Ústavní soud zdůraznil nutnost individuálního přístupu k odmítnutí povinného očkování

11.02.2011 00:00

       Občanské sdružení ROZALIO vítá výnos US, podle nějž je nutné vzít v potaz individuální důvody toho, kdo se odmítl podrobit povinnému očkování. Toto rozhodnutí posunuje částečně ČR mezi vyspělé země EU, kde je očkování dobrovolné. Možnost výjimky je určitým rozvolněním a krokem k demokratickým principům. Celý případ se vrací zpět k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten bude muset nyní vzít v úvahu námitku p. Vavřičky, že povinné očkování zasahuje do jeho ústavního práva svobodně projevovat své náboženství nebo víru zaručeného Listinou základních práv a svobod.

       Stížnost p. Vavřičky se týkala neoprávněnosti pokuty a pouze nepřímo samotné povinnosti očkovat, což k uznání návrhu nepostačuje. Je proto možné, že se povinné očkování k US v budoucnu opět dostane, pokud stát od vynucování očkování neupustí.
 

       Viac na stránke RoZaLIO.cz.