Vedecká správa potvrdzuje, že štúdie financované výrobcami liekov takmer vždy dávajú priaznivé výsledky

08.08.2010 10:34

NaturalNews.com - 6.VIII.2010 - Ethan A. Huff

 

       Pôvodný článok "Report finds drug industry funded studies almost always yield good results"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Nedávna štúdia zverejnená v časopise Annals of Internal Medicine odhalila, že klinické skúšky liekov financované ich výrobcami takmer vždy ukázali kladné výsledky liekov, ktoré boli testované. Naproti tomu, iba polovica štúdií financovaných vládou ukázala, že tie isté lieky sú bezpečné a účinné.

       Výsledky tejto štúdie nie sú nijak zvlášť prekvapujúce pre mnohých, ktorí už vedia o korupcii pri klinických skúškach financovaných výrobcami liekov. Vysielajú však tento poznatok k oveľa väčšiemu obecenstvu než kedykoľvek predtým.

       Podľa tejto štúdie, z 546 vyhodnocovaných klinických skúšok liekov, klinické skúšky financované výrobcami liekov ukázali kladné výsledky v 85%, zatiaľčo kladným výsledkom skončilo len 50% klinických skúšok financovaných vládou a 72% klinických skúšok financovaných neziskovými a mimovládnymi organizáciami.

       Z týchto 72%, tie štúdie, ktoré dostali nejaký finančný príspevok od výrobcov liekov, skončili kladnými výsledkami v 85% prípadov, a zvyšné len v 61%.

       Navyše, 68% štúdií financovaných výrobcami liekov nie je zverejnených skôr než 2 roky po ich skončení, čo dáva dostatok priestoru pre manipulácie s údajmi. Na druhej strane, vyše polovica štúdií financovaných vládou, neziskovými a mimovládnymi organizáciami, je publikovaných do 2 rokov od ich ukončenia.

       Štúdia vysvetľuje, že ClinicalTrials.gov, úložisko všetkých klinických skúšok od roku 1999, je skvelým nástrojom na vyhodnocovanie klinických skúšok, lebo si tam môžete pozrieť, kto skúšky financoval a ako dlho trvalo, kým boli ich výsledky zverejnené. Ľudia si použitím tohto nástroja môžu sami posúdiť, ktoré sú a ktoré nie sú dôveryhodné.

 

Zdroje:

 

Viď tiež články: