Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k problematike povinného očkovania proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam pre rok 2011

25.11.2010 10:54

       V nadväznosti na závery kategorizačnej komisie pre liečivá, ktorá sa na svojom zasadnutí zaoberala podnetmi na zaradenie pneumokokových konjugovaných vakcín Synflorix do spôsobu úhrady „V“ (základné vakcíny určené pre povinné očkovanie) iniciovalo Ministerstvo zdravotníctva SR rokovania so zástupcami výrobcov pneumokokových vakcín Synflorix a Prevenar 13 o možnostiach zníženia cien týchto vakcín, ako aj pracovné stretnutie za účasti zástupcov ministerstva, Pracovnej skupiny pre imunizáciu Úradu verejného zdravotníctva SR a spoločností GlaxoSmithKline, s.r.o. a Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

       [...]

       Na základe záverov diskusie s odborníkmi Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“) súčasne ministerstvo podporí vytvorenie národného referenčného centra pre pneumokokové infekcie, ktorého vznik so všetkými náležitosťami predloží ÚVZ. Národné referenčné centrum pre pneumokokové infekcie bude získavať reálne údaje o jednotlivých sérotypoch či počte a závažnosti invazívnych pneumokokových ochorení v SR.

 

       Viac na stránke Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza.