Vedecké "dôkazy neškodnosti" ortuti vo vakcínach majú vážne trhliny

06.10.2010 21:10

Case about Bird Flu - 22.IX.2010 - Ulla Danielsen

 

       Pôvodný článok "Scientific “Proofs” of “No Harm” for Mercury in Vaccines Seriously Flawed"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       "Protizákonná prítomnosť ortuti v liekoch schválených FDA, obzvlášť v očkovacích látkach, je bránená očividne podvodnými štúdiami" je kľúčovým bodom listu adresovaného Ministerstvu zdravotníctva (MZ) USA vo Washingtone D.C. 15.IX.2010. (FDA = U.S. Food and Drug Administration = Úrad na kontrolu potravín a liečiv v USA - pozn. prekl.)

       Odosielateľom je súčasná predsedkyňa Koalície za lieky bez ortuti (Coalition for Mercuryfree Drugs = CoMeD) Lisa K. Sykes, ktorá je kňažkou u Spojených metodistov (United Methodist) a matkou troch synov. Jeden z jej synov, Wesley, ktorý bol otrávený ortuťou nepriamym i priamym vystavením ortuti v tiomersale v sérach podávaných jeho matke a v detských očkovacích látkach, ktoré mu boli podané, trpí autizmom a bude potrebovať celoživotnú starostlivosť. Wesley naďalej trpí poškodením zdravia, ktoré spôsobila otrava ortuťou. V liste sa ďalej píše:

"Policajné vyšetrovanie, ktoré teraz prebieha v Dánsku, odhalilo, že kľúčové "nezávislé štúdie údajne dokazujúce, že ortuť nespôsobuje autizmus, boli v niektorých prípadoch finančne a eticky skompromitované zdravotníckymi úradmi USA. Napr. CDC asistovalo pri návrhu, manipulácii s údajmi, zhodnotení i vydaní týchto štúdií.

       Výsledné - zjavne skreslené - epidemiologické štúdie nemôžu dokázať bezpečnosť ani stanoviť, že súčasné množstvo ortuti v očkovacích látkach je bezpečné."

       Pozn. prekl.: CDC je Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko na kontrolu a prevenciu chorôb v USA, niečo ako slovenský Úrad verejného zdravotníctva.

       Ďalším dôležitým bodom listu určeného Úradu vyšetrovania MZ USA je, že pôvodné sady údajov sa "stratili" alebo nie sú sprístupnené na nezávislé prehodnotenie, takže zverejnené zistenia nemožno potvrdiť, a už vôbec nie poriadne prehodnotiť. Lisa Sykes píše:

"FDA a ďalšie federálne zdravotnícke úrady opakovane citujú tieto štúdie vo svojich súhlasoch s pokračujúcim používaním ortuti v liekoch"

       Otázky, ktoré sa dánskeho ministra zdravotníctva opýtala poslankyňa dánskeho parlamentu Pia Olsen Dyhr, predstaviteľka Ľavicovej strany zelených, ujasnili, že Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization = WHO) a Európska agentúra pre lieky (European Medicines Agency = EMA) sa tiež spoliehajú na dánske epidemiologické štúdie, keď tieto zdravotnícke úrady povoľujú použitie thimerosalu v očkovacích látkach.

       Lisa Sykes vo svojom liste Úradu vyšetrovania MZ USA tiež argumentuje, že zjavná sprenevera približne 2 miliónov dolárov a vážne profesné a akademické pochybenia jedného z kľúčových výskumníkov škandinávskych epidemiologických štúdií, Dr. Poula Thorsena, vznášajú ďalšie otázky o platnosti týchto štúdií.

       CoMeD a mnoho ďalších podporujúcich organizácií, spolu s uznávanými vedcami po celom svete, svojím listom a inými aktivitami vyzývajú obe komory Kongresu (parlamentu) USA - Senát i Snemovňu reprezentantov - aby začali vyšetrovanie dánskej štúdie i ďalších epidemiologických štúdií "autizmu a očkovania", ktorých pôvodné sady údajov sa stratili alebo nezávislý prístup k nim bol kvalifikovaným výskumníkom zamietnutý.