Správne zdravotníctvo

17.08.2010 11:14

Pure Water Gazette - Gene Franks

 

       Pôvodný článok "Medical Correctness"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

"V tejto krajine nie je a nikdy ani nebola jediná očkovacia látka, ktorá by bola skúmaná kontrolovanou vedeckou štúdiou. Nikdy nikto nezobral skupinu 100 ľudí, ktorí by boli kandidátmi na očkovanie, pričom 50 z nich by bolo zaočkovaných a zvyšných 50 nie, a potom by sa porovnali výsledky. A keďže takéto niečo sa nikdy nestalo, znamená to, že ak chcete byť láskaví, nazvete vakcíny neodskúšaným liekom. Ak chcete byť presní, nazvete ľudí, ktorí očkujú, šarlatánmi."

Dr. Robert S. Mendelsohn

  
       Autor vyššie uvedeného výroku, Dr. Robert Mendelsohn, nebol výstredným pomätencom, ktorý by bol proti pokroku. Bol predsedom štátnej lekárskej atestačnej komisie štátu Illinois (USA). Bol federálnym riaditeľom programu Head Start (= program Ministerstva zdravotníctva a služieb ľuďom USA, ktorý poskytuje vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, výživu apod. deťom z nízko-príjmových rodín - pozn. prekl.). 12 rokov vyučoval na Northwestern University Medical School (Lekárskej škole Severozápadnej univerzity) a 12 rokov pracoval ako docent detského lekárstva, preventívnej medicíny a verejného zdravotníctva na Illinois State University (Univerzite štátu Illinois). Bol veľmi uznávaným praktickým lekárom, ktorý dostal mnohé ocenenia typu "vynikajúci lekár". Bol vydavateľom The People's Doctor (Lekár pre ľudí), časopisu o lekárskych záležitostiach určeného laikom, a napísal tak kruto úprimné knihy ako "Male Practice - How Doctors Manipulate Women" ("Mužské spôsoby - Ako lekári manipulujú ženy"), "How to Have a Healthy Child in Spite of Your Doctor" ("Ako mať zdravé dieťa navzdory vášmu lekárovi") a klasickú knihu "Confessions of a Medical Heretic" ("Spoveď lekárskeho kacíra"), ktorá by mala presvedčiť každého čitateľa, že moderná medicína sa stala viac náboženstvom, než vedou. Dr. Mendelsohn nebol ani chudobný, ani černoch, ani hispánskej rasy, ani ľahostajný voči deťom.

       V decembri 1992 naše miestne noviny vydali jeden z bežných článkov, ktoré bili na poplach v prospech očkovacích zdravotných stredísk. Pisateľ skúmal dôvody "zlyhania" rodičov, ktorí nedali svoje deti zaočkovať, a citoval dozorkyňu nad pestúnskou starostlivosťou z miestnej univerzity, ktorá obviňovala zo "zlyhania" rodičov "národnosť", finančné ťažkosti a nepohodlie.

       Tu je odstavec z listu redakcii, ktorý som napísal ako odpoveď na tento článok:

"Stretol som sa s niekoľkými stovkami rodičov nezaočkovaných detí v Dentone i po celých USA. Podľa mojich skúseností, neočkujúci rodičia nie sú nijakej konkrétnej národnosti či náboženského vyznania. Zvyčajne majú stredný až vyšší príjem, sú zdraví, svedomití, dobre vzdelaní a nesmierne im leží na srdci blaho ich detí. Významne sa odlišujú od väčšiny rodičov v tom, že si radšej nájdu čas a vyvinú úsilie na preskúmanie zdravotných problémov, než by mali jednoducho hodiť zodpovednosť za zdravie ich dieťaťa na detského lekára. Drvivá väčšina z nich by sa asi dobre pobavila nad Vaším vyjadrením podozrenia, že tí, čo neočkujú, sú ignoranti (deti sú im ľahostajné), z chudobných vrstiev a inej než bielej farby pokožky."

       Klinická koordinátorka pediatrických služieb komunitných kliník Severného Texasu na môj list napísala odpoveď, že očkovanie je "nevyhnutnou časťou života každého dieťaťa" a že moja skúsenosť s neočkujúcimi rodičmi bola "pokrivená", pretože sú "najčastejšie chudobní a inej než bielej farby pokožky." Jej list končil: "Milujte svoje deti - dajte ich zaočkovať," z čoho nepriamo vyplýva, že neočkovať svoje deti znamená nemilovať ich. Odpísal som jej: "Jednoducho to, že pri výkone svojich povinností vidíte viac bielych zadkov než čiernych a viac bohatých detí než chudobných, nemení nič na skutočnosti, že tu je veľký a rastúci počet inteligentných, starostlivých a áno, milujúcich ľudí všetkých rás a príjmových skupín, ktorí sa svedomite rozhodnú neočkovať svoje deti."

       Susan Garland, mladá mamička z Virginie, sa začala natoľko zaujímať o to, prečo niektoré mamičky odmietajú dať zaočkovať svoje deti, že robila dotazníky, z ktorých neskôr vznikla výskumná štúdia čoby diplomová práca, ktorej časti boli zverejnené vo vydaní Lis Roop's Family Connections z augusta/septembra 1994. Susanin pohľad na neočkovačov je, ako sama pripúšťa, tiež "pokrivený", lebo podobne ako ja, nešla do žiadneho temného geta v meste, aby sa spýtala drogovo závislých matiek na ich dôvody pre odmietanie očkovania. Napísala o malej skupine matiek, s ktorými robila rozhovor v New River Valley vo Virginii:

"Tieto ženy boli neobyčajné v tom, že ako skupina boli veľmi sebavedomé a vysoko vzdelané. Všetky prejavili silnú túžbu robiť to, čo je pre ich deti najlepšie, a niektoré vyjadrili názor, že matky, ktoré očkujú svoje deti, možno rovnako tak veria, že robia pre svoje deti to najlepšie. Matky v prvom rade verili, že rodičia by mali byť schopní rozhodnúť sa, či očkovať alebo neočkovať svoje deti slobodne - bez zásahov vládnej kontroly. Pravdepodobne hlavnou spoločnou črtou matiek oslovených v tejto štúdii bolo ich odhodlanie k starostlivej analýze namiesto automatického dodržiavania prijatých smerníc. Jedna z matiek to zhrnula takto: ''Ak niekto nemá pochybnosti, tak to svedčí o tom, že nedával pozor'."

       Susan sa nezmienila o farbe pokožky týchto matiek, ale hovorí, že "takmer všetky boli vydaté a boli plne zaočkované, keď boli deťmi." Všetky mali za sebou vysokú školu, niektoré mali vyššie akademické tituly, a niekoľko z nich bolo "certifikovaných na poli zdravotníctva."

       Susan Garland poznamenáva, že je iróniou, keď spoločnosť očakáva od rodičov, že budú skúmať zloženie potravín a starať sa o značku arašídového masla, ktoré jedia ich deti, a zároveň očakáva, že bez otázok dovolia do svojich detí rutinne vpichovať cudzorodé látky, u ktorých nie je k dispozícii žiadny dôkaz účinnosti a bezpečnosti, a ktorých dlhodobé dôsledky sú úplne neznáme. A ja by som dodal, že sa toto od človeka očakáva na príkaz lekársko-farmaceutícko-poisťovníckeho kartelu, ktorý sám o sebe ukázal, ak máme byť láskaví, že sa viac mýli, než má pravdu, a ak máme byť presní, že je príliš často pažravý, hľadí si len svoj prospech, je povýšenecký a bezohľadný.

       Dlhé roky bolo očkovanie, nadmerne chránený miláčik pravovernej medicíny, propagované ako základná súčasť správneho zdravotníctva. Nezaočkovaní sú moderným proťajškom biblických neobrezaných. Článok z roku 1899 v dnes už nejestvujúcom časopise Life (Život), ktorý mi niekto nedávno poslal, začína:

"Očkovanie je v tejto časti sveta (štát New York) tak všeobecne prijímané ako jedno z najskvelejších dobrodení medicíny, že obrovská väčšina ľudí je úplne ľahostajná voči jeho nebezpečenstvám, a predpokladá, že tá malá opozícia, ktorá voči očkovaniu jestvuje, pozostáva výlučne z bláznov. Novinová správa z Newburgu z 24. októbra hovorí o úmrtí dieťaťa v kŕčoch nasledujúcich po očkovaní. Ďalšia správa z 27. októbra hovorila o štyroch ďalších deťoch nebezpečne chorých z otravy, ktorú spôsobilo očkovanie. Všetky tieto deti boli očkované, aby splnili podmienky na prijatie do školy. Očkovanie môže byť dobrou vecou pre tých, ktorí ho chcú podstúpiť na svoje vlastné riziko, ale je príliš nebezpečné urobiť povinné očkovanie školákov v normálnych časoch (bez epidémie), s fatálnymi následkami, vhodnou záležitosťou na posúdenie ohliadačmi mŕtvol."

       Dilema, pred ktorou stoja rodičia, sa za 100 rokov od vydania tohto článku nezmenila. Okrem tých, ktorí, ako sa vyjadrila matka z Virgínie, jednoducho nedávajú pozor, rozhodnutie očkovať či neočkovať často popudzuje zdravý sedliacky rozum a inštinkt proti celoživotnej myseľ oslabujúcej propagande navrhnutej, aby vštepila ľuďom zmysel pre "správne zdravotníctvo". Nikto nechce byť hlupákom blúzniacim, že Zem je doska. Články v médiách notoricky opakujú, že len chudobní a ľahostajní ľudia spochybňujú očkovanie. TV dráma svojím ťažkopádnym spôsobom prináša do domácností túto myšlienku v jej nekonečných variáciách na to, čo nazývam "Konverzia starého Elyho". Zvyčajne to vypadá približne takto:

       Dodge City ohrozuje zabijácka epidémia. Našťastie, láskavý starý lekár, aj keď strávi väčšinu času popíjaním v saloone, je oboznámený s najnovším vývojom v oblasti medicíny a vie o novej očkovacej látke, ktorá zachráni mesto. Zatiaľčo Festus, zástupca šerifa, ide na svojej mulici skrz sneh i dážď, aby priniesol mestu život zachraňujúci elixír, šerif Dillon sa potýka s iným problémom. Starý Ely, poblúdený náboženský fanatik, hovorí ľuďom, že tieto nové módne lieky a nástroje sú od diabla. Podľa jeho slov, jeho rodina nebude zaočkovaná. Šerif vyrieši problém americkým spôsobom - natlačiac mu nejaký rozum do hlavy. Rozbúši sa nám srdce, keď Festus vchádza do Dodge City so starostlivo opatrovanou ampulkou práve včas, aby zachránil malú Amy, Elyho dcéru, ktorá už "klopala na nebeskú bránu", lebo Ely odmietol vyhľadať vhodnú lekársku starostlivosť. Po reklame na Aspirin starý Ely a malá Amy ďakujú šerifoví, že priviedol Elyho k rozumu, zatiaľčo lekár, Miz Kitty a ďalší rozumní ľudia pijú ďalšiu rundu v saloone.

       Tento trochu dramatický brak poznačí mysle ľudí takými prospešnými lekciami, ako je prijateľnosť požívania alkoholu, riešenie problémov násilím, nebezpečenstvo samostatného myslenia a výsmech, ktorý sa spravodlivo ujde tým, ktorí nerozumne spochybňujú Vedecký Pokrok.

       Rozhodnutia rodičov o očkovaní sú zvyčajne učinené z pozície ľahostajnosti. Rodičom sú rutinne zatajované a manipulované informácie ohľadom účinnosti očkovacích látok, ich bezpečnosti v zmysle okamžite overiteľného poškodenia tých, ktorým sú podané, a dlhodobých účinkov očkovania na jednotlivca a ľudský druh ako taký.

       Úloha, ktorú zohrali očkovacie látky, úloha modernej medicíny ako takej, začína až na ústupe epidemických chorôb minulosti, keď tieto boli už z veľkej časti odstránené. Pravidelne nám je rozprávaná rozprávka o lekárskom víťazstve nad zabijáckymi chorobami ako je detská obrna, aj keď ktokoľvek, kto sa pozrie do histórie týchto chorôb, môže ľahko uvidieť, že ustupovali z prirodzených dôvodov. Pravoverná medicína, aj keď nie je veľmi úspešná v prevencii chorôb, je nesmierne skúsená v robení si zásluh na ich potlačení. To nie je tajná informácia, ale v hlavných správach Vám ju nepovedia. "Zdravotnícky nekorektní" pisatelia dlhé roky zverejňovali grafy a tabuľky, ktoré jasne ukazujú, že ochorenia ako detská obrna, záškrt, čierny kašeľ a osýpky boli na prudkom ústupe pred tým, ako nad nimi lekárska veda "zvíťazila" (viď: stručná prezentácia Neila Z. Millera vo "Vaccines: Are They Really Safe and Effective?" ("Očkovanie: je naozaj bezpečné a účinné?")).

       Redaktor Roger Windsor píše v časopise Spectrum z novembra/decembra 1995:

"Mnoho ľudí verí, že moderná medicína je zodpovedná za vyhubenie nákazlivých chorôb a za výrazné predĺženie očakávanej dĺžky života, z ktorého sme sa tešili v 20. storočí, ale vec sa má inak. Zdravie v USA sa zlepšilo nie kvôli tomu, čo sa urobilo po tom, ako ľudia ochoreli, ale preto, že ochoreli menej častejšie. Lepšia výživa a zdravšie životné prostredie urobili ľudí odolných voči nákazlivým chorobám, zatiaľčo očkovanie, lieky a iné lekárske zásahy hrali len vedľajšiu úlohu."

       Pred dvomi desaťročiami dospel Ivan Illich, uznávaný historik, filosof a teológ, popredný odborník na iatrogenézu (lekármi vytvorenú chorobu), k záveru, že navzdory veľmi hlasne vyhlasovaným pokrokom v medicíne "v skutočnosti nie je žiadna priama súvislosť" medzi očividným ústupom mnohých chorôb "a tak-zvaným pokrokom v medicíne." Illich demonštroval v "Medical Nemesis" a iných spisoch, že ústup starých chorôb nemožno pričítať za zásluhu lekárom, ale z nárastu nových epidémií ("srdcové choroby, obezita, vysoký krvný tlak, rakovina, artritída, emfyzém, cukrovka a tzv. mentálne poruchy") ich častokrát možno obviniť:

"Štúdium evolúcie klinických obrazov chorôb poskytuje dôkazy, že počas posledného storočia lekári ovplyvnili epidémie nie viac než kňazi v skorších časoch. Epidémie prichádzali a odchádzali, preklínané obomi, ale neovplyvnené ani jednými. Nie sú zmenené viac smerodajne rituálmi vykonávanými v lekárskych klinikách, než tými, ktoré boli obvyklé v náboženských svätyniach."

       Sú štatistiky o poškodeniach zdravia očkovaním presné? Viedli by snáď líšky presné záznamy o úmrtnosti v kuríne? Dokonca aj FDA (= Food and Drug Administration = Úrad na kontrolu potravín a liečiv v USA - pozn. prekl.) odhaduje, že len 10% lekárov hlási poškodenia zdravia očkovaním.

       Obhajkyňa slobodnej voľby Karin Schumacher navštívila 3. výročnú konferenciu "Shots Across Texas" ("Očkovanie naprieč Texasom"). Počula kľúčového prednášajúceho, Dr. Reda Dukea, ako na tejto očkovacej "duchovnej obnove" vybičoval dav zdravotníkov a obchodných zástupcov poisťovní a výrobcov liekov do náboženského šialenstva výrokmi ako "Musíte robiť, čo treba, presviedčať, zastrašovať a nútiť rodičov a deti, aby sa dali zaočkovať. Robte čokoľvek, s čím budete mať úspech. Buďte tvoriví v spôsoboch, ako ich priškripnúť. Ak to robíte dobre, vždy môžete zvíťaziť. Choďte a napichajte to do nich!"

       Je toho viac vo vojne s chorobami, čo bije do očí. Šialené množstvá dolárov sa spotrebúvajú na to, aby vám predali "správnosť očkovania". Ak chcete, aby Vaše dieťa bolo zaočkované proti čiernemu kašľu, podporujem Vaše právo na toto očkovanie. Ale, prosím, nerobte to len preto, aby si lekár alebo školská zdravotná sestra nemysleli, že ste hlupáci. Toto je jednoducho oblasť, kde je Vašou povinnosťou voči Vašim deťom a Vám samotným rozmýšľať samostatne. Buďte informovaní.