Upozornenie a výzva na očkovanie proti chrípke

03.11.2010 14:02

       [...]

       Očkovanie je najúčinnejšou a najefektívnejšou formou prevencie proti chrípke. Princípom očkovania je tvorba špecifických ochranných protilátok, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia, prípadne zmierňujú jeho priebeh a znižujú nepriaznivé dôsledky chrípky. Očkovacie látky proti chrípke sa od ostatných očkovacích látok odlišujú tým, že ich zloženie sa každoročne mení podľa aktuálnych kmeňov vírusu chrípky cirkulujúcich v predchádzajúcej sezóne, preto je potrebné očkovanie vykonať každoročne.

       Všetky očkovacie látky registrované v Slovenskej republike a obsahujú tri kmene vírusu chrípky zhodné, resp. antigénne podobné s tými, ktoré pre chrípkovú sezónu 2010 - 2011 odporučila SZO. Očkovacie látky sú bezpečné a účinné. Pre očkovanie proti chrípke sú v Slovenskej republike dostupné vakcíny Vaxigrip, Fluarix, Influvac, Begrivac a Vaxigrip junior. Vakcíny sú plne hradené zdravotnými poisťovňami nielen všetkým rizikovým pacientom, ale aj všetkým zdravým osobám.

 

       Viac na stránke Noviny Zemplína.

       Viď tiež článok "Nový dôkaz, že očkovanie proti chrípke je zbytočné a neúčinné" a ďalšie články v tomto prehľade.