Vedci, ktorí v minulosti pracovali pre výrobcu vakcín Merck, žalujú túto firmu za falšovanie údajov o účinnosti vakcíny

29.10.2012 02:02

Beyond Conformity - 23.VI.2012 - Hilary Butler

 

       Pôvodný článok "Former Merck Scientists File Suit Against Merck Under the False Claims Act"
       z angličtiny preložili Ing. Libor Adl a Ing. Marián Fillo, jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       27.IV.2012 bola na krajskom súde Východnej Pennsylvánie podaná súdna žaloba, ktorá obviňuje firmu Merck (na Slovensku vystupuje pod skratkou MSD = Merck, Sharp & Dohme - pozn. red.) z dlhodobého podvádzania a klamania štátnych zdravotníckych úradov po celom svete. Dvaja bývalí zamestnanci spoločnosti Merck obvinili tohto farmaceutického molocha z predaja MMR vakcíny na základe nepravdivých údajov. Podľa žaloby boli tieto vakcíny nesprávne a klamlivo označené, znehodnotené a klamlivo vydávané za účinné na 95%.

       Žalobe prechádzalo pridanie sa 21 lekárov ku skupine, ktorá vyzýva na pravidelné preočkovanie MMR vakcínami každých 4 - 8 rokov s cieľom dostať pod kontrolu epidémie príušníc (mumpsu). Všetci títo lekári predpokladali, že zložka proti príušniciam v MMR vakcíne má 95% účinnosť, ako vyhlasoval Merck.

       Súdne dokumenty, poskytnuté dvomi virológmi firmy Merck však obsahujú podrobné detaily, ako Merck celé desaťročia manipuloval výsledky testov s cieľom dosiahnuť 95% účinnosť zložky proti príušniciam v MMR vakcíne.

       Bývalí virológovia firmy Merck tvrdia, že zložka proti príušniciam v MMR vakcíne má značne zníženú účinnosť, ktorá je priamo zodpovedná za zvýšený výskyt príušníc počas posledného desaťročia, čo malo pradoxne za následok výzvy v rôznych krajinách na preočkovanie MMR vakcínou každých 4 - 8 rokov.

       Virológovia Stephen Krahling a Joan Wlochowski popísali, ako v roku 2000 musel Merck znovu podrobiť certifikačnému testu zložku proti príušniciam, aby splnil požiadavky regulátora, snažiac sa o pridanie zložky proti príušniciam do dvoch nových MMR vakcín. Bežné testy, pomocou ktorých boli certifikované zložky proti príušniciam v 60. rokoch 20. storočia, v roku 2000 zlyhali. Virológovia tvrdia, že výsledky testov boli také chabé, až sa Merck rozhodol zmeniť svoj vlastný testovací protokol, a to robiť testy oproti oslabenému vírusu príušníc namiesto divokého (prirodzene kolujúceho) vírusu, ktorý bol používaný v minulosti.

       Keď ani táto zmena neviedla k požadovanej 95 percentnej účinnosti, výkonní riaditelia pre výskum vakcín Dr. Alan Shaw a Dr. Emilio Emini dali pokyn Dr. Davidovi Krahovi and Dr. Mary Yagodich zaviesť širokú škálu zmien v testovacích postupoch. Potom údajne donútili Stephena Krahlinga a Joan Wlochowski k spoluúčasti.

       Keď sa ani po týchto zmenách postupov nepodarilo preukázať požadovanú 95% učinnosť, je potvrdené, že Dr. Shaw a Dr. Emini dali pokyn Dr. Krahovi a Dr. Mary Yagovich zanechať "zlatý štandard" testovania a zaviesť nový postup, zrejme po dohode s FDA, ktorý zahŕňal pridanie králičích protilatok do vzoriek ľudskej krvi odobratých pred a po očkovaní.

       Skombinovaním veľmi nízkej úrovne ľudkých protilátok so zvieracími protilatkami v skúšobných vzorkach, bola dosiahnutá oveľa vyššia úroveň neutralizácie vírusu ako by bola dosiahnutá len samotnými ľudskými protilátkami. Úroveň ludských protilátok by nikdy nemohla byť účinná v reálnom svete proti divokým príušniciam. Ale po pridaní zvieracích protilátok boli ľudské vzorky krvi, ktoré predtým zlyhali podľa starého "zlatého štandartu" testovania, znovu testované podľa "vylepšeného" protokolu a prešli s fanfárami. Nové "vylepšené" testy ukázali 100% účinnosť, ale nie proti divokému, lež proti oslabenému vakcinačnému vírusu príušníc.

       Kombinácia zvieracích a ľudských protilátok však viedla k novému problému. V niektorých testoch sa teraz až 80% vzoriek krvi spred očkovania ukázalo byť imúnnymi. Zvyčajne, najvyššie číslo, aké by vedec očakával u vzoriek spred očkovania, je 10%. Ďalšie manipulácie s hladinou zvieracích protilátok nepriniesli pokles výsledkov krvných testov na očakávaných 10%. Podľa žaloby potom Merck zaviedol ďalšie "kreatívne" stratégie, aby dokázal nízku sérokonverziu u imúnnych vzoriek v snahe zredukovať úroveň pred očkovaním na očakávaných 10%, pretože ak by FDA videl vysoký počet "imúnnych" vzoriek, odobratých pred očkovaním, ľahko by odhalil podvody v testovacích postupoch.

       Stephen Krahling a Joan Wlochowski pracovali s tímom ktorý vykonávajúce tieto testy, ale boli pobúrení týmito podvodnými praktikami.

       Keď sa Krahling a Wlochowski pokúsili zastaviť toto z ich pohľadu "hromadné falšovanie testov za účelom dosiahnutia vopred určenej 95% účinnosti", Merck sa im v tom rôznymi spôsobmi pokúsil zabrániť, vrátanie vyhrážania sa Krahlingovi väzením, ak by informoval FDA.

       Napriek týmto snahám, Krahling mnohokrát volal do FDA. Jeho výzvy však zostali bez odpovede, až kým Krahling nenahlásil FDA že Dr. Krah zničil jeho dôkazy.

       Vyšetrovateľ z FDA potom prišiel a vypytoval sa Dr. Kraha, ktorý mu narozprával čokoľvek, aby roptýlil jeho obavy. Túto konverzáciu si Krahling vypočul. Vyšetrovateľ sa nepokúsil vypočuť žiadnu ďalšiu osobu, skontrolovať laboratórne prístroje, notebooky alebo vzorky, ktoré by mohli potvrdiť Krahlingove informácie.

       V súdnej žalobe sa tvrdí, že Merck dodnes dôsledne prekrúcal skutočnosť jednoducho uvádzaním 40 rokov starých údajov z predchodcu MMR vakcíny - jednozložkovej vakcíny proti mumpsu - a tým skresľoval účinnosť viaczložkových vakcín: MMR, MMR II, v Európe distribuovanej M-M-RvaxPro a ProQuad, ktorá je MMR plus ovčie kiahne.

       Podľa týchto dvoch informátorov, boli na základe sfalšovaných výsledkov predávané nielen všetky viaczložkovaé MMR vakcíny, ale v dôsledku spomínanej nízkej účinnosti vznikli vo svete nové epidémie príušníc, čo vyvolalo požiadavky na pravidelné preočkovanie MMR vakcínou počas celého života.

       Tieto nové epidémie príušníc boli predpovedané Dr. Krahom (výskumníkom Mercku) v roku 2001, ale Merck údajne svojvolne zamlčal tieto informácie rôznym vládam, tvrdiac zároveň, že nie je žiadny dôvod na vývoj nových zložiek proti príušniciam.

 

Pár otázok, ktoré sa treba spýtať

       Ak by bola účinnosť zložky proti príušniciam skutočne 95%, ako sa tvrdí, volali by odborníci po celoživotných preočkovaniach každých 4-8 rokov?

       Odpoveď: Z toho som trochu domotaná, pretože vedci vedeli od roku 2000, že vakcína proti príušniciam je oveľa menej účinná než 95%. Harling a kol. z Veľkej Británie napísali, že vzorky krvi, odobraté počas epidémie v rokoch 1998 a 1999, ukázali 69% účinnosť zložky proti príušniciam v MMR vakcíne.

       Vyse a kol. majú vo svojej štúdii tento graf účinnosti vakcíny proti príušniciam:

Graf imunity voči mumpsu u rôznych vekových skupín

       Svetlo šedá znamená slušnú imunitu, biela slabú/žiadnu. Takže to sa rovná zhruba 67% účinnosti. Jeden z dôvodov, vďaka ktorým Merck vedel, že mu prejde aj nižšia účinnosť, je, že príušnice sú oveľa menej infečné než osýpky (Barskey a kol.) a majú vysoký podiel subklinických infekcií (bez navonok badateľných príznakov), preto sú epidémie príušníc oveľa menej pravdepodobné než epidémie osýpok, keby mala zložka proti osýpkam podobne nízku účinnosť.

       Dayan a kol. hlásili návrat príušníc v čase, keď Dayan pracoval pre CDC. Dayan sa pýtal, či je potrebná účinnejšia vakcína.

       Za poznámku stojí, že krátko na to Dayana naverboval Sanofi Pasteur (výrobca vakcín). Akýkoľvek ďalší výskum tejto veci Dayanom je nepravdepodobný, pretože Sanofi Pasteur je partnerom Mercku pri výrobe vakcíny M-M-RvaxPro, ktorá obsahuje tú istú vadnú zložku proti príušniciam.

       Dr. Julie Gerberding bola v tom čase riaditeľkou CDC. Povedala vtedy (str. 28):

 "Nemáme absolútne žiadne informácie, z ktorých by vyplývalo že s očkovacou látou proti príušniciam je akýkoľvek problém."

       Po prejave jej neochvejnej dôvery k vakcíne proti príušniciam od Mercku a po zrýchlenom pretlačení vakcíny Gardasil (na Slovensku sa predáva pod značkou Silgard - pozn. red.) Dr. Julie Gerberding prijala miesto vedúcej divízie vakcín firmy Merck, keď jej funkčné obdobie v CDC bolo skrátené.

       Merck tvrdí, že:

"žiadne z týchto obvinení sa netýkajú bezpečnosti jeho výrobku. Povedal, že súdny spor je "úplne bezcenný" a že sa plánuje "energicky brániť". Tento výrobca liekov so sídlom vo Whitehouse Station (štát New Jersey, USA) taktiež poznamenal, že Ministerstvo spravodlivosti USA zatiaľ odmieta zúčastniť sa tohto prípadu po svojom vlastnom, 2 roky trvajúcom vyšetrovaní."

       Dajme tomu, že sa Merck bude brániť verejne v súdnom spore namiesto toho, aby pochoval svoje údajné hriechy návrhom na zbavenie obvinenia, čím by zabránil verejnosti pozerať sa na to, ako sa Merck bráni pri krížovom výsluchu.

       Avšak poznámka Mercku, že nič v tomto spore nevypovedá o probléme s bezpečnosťou vakcíny proti príušniciam, nie je pravdivá.

       Ostatne, vakcína pravdepodobne fungovala v 60. rokoch 20. storočia, keď bola prvýkrát vyrobená.

       Čo sa zmenilo? Podľa Kraha vírus mutoval kažý rok s opakovaným pasážovaním. Ak testovanie, vykonané v 60. rokoch 20. storočia, už dnes neodráža presne účinnosť vakcíny, pretože vírus zmutoval, ako môže potom Merck povedať, že tie isté staré testy dokazujú bezpečnosť súčasnej vakcíny, keď táto je vyrobená s iným očkovacím vírusom?

       Ak je očkovací vírus v súčasnosti iný, nemali by byť v súčasnosti vyžadované nové bezpečnostné skúšky?

       Merck spomína, že Ministerstvo spravodlivosti USA sa zatiaľ odmieta zapojiť do prípadu, ako keby to pridávalo na dôveryhodnosti tvrdeniu Mercku, že vakcína je v poriadku a že súdny spor je bezcenný. Vláda USA je však obrovská ustanovizeň, ktorá zahŕňa množstvo rôznych úradov.

       Presnejšie by bolo povedať, že Ministerstvo spravodlivosti sa nezapojilo do prípadu. Prečo?

       Informátori majú právnikov, ktorí naliehajú na tento prípad. Klientom týchto právnikov sú informátori.

       Prečo sa Ministerstvo spravodlivosti nespojilo s informátormi?

       Nuž, kto je klientom Ministerstva spravodlivosti?

       Dvomi z jeho klientov sú FDA a CDC.

       Tento prípad ide oveľa hlbšie než len po podvodné testy v Mercku.

       Týka sa v prvom rade aj ľudí v FDA, ktorí údajne autorizovali a schválili tieto testy, a zamestnancov CDC, ktorí obhajovali vakcínu, hoci už mali vedecké podklady o problémoch s vakcínou proti príušniciam.

       Nehrozí, že by sa títo ľudia spojili s informátormi, pretože to by znamenalo, že by sa museli zodpovedať zo svojej nečinnosti alebo činnosti, podľa toho, ako sa na vec pozeráte.

       Dr. Julie Gerberding by tiež musela zastávať nepohodlné postavenie - stáť na oboch stranách plota (CDC i výrobca vakcíny) - ak by sa do prípadu zapojilo Ministerstvo spravodlivosti. Vnútorne rozdelený dom neobstojí (Mt 12:25).

       Merck nemôže tvrdiť, že ak sa Ministerstvo spravodlivosti nezapojí do prípadu, tak to znamená, že žaloba nie je oprávnená, čo by bolo vytúženým víťazstvom Mercku.

       Ak sa Ministerstvo spravodlivosti odmieta zapojiť do tohto sporu, môže to tiež znamenať tiché uznanie, že vedia, že ak by tak urobili, tak by svojich vlastných ľudí priviedli rovno do palebnej línie informátorov.

       Preto sa Ministerstvo spravodlivosti prípadu nezúčastní... mlčať o tom, prečo nie,... je zlato.

 


Preklad kapitoly "Pár otázok, ktoré sa treba spýtať" a zverejnenie tohto článku zabrali šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk 3,5 hodiny čístého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Vedci, ktorí v minulosti pracovali pre výrobcu vakcín Merck, žalujú túto firmu za falšovanie údajov o účinnosti vakcíny

MMR na Slovensku

Hana | 01.12.2012

moja vnučka bola očkovaná 2x MMR vakcínou v 1.roku života a pri dovršní 2.roku,pretože bývajú vo Viedni.U nás sa očkuje v 15.tich mesiacoch Priorixom len 1x.Prečo? Potom až v 11. roku.2.X ked ju zaočkovali,mala škaredý opuch až po lakeť a bolestivý na dotyk.Teraz si spomínam,že mala aj teploty a asi 2 týždne sa začala zakoktávať.Mohlo to byť z vakcíny?Nikdy predtým nekoktala.Našťastie to prešlo,ale veľmi sme sa báli...Obsahuje MMR aj diploidné bunky z potratov?

MMR na Slovensku

klara | 29.10.2012

Korupcia vládne svetom... Na záver mi chýba stručné info, od koho kupuje MMR SR .

Re:MMR na Slovensku

Ing. Marián FILLO | 30.10.2012

Od GlaxoSmithKline (GSK), ale preplácaná je aj vakcína od Mercku, ale tá sa používa v podstate len na požiadanie rodiča. Štandardne pediatri používajú Priorix od GSK.

Pridať nový príspevok