Vakcíny nanútené vládou - zlá politika, zlé lekárstvo

06.11.2011 22:28

International Medical Council on Vaccination - 19.X.2011 (pôvodne 10.XII.2002) - Dr. Ron Paul

 

       Pôvodný článok "Government Vaccines — Bad Policy, Bad Medicine"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

"Jednoducho povedané: je neetické podávať medikament, ktorý ľudí zabíja a mrzačí bez akéhokoľvek preukázateľného prínosu. Zmierňovanie strachu z možného vzniku choroby by pre žiadneho lekára nemalo byť prijateľným prínosom."

Dr. Jeffrey S. Sartin

       Vo Washingtone narastá roztržka okolo očkovania, obzvlášť očkovania proti pravým kiahňam. Vláda zvažuje nariadenie plošného očkovania pre vyše milión armádnych zamestnancov a civilných zdravotníkov, predstierajúc snahu potlačiť epidémiu pravých kiahní ešte skôr, než nastane. Nebezpečné nežiaduce účinky tejto vakcíny — počnúc príznakmi miernej chrípky, cez gangrénu (hnilobný rozpad bunkového tkaniva) a encefalitídu (zápal mozgu) až po smrť — vedie mnohých k spochybňovaniu múdrosti a potreby takéhoto očkovania.

       Ako lekár sa domnievam, že povinné očkovanie proti pravým kiahňam je zlým lekárstvom. Dostupná vakcína predstavuje značné riziká, aj keď vážnejšie komplikácie nastávajú len u malého počtu zaočkovaných. Ako pri ľubovoľnej inej zdravotnej starostlivosti, tieto riziká by mali byť vždy vyvážené značným prínosom. Pamätajte: nebol hlásený jediný prípad pravých kiahní, napriek takmer hystérii, ktorou oplývali nedávne správy v novinách. Dokonca aj keby sa niekoľko ľudí nakazilo, pravé kiahne sa šíria len veľmi blízkym kontaktom. Tí, čo prichádzajú do styku s nakazenou osobou, by sa potom mali rozhodnúť, či sa dajú zaočkovať, po zvážení výrazne vyššieho rizika.

       Ako zákonodarca sa domnievam, že povinné očkovanie proti pravým kiahňam je zlou politikou. Nejde o to, že by očkovanie proti pravým kiahňam bolo vyslovene zlým nápadom, ale o to, že súkromné osobné rozhodnutia o zdraví by nemala robiť vláda namiesto dotknutých občanov. Skutočným problémom je individuálna voľba v zdravotnej starostlivosti. Nikto, ani prezident USA, by nemal mať moc robiť zdravotnícke rozhodnutia o miliónoch občanov USA. Sloboda nakladať s vlastným telom je jednou z vôbec najzákladnejších slobôd a ľudia v slobodnej spoločnosti by mali mať zvrchovanosť nad vlastnými telami. Ak dáme vláde moc robiť zdravotnícke rozhodnutia za nás, v podstate tým súhlasíme, že štát je vlastníkom našich tiel.

       Možnosť, že federálna vláda USA nariadi očkovanie, je veľká. Ustanovenia 500-stránkového zákona o vnútornej bezpečnosti USA (Homeland Security Act) dávajú federálnym zdravotníckym úradníkom nekontrolovanú moc vyhlásiť stav zdravotného ohrozenia. Obzvlášť dávajú moc ministrovi zdravotníctva a sociálnych vecí USA — čo je podľa mňa jeden z najhorších federálnych úradov — moc vyhlásiť stav skutočného alebo potenciálneho bioteroristického ohrozenia, vynútiť si podanie "protiopatrení" (vrátane vakcín) jednotlivcom alebo celým skupinám a nekonečne predlžovať vyhlásený stav ohrozenia. Tieto ustanovenia sú kópiou tých zo zákona o zdravotníckych silách v stave ohrozenia (Model Emergency Health Powers Act), problematického návrhu zákona, ktorý bol minulý rok (2001 - pozn. prekl.) odmietnutý väčšinou zákonodarných zborov jednotlivých štátov USA. Tento zákon by dal guvernérom štátov USA široké právomoci na obmedzenie občianskych práv a vyhlásenie stavu zdravotného ohrozenia. Teraz však dávame prakticky rovnakú moc ministrovi zdravotníctva USA. Rovnako problematická je imunita voči občianskym žalobám, daná výrobcom vakcín v zákone o vnútornej bezpečnosti USA, ktorá môže jednotlivcov, čo ochorejú z nepodarenej výrobnej dávky vakcíny, zbaviť úplne akejkoľvek možnosti domôcť sa spravodlivosti.

       Politika a lekárstvo nejdú dokopy. Jednoducho nie je záležitosťou vlády na akejkoľvek úrovni rozhodovať o tom, či sa máte dať zaočkovať proti pravým kiahňam alebo podstúpiť ľubovoľný zdravotnícky zákrok. Avšak desaťročia zásahov federálnej vlády USA do zdravotníctva, vrátane dopadov HMO (Health Maintenance Organization = niečo ako zdravotná poisťovňa, výrazne zasahujúca lekárom do postupov, ktoré smú pri liečbe použiť, zrejme s cieľom znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť - pozn. prekl.) vytvorených federálnym zákonom, oslabili vzťah lekára a pacienta. Systém voľného trhu by umožnil lekárom a pacientom robiť vlastné rozhodnutia o očkovaní proti pravým kiahňam, bez toho, že by federálna vláda nakupovala vakcíny, vynucovala lebo zakazovala očkovanie. Namiesto toho však rýchlo smerujeme ku dňu, kedy bude vláda určovať nielen proti čomu sa máme dať zaočkovať, ale aj akú zdravotnú starostlivosť vôbec dostaneme.

 

Pozn. prekl.:

       Dr. Ron Paul je poslancom Kongresu (parlamentu) USA a kandiduje za prezidenta USA v najbližších prezidentských voľbách budúci rok (2012).

       Posledný prípad pravých kiahní bol zaznamenaný v roku 1977. V roku 1980 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization = WHO) pravé kiahne za celosvetovo eradikované (vyhubené).

       Slovenská armáda minulý rok nakúpila vakcíny proti pravým kiahňam za 220.000 €.

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.