Spolupracovníci sú vrelo vítaní!

02.03.2010 23:15

       Nie je v silách jedného človeka pokryť všetky oblasti vedy a života súvisiace s očkovaním. Preto vítame spolupracovníkov, ktorí majú dostatočné znalosti a skúsenosti a chcú sa o svoje poznatky, výsledky výskumu či životné príbehy podeliť.

       Píšte nám na adresu sloboda.v.ockovani@gmail.com

       Oblasti, ktoré chceme pokryť:

 • negatívne i pozitívne následky očkovania
 • početnosť prípadov vážnych zdravotných komplikácií po očkovaní
 • právne normy týkajúce sa očkovania
 • nezávislé odborné štúdie a výskumy ohľadom očkovania
 • prísne vedecké (na základe overiteľných faktov a dokonalej logiky) vyvracanie lží a dopĺňanie poloprávd šírených štátnymi úradmi a Big Pharmou
 • odhaľovanie korupčného pozadia štátnej zdravotníckej politiky, korupčných praktík Big Pharmy, konfliktov záujmov politikov a vysoko postavených zdravotníckych úradníkov, nátlakového, manipulatívneho či inak protizákonného konania štátnych úradov a úradníkov...
 • dobré rady pre jednanie s rôznymi príslušnými štátnymi úradmi a úradníkmi
 • pravdivý popis chorôb, proti ktorým sa očkuje, ich spôsobu šírenia, priebehu, liečby, možných vážnych a/alebo trvalých zdravotných následkov, popis spôsobov ako týmto následkom predísť aj bez očkovania...
 • nekonvenčné liečebné metódy nahrádzajúce alopatiu (vrátane očkovania): liečivé bylinky, telesné či duševné cvičenia, homeopatia, rôzne prírodné a prirodzené liečebné postupy, zdravý spôsob života...
 • prehľad kníh, článkov a relácií o očkovaní v dennej tlači, bežných i odborných časopisoch, rozhlase a TV
 • zálohovanie článkov, ktoré vyšli na internete, aby sa "nestratili" pri neskoršom zásahu cenzúry (žiaľ, skutočne sa tak v niektorých prípadoch deje)
 • uverejňovanie oznamov o podujatiach týkajúcich sa očkovania (ladených v prospech i neprospech očkovania)
 • upresňovanie nepresností, objektivizácia neoverených informácií, povier a JPP ("jedna pani povedala")
 • zdravotné a právne poradenstvo
 • usporadúvanie peňažných zbierok a inej pomoci obetiam očkovania
 • osvetová činnosť medzi rodičmi v materských centrách, čakárňach u detských lekárov, obchodoch s tovarom pre deti, čajovniach a iných spriaznených ustanovizniach
 • vymáhanie zodpovednosti štátnych orgánov a Big Pharmy za negatívne dôsledky očkovania

 

Vysvetlivka:

Big Pharma = veľká nadnárodná liečivová (farmaceutická) spoločnosť (firma, korporácia)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!