Slovensko v Európe šieste od konca?

16.10.2009 10:00

        Švédsky spotrebiteľský inštitút Health Consumer Powerhouse zverejnil 28. septembra 2009 tohtoročný rebríček európskych zdravotných systémov z pohľadu pacientov – spotrebiteľov zdravotníckych služieb. V rebríčku skončilo slovenské zdravotníctvo na 28. mieste z 33 hodnotených krajín. Všetky ostatné krajiny V4 skončili pred nami, Česká republika dokonca až o 11 priečok vyššie. Rebríček s veľkým náskokom vedie Holandsko, ktoré zopakovalo vlaňajšie víťazstvo (predtým bolo vždy v TOP 3). Nasleduje Dánsko, Island (nováčik porovnania), Rakúsko, Švajčiarsko a Nemecko. Oproti vlaňajšku sme klesli o šesť priečok.
       Euro Health Consumer Index (EHCI) už piaty rok porovnáva rôzne nastavenia zdravotnej politiky v európskych krajinách. Tie hodnotí vždy vo vzťahu k spotrebiteľovi zdravotníckych služieb. Výsledné hodnotenie tak hovorí o miere orientovanosti na klienta a dosahovaní základných cieľov zdravotnej politiky: lepšieho zdravotné stavu, vyššej spokojnosti a lepšej ochrany pred katastrofickými nákladmi. Metodika porovnávania sa každý rok upravuje, medziročné porovnania je preto potrebné brať s rezervou. Aj napriek viacerým nedostatkom v zdrojoch porovnateľných dát však poskytuje EHCI aspoň v hrubých rysoch vizitku jednotlivých zdravotných systémov.

 

       Viac na stránke Health Policy Institute.