ÚVZ SR nevie, koľko povinných očkovaní bolo odmietnutých

29.02.2012 01:44

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava


 

Vážený pán

MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC


 

Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava
6.II.2012 XX/YYYY/2012 Mgr. Merková
RNDr. MUDr. Mikas
DD.MM.2012

 

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. - odpoveď

 

       Dňa 6.II.2012 ste sa listom obrátili na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie informácií podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúca sa štatistických údajov - počtu nevykonaných povinných očkovaní u detí vo veku 0-15 rokov v Slovenskej republike . K Vašej žiadosti o poskytnutie informácií Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

 

 1. Počet nevykonaných očkovaní v rámci SR u detí vo veku 015 rokov z dôvodu kontraindikácie očkovania v rokoch 2002–2011.
         Počet kontraindikácií očkovania (dočasných i trvalých) je každoročne zisťovaný v rámci administratívnej kontroly očkovania, ktorú vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast vždy k 31.VIII. Dočasné kontraindikácie očkovania pretrvávajú istú dobu (väčšinou pre respiračné ochorenie), ak pominú dôvody neočkovania dieťaťa z dôvodu dočasnej kontraindikácie. je takéto dieťa doočkované. Počet trvalých kontraindikácií v roku 2002 bol 976, v roku 2003 bol 1069, v roku 2004 bol 769. Údaje o počte trvalých kontraindikácií očkovania za roky 2005–2010 sú uverejnené vo Výročných správach o činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR na webovej stránke UVZ SR https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&ltemid=34 (v časti Dokumenty - Výročné správy). Údaje za rok 2011 sa v súčasnosti spracovávajú a budú taktiež uverejnené na internetovej stránke ÚVZ SR.
   
 2. Počet nevykonaných očkovaní v rámci SR u detí vo veku 0–15 rokov z dôvodu odmietnutia očkovania rodičmi v rokoch 2002–2011.
  Údaje o celkovom počte odmietnutí povinného očkovania v SR sa v súčasnosti spracovávajú. Požadovanými údajmi podľa jednotlivých rokov Úrad verejného zdravotníctva SR nedisponuje.
   
 3. Výška pokút udelená rodičom detí, ktorí odmietli povinné očkovanie detí vo veku 015 rokov za roky 20022011.
  Požadovanými údajmi Úrad verejného zdravotníctva SR nedisponuje.

 

 

S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

 

Diskusia: ÚVZ SR nevie, koľko povinných očkovaní bolo odmietnutých

сайт

Shawnfat | 14.04.2021

Hi, cool video to watch for everyone <a href=https://bit.ly/2PoSCl9>https://bit.ly/2PoSCl9</a>

podat trestne oznamenie...

NeDlouholudsky | 29.02.2012

Ozaj nezvazoval si podat trestne oznamenie pre vseobecne ohrozenie?......ved to nesie taketo znaky.....

oni su ti co tvrdia ze neockvoanie ohrozuje "verejne zdravie", a ONI TO NEEVIDUJU?....

ved tym je podla mna plne naplnena skutkova podstata trestneho cinu vseobecneho ohrozenia z nedbanlivosti.....

D-bilita ale co ine sa da cakat...

NeDlouholudsky | 29.02.2012

Takychto d-bilov by mali okamzite odvolat. Ved je to TOTALNA NESCHOPNOST.....

to akoby vypravca stanice tvrdil ze ON NEVIE KOLKO PRESLO VLAKOV :-)

.

ela | 29.02.2012

ubohe...

"sucasnost"

elannor | 29.02.2012

"Údaje o celkovom počte odmietnutí povinného očkovania v SR sa v súčasnosti spracovávajú." To akoze v sucasnosti = od roku 2002 ? ach jaj, blazni... tie cisla sa tak skoro podla mna nedozvieme, ale urcite sa rychlo zvysuju...

Pridať nový príspevok