Správa z tlačovej besedy k chrípke

01.10.2010 08:00

       Dňa 30. 09. 2010 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR tlačovú besedu k očkovaniu proti chrípke za účasti hlavného hygienika SR doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH, prof. MUDr. Fedora Čiampora, DrSc. – pracovníka Virologického ústavu SAV a vedúceho Odboru epidemiológie ÚVZ MUDr. RNDr. Jána Mikasa. Tlačovú besedu otvorila hovorkyňa ÚVZ SR Mgr. Lenka Šramková. Hlavný hygienik SR vo svojom príhovore vyhodnotil chrípkovú sezónu 2009/2010 na Slovensku, ktorá bola ovplyvnená prebiehajúcou pandémiou. Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc. vysvetlil prítomným dôvody prečo je očkovanie bezpečné a potrebné. MUDr. RNDr. Ján Mikas upozornil svojou prednáškou na dôležitosť očkovania proti chrípke a podrobnejšie popísal zloženie chrípkových vakcín. Tlačovej besedy sa zúčastnil aj MUDr. Ivan Bakoš z Inštitútu očkovania a cestovnej medicíny, ktorý prítomných novinárov aj verejnosť zaočkoval proti chrípke.

 

       Viac na stránke ÚVZ SR.

       Viď tiež článok "Pravda o očkovaní proti chrípke" a ďalšie články z tohto prehľadu.