Sterilizačnou chemikáliou prešpikované tetanové vakcíny na rasistickú genocídu Afričanov

11.11.2014 02:20

Natural News 8.XI.2014Mike Adams

 

       Pôvodný článok Tetanus vaccines found spiked with sterilization chemical to carry out race-based genocide against Africans
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: očkovanie afrického dieťaťa       Očkovacie látky proti tetanu, podávané miliónom mladých žien v Keni boli podrobené laboratórnemu testovaniu. Ukázalo sa, že obsahujú chemikáliu, ktorá spôsobuje potraty, oznámil Zväz keňských katolíckych lekárov (Kenya Catholic Doctors Association), čo je pro-očkovacia organizácia.

       Až 2,3 milióna mladých žien a dievčat má byť zaočkovaných touto očkovacou látkou, ktorú presadzuje UNICEF (Detský fond Organizácie spojených národov) a Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization = WHO). Dr. Muhame Ngare z Milosrdného zdravotného strediska (Mercy Medical Centre) v Nairobi (hlavné mesto Kene — pozn. prekl.) k tomu pre LifeSiteNews povedal:

„Poslali sme 6 vzoriek z rôznych častí Kene do laboratórií v Južnej Afrike. Ukázalo sa, že obsahujú antigén HCG. Všetky obsahovali HCG.“

 

Táto chemikália spôsobuje, že ženské telo zničí vlastný plod očkovaním vytvorenými protilátkami

       HCG je chemikália, vytvorená vo WHO za účelom sterilizácie. Keď sa vpichne do tela mladej ženy, spôsobuje zničenie plodu vlastnou imunitnou odpoveďou tela na HCG, presnejšie: tvorbou protilátok proti HCG. To vo výsledku vedie k spontánnemu potratu. Účinky pretrvávajú niekoľko rokov, takže protilátky proti HCG spôsobujú u žien potraty až tri roky po očkovaní.

       Dr. Ngare vysvetľuje:

„… táto kampaň WHO nie je o vyhubení novorodeneckého tetanu. Je to veľmi dobre riadený výkon kontroly pôrodnosti skrz masovú sterilizáciu pomocou overenej vakcíny na reguláciu plodnosti.“

       Keňská vláda, samozrejme, trvá na tom, že očkovanie je dokonale bezpečné. Dr. Tabu z Ministerstva zdravotníctva Kene dokonca povedal oznamovacím prostriedkom (médiám), že táto vakcína predsa nemôže obsahovať sterilizačný prostriedok, keďže niektoré mladé ženy otehotnejú, aj keď ňou boli očkované. Toto tvrdenie však zabúda na to, že HCG nezafunguje u všetkých. Sterilizuje len väčšinu tých žien, ktorým je vpichnutý, nie všetky.

       Podstatnejšie je, že Keňská katolícka cirkev je pro-očkovacou organizáciou. Dr. Ngare sa v článku na LifeSiteNews pýta:

„Aký by mali mať katolícki lekári dôvod klamať? Však Katolícka cirkev tu v Keni poskytuje zdravotnú starostlivosť a očkovanie o 100 rokov dlhšie, než Keňa vznikla ako samostatná krajina.“

       Inými slovami: práve tá skupina, ktorá odhalila plány na sterilizáciu pomocou vakcín proti tetanu, v skutočnosti je pro-očkovacou skupinou. Dokonca však aj oni si teraz uvedomili strašidelnú pravdu: očkovacie látky sú pre vlády dokonalým spôsobom na zvrátené podávanie utajených chemikálií a vírusov, o ktorom sa verejnosť nikdy nedozvie (prinajmenšom nie z oficiálnych zdrojov — pozn. prekl.).

 

Usvedčujúci dôkaz: séria 5 dávok počas 2 rokov

       Varovným signálom ohľadne tejto tak-zvanej vakcíny proti tetanu bola veľmi nezvyčajná očkovacia schéma. Malo sa očkovať 5 dávkami počas 2 rokov. To je schéma, ktorá sa pri očkovaní proti tetanu nepoužíva.

       Dr. Ngare povedal:

„Jediný prípad, kedy sa proti tetanu očkuje v 5 dávkach, je vtedy, keď sa tetanový toxoid používa ako nosič vo vakcínach na reguláciu plodnosti, v ktorých je k nemu pridaný tehotenský hormón — ľudský chorionický gonadotropín (Human Chorionic Gonadotropin = HCG), ktorý vytvorila WHO v roku 1992.“

       Navyše sa táto vakcína podáva výlučne ženám v plodnom veku, nie mužom, ani ženám po prechode.

       Ako Dr. Ngare vysvetľuje, taká istá sterilizačná očkovacia kampaň bola použitá v roku 1993 v Mexiku a v roku 1994 v Nikaragui a na Filipínach. WHO sa pokúsila o niečo podobné v Keni v 90. rokoch 20. storočia, ale — ako hovorí Dr. Ngare — tieto snahy boli zmarené Katolíckou cirkvou.

       Podľa Briana Clowesa z Human Life International (Medzinárodná spoločnosť pre ľudský život), Organizácia spojených národov (OSN) nepopiera výsledky laboratórneho testu, potvrdzujúce prítomnosť HCG v týchto vakcínach. Namiesto toho tvrdí, že niektoré vakcíny boli „kontaminované“ (znečistené) vo výrobnom procese. To je absurdné tvrdenie, ktorému nemôže veriť žiadny rozmýšľajúci človek, pretože HCG by sa nemal nikdy vyskytnúť ani len na dohľad od výroby očkovacích látok, ak by ho do nich niekto nechcel úmyslene pridať.

       LifeSiteNews uvádzajú, že:

„obdržali od OSN zápisnicu zo stretnutia v auguste 1992 v jeho sídle v Ženeve (Švajčiarsko), kde sa zišlo 10 vedcov z „Austrálie, Európy, Indie a USA“ a 10 „aktivistiek za zdravie žien“ z celého sveta, aby prediskutovali „vakcíny na reguláciu plodnosti“. Píše sa tam, že „vakcína proti ľudskému chorionickému gonadotropínu (HCG)“ je tá najpokročilejšia.“

       Prečítajte si celú správu na LifeSiteNews tu: https://www.lifesitenews.com/news/a-mass-sterilization-exercise-kenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-in-u

 

OSN, WHO i UNICEF sú namočení do tejto očkovacej genocídy

       Túto správu neuvidíte v žiadnom oznamovacom prostriedku hlavného prúdu (mainstreamovom médiu) v USA (a zrejme ani na Slovensku — pozn. prekl.). Všetka pravda o očkovaní je cenzurovaná, dokonca aj pravda o tom, že OSN sa úmyselne zapája do genocídnej očkovacej kampane proti Afričanom.

       To, čo sa deje v Keni, je zločinom proti ľudskosti, páchaným s motívom vedomej rasovej diskriminácie. Za bežných okolností by neoliberálne oznamovacie prostriedky v USA boli vo vytržení z príbehu rasovej diskriminácie a genocídy — dokonca aj z jediného prípadu streľby policajta na černošského výrastka, — ale keďže táto genocída sa pácha pomocou očkovania, všetky oznamovacie prostriedky hlavného prúdu ju ospravedlňujú. Lekárske zločiny proti černochom očividne sú pre neoliberálne oznamovacie prostriedky dokonale prijateľné, keďže ako zbraň sa tu používajú očkovacie látky.

       Ako tento príbeh jasne ukazuje, „očkovacie násilie“ je v našom svete viac než skutočné. Očkovacie látky sú dokonalou zbraňou na kontrolu pôrodnosti z niekoľkých dôvodov:

 1. Nikto v skutočnosti nevie, čo v nich je.
 2. Môžu do nich byť jednoducho pridané utajené chemikálie.
 3. Môžu byť podávané pod zástierkou „verejného zdravia“.
 4. Všetky vlády a oznamovacie prostriedky, podporujúce Systém, budú vedome spolupracovať na tejto genocíde, aby zabránili odhaleniu, že očkovacie látky sa používajú ako lekárske zbrane proti ženám.

       Preto možno očkovacie látky dennodenne používať na podávanie chemikálií na kontrolu pôrodnosti či dokonca nezistiteľných rakovinotvorných vírusov obyvateľstvu. Práve to sa totiž stalo až 98 miliónom občanov USA počas plošného očkovania proti detskej obrne v 60. a 70. rokoch 20. storočia. CDC dokonca zdokumentovalo „náhodné“ napichanie miliónov Američanov rakovinotvorným opičím vírusom SV40, ale v roku 2013 vygumovalo tento príbeh zo svojej internetovej stránky.

       Vládni úradníci v Keni dnes tiež tvrdia, že sterilizačná chemikália bola „náhodnou“ kontamináciou. To je výhovorka, ktorú vždy možno použiť ako príbeh na zakrytie očkovacích kampaní, premenených na zbrane, v ktorých vlády úmyselne nakazia vakcíny chemikáliami, o ktorých je známe, že ukončia život, spôsobia rakovinu alebo spontánne potraty.

 

Očkovacie látky ako zbrane = Lekárske zločiny proti ľudskosti

       Úmyselné pridanie HCG do očkovacích látok bez plného oboznámenia obyvateľstva s touto skutočnosťou je ohavným porušením ľudských práva a ľudskej dôstojnosti. Nasleduje len pár zločinov proti ľudskosti, páchaných pod zámienkou očkovania:

 

Zločin č. 1: Žiadny informovaný súhlas

       Žiadnej z týchto žien v Keni nebola povedaná pravda o tom, že im idú vpichnúť do tela sterilizačnú chemikáliu, navrhnutú tak, aby spôsobila neplodnosť.

 

Zločin č. 2: Rasistická genocída

       Zameranie tejto očkovacej kampane na keňské ženy je úmyselným výberom na základe ich rasy. Podľa ľubovoľného rozumného štandardu by sa to malo nazývať rasovo motivovaným nenávistným činom, vedúcim ku genocíde.

 

Zločin č. 3: Úmyselné zabitie ľudskej bytosti

       Spontánne potraty, spôsobené týmito vakcínami, prešpikovanými HCG, vedú k ukončeniu ľudského života vnútri tela matky. Tieto vraždy sa dejú bez súhlasu či dovolenia danej matky, ako aj bez akejkoľvek príležitosti na obranu života nenarodeného dieťaťa.

 

Zločin č. 4: Porušenie obmedzení Ženevskej konvencie, vzťahujúcich sa na lekárske pokusy

       Všetky keňské ženy, zaočkované touto vakcínou, sú používané ako ľudské pokusné králiky v zatajenom zločinnom lekárskom pokuse. Žiadna z týchto žien nepodpísala dobrovoľne súhlas s účasťou na tomto pokuse, ba dokonca ani nebola informovaná, že ide o pokus. Toto je lekársky zločin proti ľudským bytostiam.

 

Zločin č. 5: Zločiny proti ženám

       Iba ženy boli vybraté pre toto cielené sterilizačné úsilie pomocou očkovania, čo dokazuje, že nejde len o rasovo motivovaný zločin, ale aj o na rode založený zločin proti ženám.

 

       Keď si to všetko spočítate, dostanete vakcíny premenené na zbrane, úmyselne prešpikované známou sterilizačnou chemikáliou, vyrobenou vo WHO, následne nasadenou v rasovo motivovanej genocíde zameranej na ženy a použitou v protiprávnom lekárskom pokuse.

 

Genocída a vraždenie skrz očkovanie očividne nie sú novinkou

       Napriek všetkému vyššie uvedenému sú oznamovacie prostriedky hlavného prúdu s touto činnosťou úplne uzrozumené. WHO ju vrelo podporuje. OSN ju usporadúva. Vlády ju pomáhajú financovať. Očkovanie presadzujúci vedci ju ospravedlňujú. Oznamovacie prostriedky ju zakrývajú a cenzurujú tento príbeh, dúfajúc, že nečítane Natural News alebo LifeSiteNews, aby ste sa dozvedeli pravdu.

       Keď sa vám lekárne vo vašom okolí snažia nanútiť očkovanie proti chrípke a iným chorobám, nepovedia vám, že to je súčasť tej vetvy medicíny, ktorá je namočená do genocídy, rasovo motivovaných nenávistných zločinov a lekárskej vojny proti ženám. Nepovedia vám, že očkovacie látky proti chrípke stále obsahujú ortuť v koncentrácii 100x vyššej, než je v morských rybách. Nepovedia vám nič o tom, čo v tých vakcínach je, z toho istého dôvodu, z ktorého to nikto nepovie ani keňským ženám.

 

Očkovacie látky sú dokonalými zbraňami proti ženám a deťom

       Pravdou je, že očkovacie látky možno ľahko nasadiť ako zbrane proti ľudskosti pod falošnou zámienkou, že zachraňujú ľudstvo. Je snáď nejaký lepší spôsob, ako dosiahnuť úmyselnú, chemikáliami vyvolanú kontrolu pôrodnosti, než presvedčiť ľudí, že sú očkovaní „pre ich vlastné dobro“?

       Toto je presne to, prečo Bill Gates vo svojom slávnom prejave povedal:

„Svet má dnes 6,8 miliardy ľudí… čo smeruje až k zhruba 9 miliardám. Ak teraz vykonáme kus naozaj skvelej práce na nových očkovacích látkach, zdravotnej starostlivosti a službách reprodukčného zdravia, mohli by sme to znížiť snáď o 10–15%“

       Prečo by Bill Gates hovoril o tom, že očkovanie ZNÍŽI počet obyvateľov, keby vakcíny neobsahovali utajené sterilizačné prostriedky? Pamätajte na to, že Gates je práve tým, človekom, ktorý financoval všetky možné druhy sterilizačných technológií, vrátane tej, ktorá bombarduje mužské semenníky zvukovými vlnami vysokej intenzity, aby u daného muža vyvolala neplodnosť.
 

Najlepšie nástroje pre zníženie počtu obyvateľov (depopuláciu)

       Gates je členom tajnej lekárskej sekty, ktorá verí, že agresívne odľudnenie (depopulácia) je nevyhnutne potrebné na záchranu tejto planéty. Táto skupina, ktorej členmi je tiež mnoho vedcov a virológov, verí, že najúčinnejšími nástrojmi na odľudnenie sú:

 1. Očkovacie látky, tajne prešpikované sterilizačnými chemikáliami.
 2. Geneticky upravené vírusy s vysokou úmrtnosťou, pravdepodobne zamerané na určité rasy a genetické profily.

       Napr. Dr. Charles Arntzen, vedúci Biologicko-návrhárskeho ústavu pre prenosné ochorenia a vakcinológiu, nedávno žartoval o použití umelo vytvoreného vírusu na preriedenie ľudstva:

„To je tá správna odpoveď! Choďte a použite génové inžinierstvo na vytvorenie lepšieho vírusu. [smiech] 25% ľudstva by sa malo nakaziť.“

       Ako som napísal 22.X.2014, mnoho virológov sa domnieva, že ľudia nie sú ničím iným než „parazitmi“, ktoré by mali byť spracované vírusmi, predstavujúcimi „imunitnú odpoveď“ tejto planéty na premnoženie ľudstva. Tu je úryvok z knihy „The Hot Zone“ od Richarda Prestona, ktorý popisuje myslenie týchto ľudí:

„… Zem si vytvára imunitnú odpoveď proti ľudskému druhu. Začína reagovať na ľudského parazita, prudko sa šíriacu nákazu ľuďmi, mŕtve betónové fľaky po celej planéte, rakovinovú hnilobu v Európe, Japonsku a USA, hrču množiacich sa primátov [t.j. ľudí], kolónie, čo sa zväčšujú, šíria a ohrozujú biosféru, spôsobiac masové vyhynutie druhov.
       Možno sa tejto biosfére „nepozdáva“ myšlienka piatich miliárd ľudí. Alebo by sa dalo povedať, že nesmierne znásobenie ľudského druhu, ktoré nastalo len v posledných zhruba sto rokoch, náhle vyrobilo veľmi veľké množstvo mäsa, ktoré sa nachádza kdekoľvek v tejto biosfére a nemusí byť schopné ubrániť sa proti určitej forme života, ktorá ho môže chcieť zjesť…
       Imunitný systém Zeme, tak-povediac, rozpoznal prítomnosť ľudského druhu a začína svoj protiúder. Zem sa pokúša zbaviť sa nákazy ľudským parazitom.“

       Na tomto všetkom — na očkovacích látkach i vírusoch, vyrobených ako zbrane — je mimoriadne to, ako prišli najvplyvnejší ľudia z vedeckých kruhov k postoju, že ľudstvo je nepriateľom, ktorého treba zničiť pomocou nástrojov vedy a medicíny. Strašidelné je, že moderná lekárska veda má nástroje na vykonanie genocídnych útokov proti ľudstvu skrz „náhodné“ vypustenie smrtonosných vírusov alebo „náhodné“ kontaminácie očkovacích látok sterilizačnými chemikáliami.

       Úmyselná prítomnosť sterilizačných chemikálií vo vakcínach OSN vyvoláva pochopiteľnú otázku: Bola najnovšia epidémia eboli v Západnej Afrike tiež úmyselná? A čo iné ešte majú vedci, propagátori očkovania, svetové zdravotnícke úrady a vlády v pláne pre odľudnenie v nadchádzajúcich rokoch?

       Je už niečo v potravinách, čo spôsobuje sterilizáciu? Odpoveď je: rozhodne ÁNO a podobne ako pandemické vírusy, tiež to je geneticky manipulované.
 

5 prostriedkov na zničenie ľudstva

       Toto sú prostriedky pre vedecky podložené genocídne útoky na ľudstvo:

 1. Očkovacie látky
 2. Vírusy
 3. Jedlo
 4. Voda
 5. Vypúšťanie chemikálií do vzduchu (chemtrails)

       Všetkých 5 týchto prostriedkov predstavuje „príležitosti“ pre genocídy-chtivých vedcov na dosiahnutie ich cieľa sterilizácie ľudí a odľudnenia. Práve preto by každý, kto chce prežiť veľké preriedenie ľudstva, ktoré práve prebieha, mal podniknúť kroky k oslobodeniu sa od priemyselne vyrobenej potravy, vody a liekov. Jediné bezpečné jedlo, voda a lieky sú tie, ktoré boli vyrobené nezávisle a mimo dosah kontroly potravinárskych, poľnohospodárskych a farmaceutických molochov.

       Nepite vodu z kohútika bez toho, aby ste ju najprv prefiltrovali, a prečítajte si výsledky mojich testov všetkých obľúbených vodných filtrov na stránke www.WaterFilterLabs.com.

       Nejedzte jedlo, vyrobené v továrni. Nedovoľte, aby vás zaočkovali na zbrane premenenými vakcínami. Neužívajte smrtonosné „lieky“ od farmaceutických molochov. Buďte skeptickí voči údajnej „bezpečnosti“ všetkých vecí, vytvorených inštitúciami a úradmi, ktoré doslova chcú odkrágľovať významné percento súčasného obyvateľstva sveta.

       Ak ste bystrí a duchaprítomní, môžete prežiť toto veľké preriedenie ľudstva. Na druhej strane tí, ktorí sa horlivo postavia do radu na očkovanie proti sezónnej chrípke, sa tým vlastne priznávajú, že sú príliš hlúpi a dôverčiví na to, aby dlho vydržali vo svete, kde „veda“ vyhlásila utajenú vojnu proti ľudskému životu.

 

Zdroje