Vakcíny z umelých potratov: utajená pravda

25.05.2010 03:09

       Pôvodný článok "Vaccines from Abortion: The Hidden Truth" uverejnený na stránke K.N.O.W. Vaccines (Kids Need Options With Vaccines; https://know-vaccines.org)
       z angličtiny preložil a pre slovenské podmienky upravil Ing. Marián FILLO
.

 

       Vyše 30 rokov farmaceutické firmy potichu vyrábali očkovacie látky s použitím telesných pozostatkov umelo potratených bábätiek -  to je skutočnosť, ktorá bola pred širokou verejnosťou úmyselne skrývaná po celé desaťročia. Ale keď tieto desivé podrobnosti vyplávali na povrch vďaka niekoľkým pro-life (za život, t.j. proti-potratovým) publikáciám, čoraz viac rodičov a praktických lekárov bolo šokovaných a zároveň hlboko rozčúlených, keď začali objavovať pravdu o týchto vakcínach, a to plným právom! To, čo nasleduje, je len vrchol ľadovca!

       Počas epidémie ružienky v roku 1964 niekoľko lekárov poradilo ružienkou nakazenej tehotnej žene, aby umelo potratila, na základe strachu, že dieťa by sa mohlo narodiť s vrodenými chybami. Výskumníci spolupracujúci s týmito lekármi získali živé bunkové tkanivá z tohto umelo potrateného plodu. Napokon extrahovali vírus z obličiek v poradí 27. umelo potrateného bábätka a označili ho RA27/3 (R = Rubella = ružienka; A = Abortion = umelý potrat; 27 = v poradí 27. umelý potrat v danom výskume; 3 = v poradí 3. tkanivo získané z daného plodu). Tento vírus bol potom kultivovaný na WI-38 (Wistar Institute No. 38), tkanivovej kultúre vyrobenej z pľúcneho tkaniva 3 mesiace starého plodu ženského pohlavia, dobrovoľne umelo potrateného vo Švédsku. Ale pred zdokonalením WI-38 boli vo výskume použité početné iné umelé potraty. Napokon vedci zdokumentovali najmenej 8 umelých potratov, aby vyrobili samotnú vakcínu proti ružienke.

       Nasledujúc USA o 10 rokov neskôr vyvinuli vedci vo Veľkej Británii MRC-5 - pľúcne tkanivo zobraté z umelo potrateného 14-týždňového mužského plodu. Tieto dve tkanivové kultúry (WI-38 a MRC-5) sa sústavne používajú na kultiváciu oslabených vírusových kmeňov niektorých chorôb pre účely výroby očkovacích látok.

 

Súčasné trendy

       Pretože farmaceutické firmy si všímajú, ako verejnosť prijíma súčasné vakcíny, pokračujú vo výrobe vakcín využívajúc ako staršie, tak i nové tkanivové kultúry pochádzajúce z umelo potratených detí. Najnovšou tkanivovou kultúrou z umelo potrateného dieťaťa je PER.C6, ktorú vytvorila holandská farmaceutická firma Crucell. Táto tkanivová kultúra používa tkanivo zo sietnice 18-týždňového plodu vytvorené špeciálne pre účely vývoja očkovacích látok.

 

Voľba - a morálna povinnosť!

       Podobne ako terapie pomocou kmeňových buniek z dospelých, ktoré sú životaschopnými alternatívami k použitiu zničených embryí, aj očkovacie látky môžu byť vytvorené s použitím etických zdrojov. Namiesto toho súčasné zločinecké očkovacie látky boli použité na ospravedlnenie ďalšieho nemravného (amorálneho) výskumu. V roku 2001 prezident USA George Walker Bush Jr. odôvodnil financovanie výskumu tkanivových kultúr pochádzajúcich z ľudských embryí použijúc očkovanie proti ovčím kiahňam ako precedens, keďže embryá (ako napr. umelo potratené deti) už boli zničené (pred tým, ako sa použili vo výskume - pozn. prekl.). V oboch prípadoch však boli ľudské bytosti úmyselne a bezcitne zavraždené pre účely výskumu. Pokým verejnosť nezačne odmietať toto zneužívanie našich nenarodených, bude sa to len zhoršovať. Mali sme úspech s našou kampaňou ohľadom kiahní, v ktorej sme požadovali mravne nezávadnú (etickú) alternatívu, a v tomto tlaku musíme pokračovať. V nedávnom dokumente z Vatikánu bola výdatne objasnená naša mravná povinnosť robiť práve toto:

"... je povinnosťou lekárov a otcov rodín prejsť k alternatívnym vakcínam (ak existujú) i vytvárať tlak na politických predstaviteľov a zdravotníctvo, aby boli sprístupnené také vakcíny, ktoré by neboli mravne (morálne) problematické. V prípade potreby by mali (lekári a otcovia rodín – pozn. prekl.) použiť výhradu svedomia ohľadne použitia vakcín vyrobených prostredníctvom tkanív odvodených z umelo potratených ľudských plodov. Rovnako tak by mali všetkými možnými prostriedkami (novinárskou a spisovateľskou činnosťou, skrz rôzne asociácie, masovo-komunikačné prostriedky atď.) odporovať vakcínam, ktoré doposiaľ nemajú morálne prijateľné alternatívy, vytvárajúc tým tlak na to, aby boli vyvinuté alternatívne vakcíny, ktoré nemajú nijakú spojitosť s umelými potratmi ľudských plodov, a požadujúc dôkladnú zákonnú kontrolu farmaceutického priemyslu."

Pontifikálna akadémia pre život (Pontificia Accademia per la Vita), 5.VI.2005

 

Očkovacie látky používané v USA a Kanade, vyrobené použitím tkanivových kultúr z umelo potratených detí

Choroba Názov výrobku Výrobca Tkanivová kultúra
ovčie kiahne Varivax
Varilrix
Merck
GlaxoSmithKline
WI-38,
MRC-5
žltačka (hepatitída) typu A Vaqta
Havrix
Avaxim
Epaxal
Merck
GlaxoSmithKline
Sanofi Pasteur
Berna
MRC-5
MRC-5
MRC-5
MRC-5
žltačka typu A a B
žltačka typu A a týfus
Twinrix
Vivaxim
GlaxoSmithKline
Sanofi Pasteur
MRC-5
MRC-5
osýpky, príušnice a ružienka MMR
Priorix
Merck
GlaxoSmithKline
RA27/3, WI-38
RA27/3, MRC-5
osýpky a ružienka MR Vax
Eolarix
Merck
GlaxoSmithKline
RA27/3, WI-38
RA27/3, MRC-5
príušnice a ružienka  Biavax 11 Merck RA27/3, Wl-38
ružienka Meruvax II Merck RA27/3, Wl-38
osýpky, príušnice, ružienka a ovčie kiahne ProQuad
MMR-V
Priorix Tetra
Merck
Merck
GlaxoSmithKline
RA27/3, WI-38, MRC-5
detská obrna Poliovax,
DT Polio Adsorb.
Sanofi Pasteur  MRC-5
detská obrna v kombinácii Quadracel
Pentacel
Sanofi Pasteur
Sanofi Pasteur
MRC-5
MRC-5
besnota Imovax Sanofi Pasteur MRC-5
reumatoidná artritída Enbrel Amgen WI-26 VA4
sepsa (otrava krvi) Xigris Eli Lilly HEK-293
pásový opar Zostavax Merck WI-38, MRC-5
novinka: kiahne Acambis 1000 Acambis MRC-5
vo vývoji: ebola TBA Crucell/NIH PER.C6
vo vývoji: vtáčia chrípka TBA MedImmune
Vaxin
Sanofi Pasteur
PER.C6,
HEK-293 
vo vývoji: HIV MRKAd5 HIV-1 Merck PER.C6

       Pozn.: všetky vakcíny, ktoré nie sú v tomto zozname, nepoužívajú tkanivá z umelo potratených detí.

 

Etické alternatívy

Choroba Názov výrobku Výrobca Tkanivová kultúra
ovčie kiahne žiadny žiadny žiadna
žltačka (hepatitída) typu A Aimmungen Kaketsuken Vero (opica)
žltačka typu A a B
žltačka typu A a týfus
Engerix - iba žltačka typu B
Comvax - iba žltačka typu B
GlaxoSmithKline
Merck
kvasnice
kvasnice
osýpky, príušnice a ružienka žiadny žiadny žiadna
osýpky a ružienka Attenuvax - iba osýpky Merck kuracie embryo
príušnice (mumps) a ružienka  Mumpsvax - iba príušnice Merck kuracie embryo
ružienka Takahashi Kitasato Institute králik
osýpky, príušnice, ružienka a ovčie kiahne žiadny žiadny žiadna
detská obrna IPOL Sanofi Pasteur  Vero (opica)
detská obrna v kombinácii Pediacel Pediarix + HIB
IPOL + DTaP
GlaxoSmithKline
Sanofi Pasteur
Vero (opica)
besnota RabAvert Chiron kuracie embryo
reumatoidná artritída Humira Abbott Labs vaječníky škrečka
sepsa (otrava krvi) spýtajte sa lekára žiadny žiadna
pásový opar žiadny žiadny žiadna
novinka: kiahne ACAM2000
MVA3000
Acambis/Baxter Vero (opica)
kuracie embryo
vo vývoji: ebola žiadny žiadny žiadna
vo vývoji: vtáčia chrípka FluVirin
FluShield
Flumist
FluZone
FluBlok
Novartis
Pfizer (Wyeth)
MedImmune
Sanofi
Protein Sciences
kuracie embryo
húsenica
vo vývoji: HIV žiadny žiadny žiadna

       Pozn.: imunoglobulínové injekcie poskytnú dočasnú imunitu voči žltačke typu A (4-6 mesiacov) a ružienke (3 mesiace).

 

Ako môžete pomôcť?

  • žiadajte svojho lekára, aby používal dostupné etické alternatívy,
  • podporte uzákonenie poctivého označovania výrobkov (aby na obale bolo napísané, že ide o výrobok vyrobený za použitia tkanivových kultúr pochádzajúcich z umelo potratených bábätiek) i uzákonenie možnosti použiť výhradu svedomia ohľadom výrobkov používajúcich tkanivá z umelo potratených ľudských plodov a embryí,
  • hovorte o tom, nech farmaceutické spoločnosti vedia, ako sa cítite,
  • podpíšte Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní, zbierajte podpisy pod ňu medzi svojimi známymi, kolegami, priateľmi a príbuznými, a/alebo ju podporte iným spôsobom.