Stanovisko Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania k tvrdeniam pracovnej skupiny pre imunizáciu z roku 2009

12.07.2010 12:00

       Na webovej stránke úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) je od roku 2009 zverejnený materiál „Odborné informácie k témam, ktoré najčastejšie uvádza Iniciatíva na uvedomenie si rizík očkovania“, ktorý vyprodukovala pracovná skupina pre imunizáciu (PSI).

       V nasledovnom dokumente uvádzame stanovisko Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania ku tvrdeniam pracovnej skupiny pre imunizáciu.

 

       Viac na stránke rizikaockovania.sk.