Varovanie pred očkovaním proti rakovine krčka maternice

12.09.2010 14:40

IrishExaminer.com - 30.VIII.2010 - Jennifer Hough

 

       Pôvodný článok "Cancer vaccine warning"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Zoznámte sa s Gardasilovými dievčatami. Sú z Floridy a Wisconsinu, Texasu a Tennessee, Nového Mexika, Nového Zélandu a Austrálie. Je tu Savanna z Ohia, Kahlia z Nového Zélandu a Kristyn zo štátu Washington. Je to len hŕstka dievčat, ktorých milo sa usmievajúce tváričky hľadia z webovej stránky Sanevax.org

       Čo ich spája? Podozrenie na vážne nežiadúce účinky očkovacej látky Gardasil (na Slovensku sa predáva pod názvom Silgard - pozn. prekl.) proti rakovine krčka maternice a skutočnosť, že všetky boli úplne zdravé pred týmto očkovaním.

       Savanna mala 12 rokov, keď bola zaočkovaná. Odvtedy boli na zozname príznakov: problémy so zrakom, mykavka, znecitlivenie, strata pamäte, problémy so sústredením, zmätenie, zatemnenie mysle (neschopnosť nájsť správne slová), problémy s dýchaním, spánkové ochrnutie (neschopnosť pohybu po prebudení sa) a strata vlasov. Jej matka strávi skoro každú chvíľu od prebudenia pokusmi varovať ľudí. Jej poslaním je zaistiť, aby sa nik iný nemusel pozerať na svoje dieťa, ako zažíva traumatické, život meniace udalosti, ktoré zažila jej dcéra.

       A je tu Kristyn Allen. V marci 2009, deň po jej narodeninách, dostala druhú dávku Gardasilu. Krátko na to sa začala sťažovať na nezvyčajné príznaky a nakoniec skončila na pohotovosti. Mala silné bolesti v oboch nohách, stŕpnuté obe nohy a jedno rameno, a bola hrozne slabá. Viaceré krvné testy a CT snímky nedokázali odhaliť nijaké dôvody pre tieto príznaky. Zoznam jej príznakov: bolesti chrbta od krku až po chodidlá, hrozný tlak v hlave, mimovoľné kŕče v svaloch, nevoľnosť, hnačka, strata váhy, vážna únava, bolesti v hrudi, bolesti v rebrách, zrýchlený tep, závraty, problémy so zrakom, ťažkosti pri dýchaní, zatemnenie mysle a strata vlasov.

       Je tu tiež 17-ročná Kahlia, ktorá hovorí, že jej rodina naznačila lekárom, že Gardasil je príčinou jej choroby. "Nepovedia, že to je na 100% príčina, lebo to nevedia dokázať. Na druhej strane, nemôžu povedať ani, že to na 100% nie je príčina, lebo ani to nevedia dokázať."

       Jessica Ericzon bola bola jednou z prvých zaznamenaných obetí Gardasilu. Pred podaním tretej dávky očkovacej látky proti HPV bola Jessica zdravá, šťastná, činorodá, nikdy nefajčila ani nebrala drogy. 20.II.2008, menej než 48 hodín po jej poslednej dávke Gardasilu ju rodičia našli mŕtvu na podlahe kúpeľne. Mala len 17 rokov. Podľa ohliadača mŕtvol bola jej smrť nevysvetliteľná.

       V rozhovore pre Irish Examiner povedala škótska politická aktivistka a spoluzakladateľka Sanevax.org Freda Birrell, že je nesmierne dôležité, aby si ľudia boli vedomí rizík, aj keď ich neberú vážne politici a výrobcovia liečiv.

       Freda Birrell povedala v rozhovore pre Irish Examiner, že miestni politici "si zatvárajú uši" pred druhou stranou očkovania proti HPV. Freda Birrell, ktorá napísala ministerke zdravotníctva Mary Harney, povedala, že ak v Írsku niet žiadnych nežiadúcich účinkov spojených s očkovaním proti HPV, tak je Írsko jedinou krajinou na svete, kde je očkovanie proti HPV bezproblémové (dovolím si autorku poopraviť: Írsko a Slovensko sú jediné krajiny na svete, kde očkovanie nemá nežiadúce účinky - pozn. prekl.).

       V marci sa Freda Birrell, ktorá pracuje na formálnom vyšetrovaní spolu s ďalšími piatimi aktivistkami, obrátila na FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; niečo ako ŠÚKL u nás - pozn. prekl.). Počas telekonferencie s niekoľkými predstaviteľmi FDA tieto ženy predstavili dokumenty, tabuľky a prebrali podrobnosti prípadov, ktoré zozbierali z rôznych krajín v nádeji, že presvedčia tento úrad, aby sa bližšie pozrel na tento výrobok firmy Merck.

       FDA je však naďalej spokojný s tým, že tieto zdravotné ťažkosti sú zriedkavé, náhodné a možno s očkovaním proti HPV nesúvisia. Trvá na tom, že nežiadúce reakcie museli spôsobiť choroby rozvinuté už pred očkovaním.

       Čo vzbudzuje ešte väčšie obavy, nikto v tejto krajine (v Írsku - pozn. prekl.) si nie je vedomý možných nežiadúcich účinkov Gardasilu a nikto nevaruje rodičov pred možnými nebezpečenstvami, aby sa vo veci očkovania proti HPV mohli naozaj informovane rozhodnúť. (V tomto ohľade sme na tom lepšie - pozn. prekl.).

       Pre tých, čo môžu byť trochu skeptickí voči tvrdeniam "Gardasilových dievčat" a aktivistiek ako je Freda Birrell, by bolo dobre sa pozrieť na neobyčajný obrat v udalostiach v Indii tento rok.

       V apríli 2010 nariadila Indická rada pre lekársky výskum (Indian Council of Medical Research = ICMR) indickému Ministerstvu zdravotníctva okamžite zastaviť program očkovania proti rakovine krčka maternice po hláseniach štyroch úmrtí a 120 vážnych komplikácií u dievčat, čo boli zaočkované Gardasilom od firmy Merck. Posun nastal po tom, čo znepokojené mimovládne organizácie a aktivisti napísali správu ministrovi zdravotníctva: "Je nepochybne najhorším spôsobom porušenia ľudských práv, keď mladé zdravé dievčatá majú zomrieť ako súčasť štátom odsúhlaseného experimentu, ktorý navrhla súkromná komerčná firma."

       Všetky dievčatá, čo boli zaočkované, boli z chudobou postihnutých oblastí. Dievčatá sa sťažovali na žalúdočné problémy, epilepsiu, bolesti hlavy či priskoré menštruačné cykly. Zatiaľčo však podávanie očkovacej látky bolo pozastavené ako "predbežné opatrenie", ICMR trvá na tom, že dievčatá zomreli na iné príčiny, nie kvôli očkovaniu.

       Dr. Diane Harper, ktorá vykonávala štúdie bezpečnosti a účinnosti Gardasilu pred jeho schválením, a bola plateným hovorcom a konzultantom Mercku, napísala o incidente v článku v časopise Discovery Medicine (Objavné lekárstvo). "Najznepokojujúcejšou námietkou voči očkovaciemu programu, ktorú vyslovilo vyše 70 skupín občianskej spoločnosti, ustanovizní verejného zdravotníctva, lekárskych profesionálov, ľudsko-právnych organizácii, ženských spolkov a iných, bol nedostatok informácií poskytovaných verejnosti, aby každá účastníčka experimentu mohla mať príležitosť informovane sa rozhodnúť o ochrane proti rakovine krčka maternice."

       Túžba po informáciách sa nevzťahuje len na Indiu. Ohľadom očkovania, ktoré by malo byť naplno spustené v írskych školách nasledujúci mesiac, je článok Dr. Diane Harper, ktorý zhodnocuje súčasné poznatky o predchádzaní rakovine krčka maternice, povinným čítaním pre Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva, rodičov i školy. Sú tu veľmi vážne obavy a spoliehať sa len na slová výrobcu, ktorý vyrobil, skúšal a predal výrobok, jednoducho nestačí.

       Nikto nevie dokázať, prečo tieto mladé dievčatá ochoreli alebo (čo je ešte horšie) zomreli, ale ony a ich rodiny (a niekedy aj ich lekári) sa domnievajú, že to mohlo spôsobiť očkovanie.

       Freda Birrell tvrdí, že zapieranie bude pokračovať, lebo veľké farmaceutické firmy majú veľkú moc. "Jednoduchou pravdou je, že nechceme, aby vznikli akékoľvek írske príbehy o ďalších dievčatách poškodených Gardasilom," povedala. "Koľko ešte úmrtí a koľko ešte vážnych chorôb budú ignorovať pred tým, ako začnú vyšetrovanie? Tieto mladé životy sú drahocenné a mali by byť chránené, nie ignorované."

       Freda Birrell hovorí, že ženy si vyžiadali druhé stretnutie s FDA, ktorý, ako hovorí, sa k nim správa "s rešpektom". Tvrdí, že popri hlásených nežiadúcich účinkoch musí byť aj obrovské množstvo nehlásených. "Ako sme povedali FDA, nie je normálne, aby zdravé mladé dievčiny ochoreli alebo jednoducho padli mŕtve. Ak nie sú v Írsku žiadne vážne nežiadúce účinky spojené s očkovaním proti HPV, je Írsko jedinou krajinou na svete, v ktorej Gardasil nemá žiadne nežiadúce účinky."

       V skutočnosti sa odhaduje, že do VAERS (Vaccine Adverse Effect Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA - pozn. prekl.) sa dostane len veľmi malé percento z celkového počtu zlých reakcií.

       V Írsku správa HIQA (Health Information and Quality Authority = Úrad pre informácie a kvalitu v zdravotníctve v Írsku - pozn. prekl.), častokrát nesprávne vykladaná, jasne hovorí:

"Očkovanie proti nákaze HPV neodstraňuje potrebu rutinných testov na rakovinu krčka maternice, keďže očkovacia látka sa zameriava len na dva typy HPV, ktoré spôsobujú 70% prípadov rakoviny krčka maternice.

       Očkovanie tiež nemusí byť 100% účinné, jeho dlhodobá účinnosť doposiaľ nebola zistená v klinických skúškach trvajúcich vyše 5 rokov a očkovanie je neúčinné u žien, ktoré už boli nakazené tými typmi HPV, proti ktorým je zameraná očkovacia látka."

       Podľa Dr. Diane Harper, 11- a 12-ročným dievčatám očkovanie nesľubuje ochranu až po koniec vekového rozmedzia, v ktorom je očkovanie proti HPV najpravdepodobnejšie, a to je 36 rokov. Takže aj keď by očkovanie chránilo 15 rokov - čo je krajne nepravdepodobné - dievčatá zaočkované v 12 rokoch stále nebudú plne chránené. V súčasnosti niet nijakých dôkazov, že by očkovanie bolo účinné viac než 5 rokov.

       "To robí Gardasil veľmi drahým pri veľmi obmedzenom, ak vôbec nejakom, klinickom úžitku," povedala Dr. Diane Harper.

       Nuž, takéto sú dezinformácie okolo predaja týchto očkovacích látok (je aj iná - Cervarix - pre ktorú sa rozhodla Británia) - sú obavy, že ženy uveria, že sú očkovaním plne chránené pred rakovinou krčka maternice, a nebudú pokračovať v základných vyšetreniach.

       Oficiálne všetky regulačné úrady považujú Gardasil za bezpečný. Súčasný záväzok medzi firmou Merck a FDA je uznať výskyt nežiadúcich účinkov vyše 2 na 10.000 žien v kohorte 44.000 žien, ktoré dostali všetky tri dávky Gardasilu. To znamená, že akékoľvek vážne reakcie, ktoré nesplnia toto ustanovenie, nebudú brané do úvahy - aj keby boli tak vážne, ako je smrť.

       V jej zatiaľ nezverejnenom prieskume, ktorý zhodnocuje všetok doposiaľ zverejnený výskum bezpečnosti Gardasilu, prízvukuje Dr. Diane Harper, že nezávislí vedci a klinické hlásenia nežiadúcich účinkov sú platným zdrojom informácií a majú veľkú hodnotu pre výskum bezpečnosti.

       Aký bude konečný výsledok toho, čo Dr. Diane Harper nazýva "experimentom verejného zdravotníctva", nikto nevie. Ale jedna vec je istá: očkovanie proti HPV je zbytočné, lebo nezabráni vzniku rakoviny krčka maternice.