Vedecká štúdia spája autizmus s použitím buniek z potratov pri výrobe vakcín

28.04.2010 02:00

Washington, DC - 21.IV.2010 - Steven Ertelt, LifeNews.com

 

       Pôvodný článok: "Study Suggests Link Between Autism and Use of Cells From Abortions in Vaccines"
       z angličtiny preložila: Zuzana Böhmeová,
       preklad doladil a jazykovo upravil: Ing. Marián Fillo
.

 

       Dvaja zástancovia pro-life hovoria, že nová štúdia, ktorú vypracovala EPA (= Environmental Protection Agency = US agentúra na ochranu životného prostredia - pozn. red.), poukazuje na koreláciu medzi používaním buniek z umelo potratených detí v očkovacích látkach a zvýšeným výskytom autizmu. Hovoria, že štúdia odhaľuje ďalší problém pre zástancov pro-life (= za život = ľudia odmietajúci umelé potraty - pozn. red.), ktorí sú už beztak dosť znepokojení využívaním umelých potratov na výrobu vakcín.

       Štúdia publikovaná vo februári (zrejme r. 2010 - pozn. red.) v časopise Environmental Science & Technology potvrdzuje rok 1988 ako „bod zmeny“ v náraste výskytu autistických porúch.

       „Aj keď diskusia o povahe nárastu autizmu pokračuje, nedá sa vylúčiť, že jeho nárast je reálny a je spôsobený (aj) vonkajšími environmentálnymi príčinami stresu,“ hovorí štúdia.

       Rok 1988 je veľmi dôležitý, pretože, ako poznamenáva pro-life bloggerka Jill Stanek, Sound Choice Pharmaceutical Institute (= SCPI) udáva, že to je rok, v ktorom Advisory Committee on Immunization Practices (= poradný výbor pre očkovacie postupy - pozn. red.) pridal medzi svoje odporúčania druhú dávku MMR vakcíny, obsahujúcu bunky umelo potratených detí.

       Štúdia našla ďalšie dva body zmeny:

  • rok 1981 - dva roky po tom, čo bola na použitie v USA schválená vakcína MMR II obsahujúca "potratové" bunky
  • rok 1995 - rok schválenia vakcíny proti ovčím kiahňam, taktiež vyrábanej na bunkách umelo potratených detí 

 

       Jim Sedlak, viceprezident American Life League, dnes (= zrejme 21.IV.2010 - pozn. red.) povedal, že jeho skupina sa prídáva k SCPI vo výzve k uzákoneniu Zákona o poctivom označovaní tovarov (značkami potvrdzujúcimi, že na ich výrobu neboli použité bunky z potratených detí) a o informovanom súhlase, aby sa ľudia dozvedeli o tejto súvislosti a o používaní buniek detí, ktoré sa stali obeťami potratov. „Štyri roky poukazujú dôkazy na spojitosť medzi vakcínami používajúcimi DNA z umelo potratených detí a nárastom početnosti autistických porúch.“ povedal. „Rodičia potrebujú a zaslúžia si poznať riziká očkovania vakcínami, ktoré sú vyrobené z buniek odvodených z tiel umelo potratených detí. Zatiaľčo farmaceutický priemysel ignoruje dôkazy a naďalej vystavuje naše deti riziku, Sound Choice vedie štúdie o vplyve DNA zostatkov ľudského plodu vo vakcínach na rozumový rozvoj a autizmus detí." pokračoval Sedlak.

 

       Jill Stanek rovnako komentovala nový vývoj:

       „Vždy som čítala o tom, že ortuť používaná vo vakcínach spôsobuje autizmus, hoci veľa štúdií tvrdí, že to nie je pravda.“ povedala a poznamenala, že SCPI odhaľuje pravú podstatu tejto myšlienky. „Konšpiračného teoretika vo mne zaujíma, či je ten istý druh ideologických vinníkov, ktorých vidíme zakrývať súvislosť medzi umelými potratmi a rakovinou prsníka, zapletený aj do tejto veci. To by mohlo napr. narobiť obrovskú víchricu v experimentovaní s kmeňovými bunkami z embryí. Veľké farmaceutické firmy môžu očakávať obrovské skupinové žaloby, ak sa toto dokáže." dopĺňa Stanek.
       Je celkom dobre možné, že vírusom napadnutá DNA z umelo potratených detí spôsobí spúšť v DNA zdravých detí. dodala.

 
       SCPI predstaví svoje štúdie na zasadaní International Society for Autism Research (= medzinárodná spoločnosť na výskum autizmu - pozn. red.) v máji 2010.