavným argumentom bolo, že vakcíny sú predsa riadne schválené SUKL a teda naše dieťa bolo poškodené v podstate v súlade zo zákonom..

Re:Re:Re:Re:oni nevidí

MUDr.Ludmila Eleková | 29.01.2013

Je to strašné, ale rodič by se měl na očkování přichystat, jak na soudní jednání. Připravit si videokameru a své nebohé dítě řvoucí o život natočit. Pak to pěkně všechno sepsat, uvést očíslované zdroje, zákony atd. a dát kopii své dr., nechat si podepsat převzetí. Dále reakci sám nahlásit.
Když reakce trvá, vzít dítě někam ukázat, na pohotovost nebo druhý den vaší dr. Prostě se postarat o to, aby se to dostalo do karty. A musíte si ověřit, jak je to zapsáno!!!
Když jsem si syna převzala do péče, ihned jsem se podívala do karty, jak byla reakce zapsána, tehdy jsem lékařce jen telefonovala. Zápis druhý den zní: matka hlásí velký otok a febrilní reakci 38,5 (jak vidíte, k poškození mozku nepotřebujete čtyřicítku), odeznělo. Houby odeznělo, měl to tři dny.
to je prosím československá realita.

Nahlásenie NU

rodičia | 28.01.2013

Každý pediater má povinnosť zo zákona hlásiť Nú liekov aj vakcín, dokonca aj podozrenie na Nú! Ked tak nespraví na požiadanie rodiča (kto je kompetentnejší svedok na reakcie dieťaťa?) môže urobiť dve veci: nahlásiť to sám rodič na SUKL, ale budú mu hádzať samozrejme pod nohy polená...... alebo vyhroziť pediatrovi podaním podnetu na Urad pre dohľad. Ide o porušenie zákona konkrétne Zákon o liekoch a zdravotných pomôckach 362/2011, §68 ods.6......Každý už podľa uváženia..A pri než. účinkoch, samozrejme žiadať kontraindikáciu zapísať do zdrav. záznamu a neočkovať dalej v rámci ochrany zdravia dieťaťa.....Ak lekár nevyhovie, žiadať od neho prevzatie zodpovednosti za vykonané úkony a ich následky.....inak to nejde.....

Návštevy u pediatra

Magda | 28.01.2013

Tak my máme to šťastie, že k pediatrovi chodíme len na preventívne prehliadky. (Uhádli ste, dieťa je neočkované.) Jedna nás čaká tento týždeň, ale sme v Nemecku, kde je očkovanie dobrovoľné, tak snáď to bude v pohode.
Mám tu kamarátku, obidve detičky má riadne zaočkované, obidve stále choré. Staršie od deviatich mesiacov neustále zápaly ucha, teraz v troch rokoch musí ísť na operáciu, lebo zle počuje. Chudiatka, je mi ich tak ľúto, také krásne deti, ale mamička ani počuť argumenty proti očkovaniu. Ďalšie kamarátky tiež v Nemecku - všetky deti zaočkované. Ja to skutočne nechápem, veď tu môžu bez pokuty odmietnuť, a oni očkujú, akoby ich za to platili. Ja som tu taká čierna ovca, až to pekné nie je.

Re:Návštevy u pediatra

rolo | 28.01.2013

Taktiež máme takúto skúsenosť. Nasa malá má rok a pol. K pediatrovi sme chodili iba na poradňu. Je neočkovaná. Prekonala 6. chorobu ked mala 6 mesiacov a to bolo všetko.

Re:Re:Návštevy u pediatra

Magda | 28.01.2013

Teším sa s vami aj s ostatnými, ktorí majú zdravé deti vďaka svojmu zdravému rozumu :-)

Re:Návštevy u pediatra

petenka | 28.01.2013

Naco chodite so zdravym dietatom na preventivne prehliadky? Aby ho zvazili a odmerali? Usetrite si cestu :) Nie je to povinne.

Re:Re:Návštevy u pediatra

Magda | 28.01.2013

V Nemecku je to povinné. Treba poslať na sociálku papier s pečiatkou od pediatra, že dieťa absolvovalo povinnú zdravotnú prehliadku, ináč vám môžu zobrať dieťa, že sa nestaráte. A prečo vám tak záleží na mojom čase? Času mám dosť, som doma na materskej dovolenke. Či to mala byť narážka na neočkovanie?

Re:Re:Návštevy u pediatra

Lucia M. | 28.01.2013

pokial viem tak aj tu sú prehliadky povinné, myslím že raz za 2 roky. niekto to niekde spomínal, už si fakt nespomínam kde, ale mne to tiež príde také čudné že čo má robiť zdravý človek u lekára. my sa mu vyhýbame ako čert kríža

Re:Re:Re:Návštevy u pediatra

stara mama | 28.01.2013

no konečne som si vypočula na Slobodnom vysielači p. Dluholuckého a máte pravdu, je to jeden demagóg a zavádzač a asi by potreboval nové okuliare, 30.rokov nevidel u zaočkovaných detí mums, pritom moja dcera ho prekonala v školskom veku a zaočkovaná ! Prekrúca fakty, reaguje podráždene na priame otázky volajúcich hlavne na jeho prepojenost s istou farmaceutickou firmou. Musím povedať, že mňa teda naozaj nepresvedčil, doporučujem popočúvať.A keby sa jednalo o neho, tak by pokutoval rodičov neočkujúcich, nie len raz ale neustále za každé neočkovanie ! Je to jeden nepríjemný človek, ked hladkáte jeho ego, tak super, ale ak začnete argumentovať tak mimoriadne stúpne jeho nervozita, čo o niečom svedčí a samozrejme nepripustí iný názor ako je ten jeho !!!

Re:Re:Re:Re:Návštevy u pediatra

s | 28.01.2013

a jeho "kolektívna" imunita pri ktorej moja zaočkovaná dcera ochorena na to, čo bola očkovaná !! A pozoor čierny kašel sa blííži, už sa trasieme od strachu ale nebojte sa už chystajú pre nás záchranu p. Dluholucký nás zachráni !!!

Re:Návštevy u pediatra

Magda | 31.01.2013

Takže sme boli na tej preventívnej prehliadke. Nechali nás čakať v čakárni asi hodinu (podľa príslovečnej nemeckej presnosti). Priestory boli plné chorých detí (ako ináč, veď sme boli u doktora). Mám obavy, že sme tam ja aj syn dačo chytili, lebo mňa bolí hlava ako pri chrípke a syn má z ničoho nič soplíky. Nechápem, prečo musí zdravý človek povinne sedieť hodinu v miestnosti plnej chorých ľudí. Tak okrem toho, že sme si od pána doktora doniesli nejaké bacily, sa mi od neho dostalo poučenia, že kvôli dlhodobému dojčeniu (dva roky) bude mať môj syn v budúcnosti nízke sebavedomie! Tak to som ešte nepočula. A teraz k očkovaniu. Keď som doktorovi na otázku, či má už všetky očkovania za sebou, odpovedala, že nemá žiadne, spustilo sa na moju adresu nepriame emocionálne vydieranie, v zmysle, že moje dieťa má o 40% vyššiu pravdepodobnosť oproti zaočkovanému dieťaťu, že dostane zápal mozgu, a že 75-80% detí v Nemecku je plne zaočkovaných a preto nezaočkované deti z toho profitujú a tak ďalej. Keďže som bola rada, že so mnou hovorí po anglicky a nechcela som to komplikovať, všetko som mu odkývala a povedala, že som si urobila svoj prieskum a na základe toho rozhodnutie o neočkovaní. Nekomentoval to, ale atmosféra bola napätá. Bola som rada, keď sme sa odtiaľ dostali von. Takže napriek tomu, že Nemecko je krajina s dobrovoľným očkovaním, aj tam doktori na rodičov tlačia, aspoň podľa tejto skúsenosti.

Re:Re:Návštevy u pediatra

rakovina | 02.02.2013

Mala ste sa spýtať doktora či on má všetky očkovania a keby povedal že má, tak ste mala povedať že aj vaše dieťa má všetky očkovania. Načo sa vybavovať so zmrdom? :-D V čakárni ste sa nadýchala toxickej látky, možno nejaká "dezinfekcia". Soplíkom a kašlaním sa jej o pár dní zbavíte.

Re:Re:Re:Návštevy u pediatra

Helena | 05.02.2013

Pred pár dňami na www.naturalnews.tv som si pozrela video, prečo je taký obrovský nárast rakoviny (očkovania, gmo, chemtrails, prídavné látky v potravinách...)
Poslednú dobu niekoľko ľudí v mojom okolí zomrelo na rakovinu - napomínam sa, že musím byť silná.

Načo sa pýtať?

filip | 28.01.2013

Načo sa pýtať na niečo,keď viete akej odpovedi sa vám dostane.

Treba ich bombardovať informáciami.Vytlačiť,poslať,kto sa nebojí zaniesť osobne. Dbať nato,aby bol vždy uvedený zdroj,lebo MUDr má len toľko rozumu,koľko mu farmafirmy dodali a prvá reakcia bude-á to máte z internetu.
Vtedy sa ho treba drzo opýtať,ako vedecká štúdia stratí výpovednú hodnotu tým,že ju niekto zverejní na webe?Prečo tieto štúdie nepoznáte?Prečo vám ich vaši "školitelia" nedajú?
Ak ich nebudeme atakovať informáciami,ktoré nemajú,môžeme len ďalej nariekať nad ich správaním.
Tip-počuli ste už o týchto štúdiách?
https://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/202-potvrdene-regresivny-autizmus-nie-je-genetickeho-povodu-.aspx
Ak sa prebudí len jeden u desiatich,tak to môže pomôcť stovkám jeho pacientov.
Musia sa báť,že máte informácie o ich ignorantstve a zločinnom biznise!

Re:Načo sa pýtať?

Ing. Marián FILLO | 28.01.2013

Myslím, že článok je koncipovaný veľmi dobre, pretože najprv kladie zásadné otázky, potom získava oficiálne čísla od jednej strany (ŠÚKL), od druhej strany (výrobcovia vakcín), aj od tretej strany (pediatri) a dospieva k záverom, ktoré potvrdzujú zlú predtuchu: že drvivá väčšina pediatrov má selektívnu slepotu voči nežiaducim účinkom očkovania, presnejšie: nespájajú si skoro nič s očkovaním.

Práveže bolo veľmi žiaduce, aby boli oslovení aj radoví pediatri, nielen celebrity, aby sa ukázalo, ako sa veci majú.

Re:Re:Načo sa pýtať?

filip | 28.01.2013

Voči článku žiadne výhrady.Na ukážku to bolo potrebné,ale pokiaľ by sa rodičia obracali na pediatrov len s touto otázkou,dostali by takúto odpoveď a bolo by vybavené.
Ak chceme niečo zmeniť,musíme im strkať pod nos informácie,ktoré ich "obchodní partneri" nedajú.Nikto iný to za nás nespraví.

Re:Načo sa pýtať?

Rozália | 28.01.2013

Stačí sa od "pediatra" odhlásiť a máte pokoj. U nás ešte nie je taký stupeň fašizmu ako na západe, že za odmietnutie šaškovania zvaného prehliadka vám môžu zobrať deti. PS: Každý kto používa slovo "pediater" je hňup.

Re:Re:Načo sa pýtať?

Ing. Marián FILLO | 29.01.2013

Čo je na slove "pediater" hňupácke?

Re:Re:Re:Načo sa pýtať?

karkulka | 29.01.2013

Je to prejav úcty voči zmrdovi. Hňupácke je aj používať pomalé www.uloz.to .

Re:Re:Re:Re:Načo sa pýtať?

petn | 29.01.2013

na pomalost ulozto sa stazuj u t-com oni to obmedzuju-ze mas tohoto providera

Stiahnutie debaty s Prof. D.

Marcello | 30.01.2013

Zdravím Vás, p.Fillo. Neviete náhodou prečo sa mi nedá stiahnuť mp3 záznam "V prvej línii" - piatok 25.I.2013 od 1700 - 103 MB ? Po avíze od "Starej mamy" by som si to celkom rád vypočul :)
Stiahne mi len prvých 400kilo a potom sa to sekne. Pritom obidve Vaše "informačné vojny" šli stiahnuť v pohode.

Re:Stiahnutie debaty s Prof. D.

Marcello | 30.01.2013

Už je to OK.

Re:Re:Načo sa pýtať?

Magda | 29.01.2013

Nevadí mi ísť s dieťaťom na prehliadku. Nech si ho doktorka zmeria a odváži. Hlavne nech ma nenúti ho očkovať.

neverim

tatko puclik | 28.01.2013

Prve dve ockovania sme absolvovali vdaka nasej nevedomosti. Chlapci sa narodili skor o 6 tyzdnov. Nasa povodna pediatricka bezbproblemov zacala v 3 mesiaci ockovat. Vobec nebrala do uvahy vek a ani porodnu hmotnost. Dame vcelicku kupte si nieco na teplotu a papa. Samozrejme ze vsetky moje otazky odbila. Neutichajuci plac infekcie dychacich ciest a zapal stredneho ucha vobec nespajala s ockovanim. Takze uz som sa poucil a zatial ma o opaku ziaden nepresvedcil a to uz mame 4 lekarku

Záznamy: 1 - 59 zo 59

Pridať nový príspevok