Tlačová správa Společnosti pacientů s následky po očkování k Medzinárodnému dňu poškodených očkovaním (International Vaccine Injury Awareness Day) / 3.VI.2016

02.06.2016 16:05

www.svobodaVockovani.cz Česká v erze www.svobodaVockovani.cz

Ing. Václav HRABÁK

 

logo International Vaccine Injury Awareness Day    7. dubňa/apríla minulého roka prebehlo na mnohých miestach Českej republiky podujatie Sviečka za včeličku. Ľudia sa zišli na verejných miestach, aby vyjadrili podporu predovšetkým ďeťom, poškodeným po očkovaní.

    Tento rok bol pre usporiadanie tohto podujatia zvolený dátum 3. lipňa/júna. Prvýkrát sa pripájujú ľudia z mnohých ďalších krajín a vo svojich mastách usporadúvajú podujatie pod názvom Light a Candle for the Vaccine-damaged. Národné a medzinárodné organizácie sa navyše rozhodli, že deň 3. lipňa/júna vyhlásia za Medzinárodný deň poškodených očkovaním (International Vaccine Injury Awareness Day). Pre podujatie „Zapáľ sviečku za včeličku“ („Light a Candle for the Vaccine-damaged“) bola vytvorená samostatná medzinárodná webová stránka www.lightacandle.eu. Sú tu zverejnené napr. odkazy na príbehy ľudí, poškodených po očkovaní, z rôznych krajín sveta, zoznam organizácií, ktoré tomuto podujatiu vyjadrili svoju podporu, a tiež virtuálna sviečka, ktorú možno zapáliť kliknutím myši ako spomienku na všetkých poškodených očkovaním.

    Počet nežiaducich udalostí po očkovaní stúpa po celom svete, podobne ako v Česku či na Slovensku. Mnoho jednotlivcov a iniciatív sa snaží informovať o svojich skúsenostiach a pozorovaniach oficiálne inštitúcie. Tie sa však týmto problémom odmietajú venovať so skutočným záujmom a potrebnou starostlivosťou.

    Medzinárodný deň poškodených očkovaním je venovaný tým, ktorí majú po očkovaní trvalé a závažné zdravotné problémy, i tým, ktorí na očkovanie doplatili vlastným životom. Je však venovaný aj tým, ktorí sa o postihnutých očkovaním s láskou, nesebecky starajú. V neposlednom rade je venovaný ľuďom, ktorí dvíhajú svoj kritický hlas aj napriek problémom, ktoré im kvôli tomu hrozia, a snažia sa pravdivo o tejto problematike informovať širokú verejnosť.

    Odborníci z celého sveta sa zhodujú, že po očkovaní môžu nastať aj veľmi závažné poškodenia zdravia, vrátane úmrtí. Predmetom diskusie doposiaľ zostávajú predovšetkým otázky, aké konkrétne poškodenia môžu priamo súvisieť s očkovaním a aké sú v praxi časté. Povinne očkovať sa na území Česka začalo už v roku 1812. Odvtedy boli na území Českej republiky naočkované rádovo desiatky miliónov osôb. Pritom náhrada za poškodenie po očkovaní bola do dneška súdom priznaná len raz (na Slovensku ani raz — pozn. red.), a to v roku 2013, dievčatku, ktorému po očkovaní proti TBC vznikol ťažký zápal bedrového kĺbu. Pritom v desiatkach vyspelých demokratických krajín sa postihnutia po očkovaní samozrejme a už dlhodobo odškodňujú. V USA, ktorých systém je stále predmetom verejnej kritiky kvôli neústretovosti k vnímaniu poškodení po očkovaní, byli napriek tomu obetiam očkovania vyplatené už vyše 3 miliardy dolárov. V prepočte na počet obyvateľov by poškodeným po očkovaní v Česku mali byť vyplatené už 2 miliardy českých korún (cca 74 miliónov €). Naša Společnost pacientů s následky po očkování pripravuje team ľudí, ktorí budú hlavne rodičom postihnutých detí pomáhať. Okrem iného sa budú snažiť pomôcť im domôcť sa náhrad za poškodenia po očkovaní od štátu. Súčasne vyzývame občanov k solidarite a pomoci, pretože štát a úrady nazerajú na poškodených po očkovaní tak, ako keby nejestvovali. Pritom starostlivosť o nich je náročná, rodičia často nemôžu chodiť do zamestnania a potrebujú finančné prostriedky na rôzne terapie a rehabilitácie.

    Je tiež dôležité vedieť rozpoznať možné poškodenia po očkovaní. Rodičia veľmi často ani netušia, že práve postihnutia ich detí by mohli s očkovaním súvisieť. Lekári im nezriedka podávajú nedostatočné a nepresné informácie. To je dôležité nielen pre možné žaloby o náhradu za poškodenie po očkování, ale veľmi dôležité je to aj pre uvedomenie si vyššieho rizika zhoršenia zdravotného stavu po ďalšom očkovaní. Je to tiež dôležité pre očkovanie súrodencov, pretože aj tí môžu byť viac ohrození očkovaním, pokiaľ sa niektoré nežiaduce účinky už prejavili u očkovaného súrodenca. V takom prípade je nutné sa o túto problematiku ďalej zaujímať a veľmi obozretne zvážiť ďalšie očkovanie, hoci systém bezohľadne núti aj týchto rodičov do očkovania pod hrozbou sankcií, ako sú pomerne vysoké pokuty alebo (v Česku — pozn. red.) aj neprijatie ich detí do škôlok (MŠ). Pre týchto rodičov Společnost pacientů s následky po očkování pripravuje metodické pokyny, ako postupovať v niektorých typických prípadoch. Na www.PoOckovani.cz možno nájsť napríklad dostupný návod, ako správne sformulovať a podať žiadosť o uznanie výnimky (výhrady) svedomia vo vzťahu k povinnému očkovaniu pre účely žiadosti o prijatie do MŠ v Česku.

    Jestvuje tiež celý rad dôvodov k maximálnej možnej zdržanlivosti vo vzťahu k očkovaniu tehotných žien. Naša Společnost pacientů s následky po očkování vyvíja tiež aktivity toho druhu, že predkladá odborným spoločnostiam nové vedecké poznatky na zváženie a vyzýva ich k revízii súčasných opatrení a odporúčaní. V nedávnom čase sme predložili odborným spoločnostiam veľmi významné, nové, vedecké poznatky, ktoré sa nepriamo dotýkajú imunologických rizík pre plod v maternici, a to v súvislostiach známych tiež pre účinky vakcín a očkovania. Iba dve odborné spoločnosti nám však odpovedali v tom najvšeobecnejšom zmysle slova, že je nutné problematiku sledovať. Česká vakcinologická společnost sa vyjadrila v zmysle, že ju to nezaujíma. Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky (MZ ČR) nereagovalo vôbec. Nami predložené podklady boli pritom spracované veľmi starostlivo a obsahovali rozsiahly vedecký citačný aparát.

    MZ ČR tiež zamietlo žiadosť Společnosti pacientů s následky po očkování o členstvo v Pracovnej komisii pre problematiku očkovania. Na opätovnú žiadosť zo dňa 15.III.2016 doposiaľ neodpovedalo. Je zjavné, že naša činnosť a angažovanosť je nežiaduca a nevyžiadaná štruktúrami, ktoré o týchto otázkach suverénne rozhodujú. Pevne veríme, že verejnosť bude naše aktivity vnímať úplne opačným spôsobom.

 

Ďalšie materiály k Medzinárodnému dňu poškodených očkovaním

Pár slov švajčiarskej detskej lekárky

Dr. Françoise BERTHOUD

    Som švajčiarska detská lekárka a už vyše 30 rokov sa zaujímam o riziká očkovania. Napísala som na túto tému niekoľko kníh, vrátane knihy s názvem  Vynikajúce zdravie neočkovaných detí . Nemali by sme zabúdať na to, že okrem iných následkov očkovania trpí mnoho detí regresívnym autizmom, často po očkovaní MMR vakcínou (živá vakcína proti osýpkam, príušniciam (mumpsu) a ružienke). Autizmus už nie je považovaný za psychiatrickú poruchu, ale za ochorenie na otravu (intoxikáciu), spôsobenú vonkajšími vplyvmi (ťažké kovy, očkovanie, elektromagnetické žiarenie). Príznaky autizmu sa preto dajú zmierniť a zdravotný stav zlepšiť pomocou určitých detoxikačných opatrení.

 

Prípad 5-mesačnej Ayany, ktorá bola očkovaná súčasne dvomi vakcínami — Infanrixom hexa (výrobca: GlaxoSmithKline = GSK) a Prevenarom 13 (výrobca: Pfizer) — a zomrela o dva mesiace neskôr

Jean-Pierre AUFFRET

    Vo Francúzsku je povinné očkovanie proti trom chorobám: tetanu, záškrtu a detskej obrne. Deti majú byť očkované do 18. mesiaca života. Bežne sa však používa viaczložková vakcína. Zdravá 5-mesačná Ayana bola na kontrole u pediatra očkovaná súčasne dvomi vakcínami: Infanrixom hexa a Prevenarom 13.

    Následujúci deň dostala Ayana vysoké horúčky, až 42,5 °C. Matka volala ošetrujúcemu lekárovi, ktorý odporučil analgetiká a vlažné kúpele, ale neodporučil návštevu pohotovosti. Podľa jeho slov je teplotka po očkovaní celkom bežná.

    Dievčatko začalo byť nehybné. 6. travňa/mája sa rodičia rozhodli navštíviť pohotovosť. S ohľadom na kŕče dieťa hospitalizovali a nasadili kyslík a antibiotiká. Zdravotný stav dieťaťa sa ďalej zhoršoval. Bolo uvedené do umelého spánku.

    Rodičia si prizvali súdneho znalca, ktorý došiel k záveru, že u dieťaťa došlo k nezvratnému poškodeniu mozgu. Po 40 dňoch v kóme rodičia dovolili lekárom dieťa odpojiť od prístrojovej podpory dýchania. Po 15 dňoch 15. klasňa/júla dievčatko zomrelo.

    Po jeho úmrtí bola vydaná krátka správa, že došlo k úmrtiu „po veľmi vysokej horúčke, nasledovanej kŕčmi, po očkovaní“. Žiadne ďalšie informácie o podaných vakcínach neboli spomenuté.

    Podľa odborníkov, ako sa dalo čakať, došlo k tragickej zhode okolností, a to napriek tomu, že informácie k Infanrixu hexa uvádzajú vyše 800 možných nežiaducich reakcií, vrátane kŕčov, encefalitídy (zápalu mozgu) a náhlej smrti. Aj napriek tomu, že stále znejú varovné hlasy proti očkovaniu viacerými vakcínami naraz, pretože to zvyšuje riziko nežiaducich reakcií, očkovanie viac vakcínami v jeden deň je naďalej súčasťou očkovacieho kalendára.

 

Výňatky z Informačného spravodaja Nežádoucí účinky léčiv 2/2016 Státního ústavu pro kontrolu léčiv

  • „Nejčastejšie hláseným neurologickým nežiaducim účinkom bolo rovnako ako v roku 2014 narušenie psychomotorického vývinu vrátane narušenia reči, ktoré bolo nahlásené v 66 prípadoch. Hlásenia bola v 38 prípadoch zaslané zdravotníckymi pracovníkmi, v 28 prípadoch hlásenia zaslali pacienti. 3 pacientske hlásenia boli potvrdené lekárom. V priebehu minulého a tohto roka prebiehalo na základe hlásených NÚ z ČR celoeurópske prehodnotenie tohto nežiaduceho účinku ako bezpečnostného signálu. Podľa dostupných údajov nemožno v túto chvíľu signál potvrdiť ani vylúčiť, pretože celkový počet prípadov je obmedzený vo vzťahu k množstvu podaných dávok vakcíny a v mnohých prípadoch nie sú dostupné údaje kvalitné a úplné. Z tohto dôvodu nemožno v súčasnosti uzavrieť, či poruchy psychomotorického vývinu môžu súvisiež s podaním hexavakcíny, tento možný nežiaduci účinok však bude naďalej starostlivo monitorovaný.“
  • „Ďalšou častejšie hlásenou neurologickou reakciou bola apatia (33 reakcií), 21 reakcií bolo potvrdených lekárom, 12 reakcií bolo nahlásených pacientmi bez potvrdenia lekárom. Apatia nepatrí medzi popísané NÚ v SPC hexavakcíny, v hláseniach bola najčastejšie uvádzaná spolu s nespavosťou a poruchami psychomotorického vývinu.“
  • „Na základe hlásení podozrení na NÚ, ktorá sme prijali za r. 2015, sledujeme v súčasnosti ako podozrenie na možný nový signál riziko poruchy psychomotorického vývinu vo vzťahu k očkovaniu (hlavne po hexavakcíne), riziko apatie a vznik alebo zhoršenie atopického ekzému. O vzťahu týchto reakcií k očkovaniu nemožno v súčasnosti vyvodiť žiadny záver. Ďalšie dobre dokumentované hlásenia podozrení na tieto reakcie majú pre naše hodnotenie kľúčový význam.“

 

Prehlásenie k Medzinárodnému dňu poškodených očkovaním

    Na celom svete sa čoraz častejšie ozývajú hlasy ľudí presvedčených o tom, že ich deti alebo oni sami boli vážne poškodení na svojom zdraví v dôsledku očkovania. Medzinárodný deň poškodených očkovaním je dňom spoločnej podpory ľudí celého sveta tým, ktorým očkovanie významne zasiahlo ich životy.

    Niektoré krajiny zavedením povinného očkovania detí i dospelých porušujú základné ľudské práva a slobody. Obzvlášť deti sa potom môžu stať obeťami systémov, ktoré pod hrozbou sankcií nútia rodičov dať vykonať tento lekársky zákrok aj na deťoch, u ktorých môže byť z nejakého dôvodu rizikový. V záujme vedecky nepodloženého kolektívneho prospechu môže byť vážne ohrozené alebo dokonca celoživotne poškodené ich zdravie. Odborná verejnosť pritom nie je schopná dostatočne vedecky obhájiť nevyhnutnosť a jednoznačný kladný prínos takých praktík ani u každého jednotlivca, ani v rozmere kolektívnom.

    Medzinárodný deň poškodených očkovaním je venovaný tiež všetkým, ktorým nežiaduce účinky očkovania navždy zasiahli a zmenili ich životy tým, že sa dotkli ich najbližších. Je venovaný rodičom a rodinám, ich nehmotným i hmotným obetiam, ktoré statočne nesú bremeno v  podobe celoživotnej starostlivosti hlavne o poškodené deti. Je venovaný ich osobnej odvahe i spoločenskému utrpeniu a nedôvere, ktorú vo svojom okolí pravidelne zažívajú. V niektorých krajinách nejestvuje pre tieto rodiny žiadna štátna pomoc ani podpora. Pritom v iných krajinách považujú odškodnenia a pomoc poškodeným očkovaním za samozrejmé, hoci v niektorých z nich ani nie je očkovanie povinné.

    Tento deň je venovaný aj poškodeným očkovaním, ktoré títo podstúpili dobrovoľne, súc presvedčení o bezpečnosti očkovania, a na realitu jeho nežiaducich účinkov vôbec neboli pripravení. Až príliš neskoro zistili, že podľahli mediálnej propagácii, že im neboli podané dostatočné informácie a často nebol braný ohľad na ich možnú zdravotnú indispozíciu. V neposlednom rade je však tento deň venovaný aj tým, ktorí odvážne zdvihli svoj hlas, hľadajú pravdu a pýtajú se na veci, na ktoré im skupiny, propagujúce očkovanie, a ľudia, zodpovední za očkovaciu politiku, nielenže odmietajú odpovedať, ale dokonce sa ich snažia umlčať.

    Tento deň má otvoriť oči tým, ktorí neochvejne veria, že očkovanie je len prospešné a jeho riziká sú zanedbateľné. Tieto riziká skutočne jestvujú, sú ozajstné a môžu sa s nimi stretnúť všade vôkol seba. Môžu sa dotknúť aj ich alebo ich blízkych. Tento deň má poukázať na to, že poškodení očkovaním sú skutoční ľudia, ktorí potrebujú pomoc a podporu. Má tiež upozorniť na to, že znalosti tých, ktorí sa označujú za vedcov a odborníkov, hlásajúcich nepoškvrnenosť očkovania, sú často obmedzené a že se títo odborníci apriori odmietajú zaonerať vedecky podstatnými skutočnosťami. Niekedy dokonca kvôli osobnému prospechu zámerne zatajujú dôležité informácie. Má poukázať i na to, že témou očkovania je nutné sa skutočne verejne zaoberať smerom od dogiem k jeho realite. Očkovanie môže byť prospešné jedine vtedy, keď budú bedlivo skúmané následky, ktoré sa nebudú zamlčiavať a nebude sa papierovo znižovať ich závažnosť a častosť, pokiaľ sa budú na skutočných váhach vážiť jeho skutočné riziká oproti jeho vedecky preukázaným prínosom.

    Niektorí ľudia sa pod tlakom reklamných kampaní, hlásajúcich takmer nulové riziká očkovania a haliacich sa do hávu odbornosti, vysmievajú tým, ktorí si nesú následky a kladú otázky. Propagačné kampane vytvárajú z ľudí, ktorí majú osobné skúsenosti s poškodením zdravia očkovaním a boja sa ďalších následkov, „nepriateľov spoločnosti“, hanobia ich a vnášajú do dialógu o očkovaní negatívne emócie. Tento deň je dňom súcitu s tými, ktorí si ponesú následky očkovania po celý život. Prináša porozumenie namiesto negativizmu.

    Tento deň ľudia na celom svete zapaľujú sviečky, spomínajú a posielajú podporu tým, ktorým očkovanie vzalo časť ich života. Zapaľujú sviečky, aby sa tí, ktorí rozhodujú o národných očkovacích programoch, skutočne zaoberali následkami po očkovaní a nepodliehali záujmovým skupinám. Podporujú a hlásia sa vlastným menom k medzinárodnej snahe o zrušenie povinného očkovania, ktoré odporuje Listine základných ľudských práv a slobôd (Petícia za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovaná Európskemu parlamentu). Zapáľte sviečku preto, aby vôkol poškodených očkovaním bolo o niečo viac svetla. Viac svetla, ktoré pomôže, aby už neboli viac v tejto spoločnosti nikým prehliadaní. V tento deň Zapáľte sviečku za včeličku.

banner Zapal svíčku za včeličku

 

Prehľad miest s verejnými podujatiami pri príležitosti Medzinárodného dňa poškodených očkovaním: