V Česku definitívne rušia povinné očkovanie proti TBC

05.10.2010 00:14

Ing. Marián FILLO

 

       Ako informovala Česká televize v spravodajskej relácii Události v sobotu 2.X.2010, od 1.I.2011 bude v Česku očkovanie proti TBC nepovinné. Má sa obmedziť len na rizikové skupiny.

       Zrušenie očkovania proti TBC umožní skoršie očkovanie Infanrixom Hexa (hlavne kvôli rastúcemu výskytu čierneho kašľa), keďže časté komplikácie po očkovaní proti TBC neumožňovali začať s očkovaním proti čiernemu kašľu skôr.

       Zástancovia povinného očkovania majú ťažkú hlavu z rozhodnutia Nejvyššího správního soudu ČR z 30.VII.2010, ktorým bolo zakázané pokutovanie rodičov za odmietanie povinného očkovania. Tieto sankcie nechcú znovu zaviesť, ale chcú klásť podmienky napr. na vstup detí do školy a v prípade, že dieťa do školy chodiť nebude (lebo nemôže, keď nebude očkované), budú rodičia pokutovaní za neumožnenie povinnej školskej dochádzky.

       Aj keď je takýto model stále ešte dosť nechutný, oproti bývalému (na Slovensku súčasnému) je výhoda v tom, že rodičia môžu dať (bez pokutovania) očkovať svoje deti až keď budú väčšie a budú mať väčšiu pravdepodobnosť, že očkovanie v nich nezanechá trvalé nežiadúce následky. U väčších detí je pri očkovaní proti niektorým chorobám potrebný menší počet dávok, čo opäť znižuje pravdepodobnosť nežiadúcich účinkov. Aj keď to teda nie je veľká výhra, stále je to oproti Slovensku pokrok. Pokým však nevojdú všetky plánované legislatívne zmeny do platnosti, môžu rodičia v Česku veselo neočkovať bez strachu z akýchkoľvek pokút či iných sankcií. Skrátka: je im čo závidieť.

 

Zdroj: