ŠÚKL zatajuje nežiadúce účinky vakcín - porovnanie anglických a slovenských info o MMR vakcínach - 3. AKTUALIZÁCIA

24.11.2010 09:23

Ing. Marián Fillo

 

Pôvodný článok bol vydaný 28.VIII.2010 o 20:49, aktualizovaný 1.XI.2010 o 7:13, 5.XI.2010 o 10:13 a 24.XI.2010 o 9:23.

 

       Upozornenie: od uverejnenia tohto článku nastala zmena na stránke ŠÚKL. Viď nižšie druhú a tretiu aktualizáciu. Článok treba teda chápať ako platný v čase vydania.

 

       Na Slovensku sa notoricky stretávame so zatĺkaním, zamlčiavaním či ignorovaním informácií o vážnych nežiadúcich účinkoch očkovacích látok zo strany oficiálnych predstaviteľov verejného zdravotníctva, predovšetkým z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Nie je to tak dávno, čo vzbudili rozruch prípady detskej cukrovky po očkovaní, pričom naše (ne)kompetentné úrady na čele s hlavným hygienikom (riaditeľom ÚVZ SR) doc. MUDr. Ivanom Rovným, PhD., MPH sa predháňali vo vyhlasovaní, že detská cukrovka je čisto dedičného charakteru a že v žiadnom prípade nemôže byť spôsobená očkovaním. A to dokonca tak arogantným spôsobom, že vraj "komisia rozhodla". Pritom tá komisia nikdy nevidela ani len zdravotnú dokumentáciu spomínaných detí, nieto ešte deti samotné.

       Keďže správanie sa našich úradov, ktoré svorne odmietajú niesť akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené očkovaním, hoci by radi očkovanie povinne prikazovali, očividne nie je úplne s kostolným poriadkom, skúsil som sa pozrieť na to, aké informácie o nežiadúcich účinkoch vakcín sa uvádzajú v USA resp. Veľkej Británii a aké na Slovensku. Konkrétne som si zobral na porovnanie vakcíny typu MMR (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) od dvoch výrobcov: M-M-R II od firmy Merck (USA) a Priorix od firmy GlaxoSmithKline (Veľká Británia).

       Urobil som abecedný zoznam nežiadúcich účinkov jednej i druhej vakcíny. V žlto podfarbenom stĺpci sú informácie dostupné v angličtine, v bielo podfarbenom informácie v slovenčine. Obzvlášť pozoruhodné je uvedenie detskej cukrovky (podfarbené červene) medzi nežiadúcimi účinkami vakcíny M-M-R II, ale iba v angličtine. Čo na to Ivan Rovný a kol.?

       Výsledok mini-prieskumu - nižšie uvedená porovnávacia tabuľka - potvrdil moje obavy, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) si neplní svoju povinnosť a nie je zodpovedným dozorcom nad (ne)kvalitou u nás používaných liečiv, keďže zoznam nežiadúcich účinkov vakcín je na Slovensku (žeby zázrakom?) podstatne kratší než v USA či Veľkej Británii. Neporovnával som všetky ostatné vakcíny, ale považujem za takmer isté, že sa tento problém bude so železnou pravdepodobnosťou opakovať aj u nich.

       Na záver dve otázočky: Na čo máme ŠÚKL, keď nerobí to, čo by malo byť jeho kľúčovou úlohou - zmyslom jeho existencie, - t.j. dozor nad bezpečnosťou liečiv? Nebolo by rozumné radšej celý tento úrad zrušiť a ušetriť tak nemalý peniaz v našom štátnom rozpočte, a namiesto celého ŠÚKL platiť len prekladateľa, ktorý by prekladal informácie z obdobného úradu EÚ (EMA)?

       Aktualizované 1.XI.2010: Jedna známa ma upozornila, že ADC Číselník (predtým NobelPlus) nie je stránka ŠÚKL. Tak som sa pozrel veci bližšie na zúbok a zistil som, že na stránke ŠÚKL sa v databáze liekov vakcína "M-M-R II" nenachádza vôbec a vakcína "Priorix" (na rozdiel od iných vakcín) nemá uvedený nijaký odkaz na príbalový leták. Tzn. ŠÚKL o týchto vakcínach neinformuje vôbec a informácie na ADC Číselníku, čo sú jediné na internete dostupné informácie v slovenčine o týchto vakcínach, vykazujú popisované nezrovnalosti. Moje závery ohľadom ŠÚKL to však nijak nemení. Okrem toho som zistil, že u niektorých vakcín (tých novších) odkazuje ŠÚKL na stránky Európskej agentúry pre lieky (EMA), kde sa nachádzajú informácie o niektorých registrovaných liekoch vo všetkých jazykoch EÚ. Jednotlivé jazykové verzie sa, pravda, od seba nelíšia. Zaujímavé však je, že napr. v Austrálii má Infanrix Hexa uvedené v príbalovom letáku o 4 zložky viac než v Európe. Žeby sa tam pod tým istým menom predávalo niečo iné? Alebo ide o nedôslednosť európskeho úradu, ktorý (možno) dovoľuje vynechať zo zloženia látky nachádzajúce sa v "nepatrnom množstve"?

       Aktualizované 5.XI.2010: Jeden čitateľ nás upozornil, že na stránke ŠÚKL už je príbalový leták k Priorixu (k M-M-R II stále nie je a ani to nečakám, keďže táto vakcína sa na Slovensku už nepoužíva, aj keď kedysi sa zrejme používala). Skontroloval som to a ozaj tam pribudol príbalový leták obsahujúci takmer všetky (až na myalgiu) nežiadúce účinky, čo obsahuje anglický príbalový leták. Dátum aktualizácie záznamu o Priorixe je 31.X.2010, takže to vypadá, ako keby si ŠÚKL vzal po dvoch mesiacoch moju kritiku k srdcu. Nech už je ako chce, som rád, že ŠÚKL napravil tento nedostatok. Keď si na to nájdem čas, pozriem sa aj na ďalšie očkovacie látky v rámci povinného očkovania na Slovensku, a následne na nepovinné ale odporúčané. Takže ak toto číta kompetentná osoba zo ŠÚKL a chce ušetriť svojmu zamestnávateľovi kritiku, môže prípadné nedostatky napraviť skôr, než na ne prídem ja.

       Aktualizované 24.XI.2010: Medzitým bol aktualizovaný aj príbalový leták k Priorixu na stránke ADC Číselník, takže nižšie uvedenú tabuľku chápte ako historický údaj. Som každopádne rád, že sa veci napravili. Pritom som zistil, že na stránke ŠÚKL stále chýba príbalový leták k vakcíne Infanrix Polio. Po krátkej výmene e-mailov s jedným pánom, ktorý sa mi zdal byť zamestnancom ŠÚKL, písal však z free-mailového účtu, sa aj pri informácii o tejto vakcíne príbalový leták objavil. Dátum aktualizácie je 21.XI.2010, čiže len pred tromi dňami. Teší ma, že ŠÚKL pomerne promptne reaguje na zistené nedostatky, nechápem však, ako k nim vôbec mohlo dôjsť. Prečo tam ten príbalový leták nebol už od registrácie vakcíny (28.VIII.2008)? Je to predsa povinná súčasť registrácie. Alebo nie? Treba najprv rozbúriť mediálnu hladinu, aby si ŠÚKL konal svoje povinnosti?

 

M-M-R II – USA M-M-R II – Slovensko Priorix – Veľká Británia Priorix – Slovensko
afebrilné kŕče a záchvaty afebrilné kŕče a záchvaty    
    alergické reakcie  
anafylaxia anafylaxia anafylaxia  
angioneurotický edém      
    anorexia  
artralgia artralgia artralgia  
artritída artritída artritída  
ataxia ataxia    
bolesti hlavy bolesti hlavy    
bolesti hrdla bolesti hrdla    
bronchiálny spazmus      
detská cukrovka      
encefalitída encefalitída encefalitída  
encefalopatia encefalopatia    
epididymitída      
erythema multiforme erythema multiforme erythema multiforme  
febrilné kŕče febrilné kŕče febrilné kŕče febrilné kŕče
Guillain-Barrého syndróm Guillain-Barrého syndróm Guillain-Barrého syndróm  
hnačka hnačka hnačka hnačka
horúčka horúčka horúčka horúčka
    infekcia horných dýchacích ciest infekcia horných dýchacích ciest
kašeľ   kašeľ kašeľ
    Kawasakiho syndróm  
leukocytóza      
lymfadenopatia lymfadenopatia lymfadenopatia  
meningitída   meningitída  
myalgia myalgia myalgia  
nádcha     nádcha
    nenormálny krik/plač  
nepokoj      
nervová hluchota nervová hluchota    
    nespavosť  
nevoľnosť nevoľnosť    
ochrnutie očného svalstva ochrnutie očného svalstva    
optická neuritída optická neuritída    
opuch v mieste vpichu opuch v mieste vpichu opuch v mieste vpichu opuch v mieste vpichu
orchitída orchitída    
osýpky (netypické)   osýpky (netypické)  
pálenie v mieste vpichu pálenie v mieste vpichu    
panikulitída      
pankreatitída      
papillitída papillitída    
parestézia parestézia    
parotitída (mumps) parotitída (mumps) parotitída (mumps) parotitída (mumps)
pichanie v mieste vpichu pichanie v mieste vpichu    
pľuzgier v mieste vpíchu      
pneumonitída      
podliatina v mieste vpichu      
podráždenosť   podráždenosť podráždenosť
polyneuritída polyneuritída polyneuritída  
polyneuropatia      
precitlivelosť v mieste vpichu precitlivelosť v mieste vpichu precitlivelosť v mieste vpichu precitlivelosť v mieste vpichu
purpura purpura purpura  
retinitída retinitída    
smrť      
Stevens-Johnsonov syndróm      
stvrdnutie v mieste vpichu stvrdnutie v mieste vpichu    
subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE) subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE)    
svrbenie      
synkopa (omdletie)      
    transverzná myelitída  
trombocytopénia trombocytopénia trombocytopénia  
urtikária urtikária    
vaskulitída      
vyrážky vyrážky vyrážky vyrážky
začervenanie v mieste vpichu začervenanie v mieste vpichu začervenanie v mieste vpichu začervenanie v mieste vpichu
zápal očného nervu zápal očného nervu    
zápal očných spojiviek zápal očných spojiviek zápal očných spojiviek  
zápal pľúc      
zápal stredného ucha zápal stredného ucha zápal stredného ucha zápal stredného ucha
závraty závraty    
zvracanie zvracanie zvracanie zvracanie