Úrad verejného zdravotníctva má zásadný problém s počtami (ad: „Očkovať alebo neočkovať? Lekárka predpovedá plnú čakáreň detí s osýpkami“)

17.03.2016 01:09

Ing. Marián Fillo

 

    Strašenie nízkou zaočkovanosťou a následnými epidémiami sa už pomaly stáva slovenským folklórom. Už pred dvomi rokmi sme sa v správach hl avného prúdu dočítali, že

„v Bratislavskom kraji v minulom roku po prvýkrát klesla zaočkovanosť vakcínou proti osýpkam, mumpsu a ružienke na 92,1 percenta. „Takáto klesajúca zaočkovanosť znamená reálnu hrozbu epidémií osýpok, mumpsu a ružienky,“ konštatuje epidemiologička.“

logo ÚVZ SRa nie inak to bolo pred 4 dňami, keď Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) priniesla správu: Povinné očkovanie detí odmietli vlani stovky rodičov., v ktorej sa zase dočítame:

„Pokles zaočkovanosti proti osýpkam, mumpsu a ružienke pod 95-% hranicu znamená hrozbu vzniku epidémií osýpok.“

    Pozoruhodné je, že už len osýpok. Asi preto, že epidémie mumpsu (príušníc) tu už máme a vyčíňajú takmer výlučne medzi očkovanými.

     TV Markíza sa neuspokojila s agentúrnou správou, tak z nej niečo vypustila a niečo pridala, vďaka čomu som aj ja dostal slovo v správe Očkovať alebo neočkovať? Lekárka predpovedá p lnú čakáreň detí s osýpkami. Pozoruhodný je záver správy:

„Hoci niektorí rodičia volajú potom, aby bolo očkovanie dobrovoľné, trend je na strane zákona. Od roku 2013 sa počet odmietnutí výrazne znížil takmer o tretinu.“

 

Fakty

    To sa mi nejak nezdalo a nakoplo ma to k tomu, aby som zobral do rúk kalkulačku a počítal. Fakty sú nasledovné:

  1. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vykázal za rok 2015 spolu 623 úplných odmietnutí povinného očkovania očkovania a 1.131 odmietnutí čiastočných, spolu 1.754.
  2. Za rok 2014 ÚVZ SR uvádza 987 celkových a 1.137 čiastočných odmietnutí, spolu 2.124.
  3. Za rok 2013 ÚVZ SR uvádza spolu 2.592 odmietnutí očkovania
  4. Zaočkovanosť proti osýpkam, príušniciam a ružienke (angl. Measles, Mumps, Rubella = MMR) podľa údajov, vykázaných do Svetovej zdravotníckej organizácie (angl. World Health Organization = WHO) bola za rok 2014 (zaokrúhlená na celé percentá) 97% a za rok 2015 98%.
  5. Za rok 2015 bola podľa najnovšej správy zaočkovanosť proti MMR u ročníka narodenia 2013 len 93,9%.
  6. Na Slovensku sa podľa Štatistického úradu SR v roku 2013 narodilo 54.823 detí.

 

Počty

    A teraz k počtom: Jedna tretina z 2.592 je presne 864, takže ak by sa počet odmietnutí očkovania od roku 2013 znížil o presne tretinu, bolo by to za rok 2015:

    2.592 - 864 = 1.728

Markíza však uvádza „takmer o tretinu“, takže povedzme, že to sedí, lebo 1.728 je takmer 1.754. Trochu divné však je, že porovnáva rok 2015 s rokom 2013, nie s rokom predchádzajúcim (2014), pretože to by nám nevyšla tretina, ale len 17,42%, teda o málo viac než šestina. A to už neznie tak dobre, že?

    Keď si však spočítame, aké percento z narodených detí tvorí tých 1.754 odmietnutí očkovania, vyjde nám:

    (1.754 / 54.823) × 100% ≅ 3,2%

    Tých 3,2% ale boli všetky odmietnutia očkovania za daný rok spolu, nielen odmietnutia očkovania MMR vakcínou u detí, narodených v roku 2013. Avšak detí z ročníka 2013, čo nedostali MMR vakcínu, bolo podľa ÚVZ SR:

     100% − 93,9% = 6,1%

    Otázka teda znie, prečo nebolo očkovaných prinajmenšom (kebyže sa všetky odmietnutia očkovania týkajú MMR vakcíny u detí, narodených v roku 2013):

    6,1% − 3,2% = 2,9%

    V skutočnosti to bude ešte viac, lebo nie všetky deti, u ktorých bolo odmietnuté očkovanie, sa narodili v roku 2013, a nie všetky odmietnutia očkovania sa týkali MMR vakcíny. Vyzerá to teda tak, že reálne bolo z ročníka 2013 neočkovaných MMR vakcínou zhruba 2x viac detí, než bolo zaevidovaných odmietnutí očkovania. Otázka teda znie: kdeže tí naši súdruhovia epidemiológovia urobili chybu?

    Ale to nie je všetko. Ešte veselšie je, že medziročne nám klesá počet evidovaných odmietnutí očkovania a zároveň stúpa počet neočkovaných detí:

Rok Zaočkovanosť MMR Evidovaných odmietnutí očkovania
2013 98% 2.592
2014 97% 2.124
2015 93,9% 1.754

    Vyzerá to teda tak, že reálne sa očkuje čoraz menej a zároveň ÚVZ SR čoraz menej odmietnutí očkovania odhalí, takže čoraz menej rodičov je kvôli odmietnutiu očkovania riešených na „hygiene“ (Regionálnom úrade verejného zdravotníctva = RÚVZ), hoci ich počet zjavne rapídne stúpa. No čo viac by si odmietač očkovania mohol priať? Pre naslovovzatého „antivaxera“ (ako nazývajú odporcov očkovania  „vaxeri“ či „provaxeri“, teda zástancovia očkovania) to je vskutku pozitívny trend, aj keď je otázne či to je trend „na strane zákona“. Ak by bola reč o nepísanom morálnom zákone, tak snáď áno, ak je však reč o zákone v rámci Zbierky zákonov Slovenskej republiky, tak sotva.

    Zostáva tu však jedna nezodpovedaná otázka: keď teda „trend je na strane zákona“, prečo sa z toho „vaxeri“ ticho nevytešujú, ale naopak robia kravál, že „Lekárka predpovedá plnú čakáreň detí s osýpkami“, ako stojí v nadpise článku na Markíze? Nie náhodou preto, že trend je v skutočnosti opačný, že detským lekárom klesajú príjmy z očkovania (áno, každé vykonané očkovanie je pre detského lekára ziskom navyše, aj keď nie nejakým závratným, ale lepším než rana medzi oči) a výrobcom vakcín, ktorí sú notorickými sponzormi všetkých „vzdelávacích“ podujatí o očkovaní pre lekárov, klesá predaj, a ich obchodným zástupcom prémie?

 

Ako neodmietnuť očkovanie a predsa neočkovať?

    A ak aj vy chcete neočkovať a pritom nebyť evidovaní ako odmietači očkovania, využite svoje právo na informácie, tvárte sa, že očkovanie neodmietate, ale pýtajte sa svojho detského lekára na očkovanie a príslušné choroby všetko možné, čo vás napadne, s tým, že sa rozhodnete, keď budú zodpovedané všetky vaše otázky. Ak nemáte dosť veľkú fantáziu na takéto otázky, pár desiatok otázok na inšpiráciu (týkajúcich sa vakcíny Infanrix Polio resp. Boostrix Polio — preočkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne v 6. resp. 13. roku života — ale použiteľných aj na vakcínu Infanrix Hexa — základné očkovanie v 3., 5. a 11. mesiaci života) nájdete v článku:

    Keď si zoberiete príbalový leták príslušnej vakcíny, môžete si upraviť/doplniť otázky pre príslušnú vakcínu, o ktorú vo vašom prípade ide. Pri očkovaní detí sa na Slovensku štandardne používajú tieto vakcíny, v poradí podľa očkovacieho kalendára (klik na názov otvorí príbalový leták, oficiálne „písomná informácia pre používateľa“): Infanrix Hexa, Synflorix/Prevenar 13, Priorix, Infanrix Polio, Boostrix Polio. Ale na príbalový leták pred samotným očkovaním máte  právo podľa §62 ods. 13 Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch . Aby ste to celé zdržali (keďže taktika je naťahovať to, ako sa len dá), pýtajte si od pediatra najprv ten príbalový leták a až na ďalšej návšteve (za krátky čas v ambulancii nie je šanca príbalový leták prečítať) položte otázky. Najlepšie písomne, aby náhodou lekár na niečo nezabudol, alebo potom netvrdil, že otázka znela inak. A aj o odpovede poproste v písomnej podobe a ak vám to lekár zamietne, tak jeho ústnu odpoveď si nahrajte na mobil alebo (ak máte) na diktafón.

    Na odpovede, ktoré dostanete (ak nejaké vôbec dostanete), môžete položiť doplňujúce otázky a vyžiadať si zdroje daných tvrdení (štatistiky, štúdie). Pokiaľ dostanete odkaz na štúdiu a táto nie je zdarma prístupná na internete, pýtajte si celý text štúdie (full text). Ak to bude v angličtine, pýtajte si preklad. Ak čomukoľvek nebudete rozumieť, žiadajte, aby vám to vysvetlili. Najlepšie je nechať si odporučiť nejakú vhodnú knihu. Zháňanie tejto knihy cez knižnice (naozaj nevidím dôvod kupovať si pro-očkovaciu propagandu a tým ju de facto finančne podporovať) vám môže zabrať aj pár mesiacov a jej prečítanie ďalších pár mesiacov. Atď. atď., fantázie sa medze nekladú. Rozsah poskytovaných informácií nie je zákonom nijak obmedzený, takže sa môžete pýtať naozaj na čokoľvek, čo súvisí s daným očkovaním resp. chorobami, ktorým má toto očkovanie pomôcť predísť. A ak vám dôjde fantázia a vyčerpali ste už všetky otázky, ktoré vás napadli, neváhajte sa obrátiť na mňa (sloboda.v.ockovani@gmail.com) — ja už niečo vymyslím. Ak by som sa v rozumnom čase neozýval (niekedy sa vyslovene topím v e-mailoch a občas aj slušný e-mail nedopatrením skončí v spame/nevyžiadanej pošte), tak mi pre istotu aj zavolajte (0904 827 031, resp. zo zahraničia (napr. z Česka) +421 904 827 031). Ak si nájdem neprijatý hovor, zazvoním naspäť (preto keď mi budete volať, vypnite si CLIR, ak ho máte zapnutý, aby som vedel na ktoré číslo mám zazvoniť).

    Nenechajte sa pediatrom odbiť. Nikto iný, len on je povinný odpovedať vám na vaše otázky o očkovaní. A ak nevie, nech sa spýta, koho chce. Vy nie ste povinní hľadať odpovede na svoje otázky o očkovaní u kohokoľvek iného než u vášho pediatra. No a keď takto preotázkujete dva roky od uplynutia lehoty na to-ktoré očkovanie, ste za vodou, teda presnejšie: za premlčacou lehotou, a už vám za dané (ne)očkovanie nikto nemôže dať pokutu. Čarovný legálny spôsob, ako neočkovať, čo poviete? A zároveň je veľká šanca, že týmto činom pomôžete zvýšiť (v priemere) vskutku mizernú úroveň znalostí detských lekárov o očkovaní, čím zabijete dve muchy jednou ranou a vaše počínanie bude mať celospoločenský prínos. :-)

logo Slobodný vysielač    Na túto tému hovorím tiež v rozhlasovej relácii na Slobodnom vysielači: