Sircus, Dr. Mark

14.11.2010 22:07

       je plodným spisovateľom, básnikom, výskumníkom v oblasti lekárstva, lekárom, psychológom, hudobníkom, oddaným manželom a rodinným typom. Pravidelne každý týždeň oslovuje svet svojimi článkami. Narodil sa v New Yorku v roku 1952. Od roku 1991 žije v Brazílii. Niektorí ľudia si myslia, že je inšpirovaný Bohom, dokonca aj v lekárskej práci, a že má dobrý vzťah so zdrojom života. Je oddaný Svätej Matke, ale jeho skutočné náboženstvo sa točí okolo zraniteľnosti, lásky a schopnosti načúvať každému srdcu a duši.

       Je držiteľom titulu "doktor orientálnej medicíny" a pred vyše 20 rokmi bol jedným z prvých certifikovaných akupunkturistov v USA. Z rôznych lekárskych škôl vyťažil podstatu, ktorá smeruje k zjednotenému lekárstvu, ktoré môže vykonávať ako alopat, tak i nealopat. Jeden človek o ňom napísal, že v oblasti lekárstva je "zábleskom úžasného vhľadu do veci" a že jeho "metódy liečby chronických chorôb sú nádherné a idú ku koreňu veci". V roku 2002 založil Medzinárodný zväz pre pravdu v lekárstve (International Medical Veritas Association) a zverejňuje komentáre k správam z oblasti zdravotníctva čo najčastejšie.

       Svoju prácu v oblasti psychológie založil na najzákladnejšom duchovnom princípe, že všetko je jednotou, a preto všetok život je zrkadlom nás samých. Jeho práca preto zahŕňa celok života, jednotu všetkých bytostí a všetky aspekty ľudského života a činnosti od lásky a sexuality až po vládu, politiky, ekológiu, lekárstvo, vzťahy a hospodárstvo.

       Je riaditeľom lekárskej organizácie, psychológom farieb/vnemov, ako aj terapeutom komunikácie a načúvania. Komunikácia je kľúčom k všetkým stránkam zmeny. Drží kľúč od našej budúcnosti. Ako v dôverne osobnej rovine, tak aj v celkovej spoločenskej rovine, väčšina ľudských ťažkostí pochádza z biednej komunikácie. Psychológia komunikácie je skutočne zmesou psychológie a duchovnosti, pretože nás priamo zapája do procesu vnútorného rastu i spoločenského vývoja súčasne. Je jedným z mála zástancov "tvorivého sporu", procesu, ktorého úlohou je skupinové vedomie, či už je to medzi dvomi alebo tridsiatimi ľuďmi.

       Jeho najvášnivejším koníčkom v skutočnosti boli peniaze a hospodárstvo, a vydal dlhý rad článkov na tieto témy. Veľkú časť svojej knihy "Into the Ashes" ("Do tla") venoval peňažnej a hospodárskej záhume, ktorú máme pred sebou alebo už nastala - podľa toho kto sme a kde sa nachádzame. "Into the Ashes" ponúka hlboké odpovede, ale nie v zmysle záchrany našej súčasnej civilizácie. Pred nami sú veľké výzvy a je na čase obrniť sa a rozmýšľať o pesimistických možnostiach vývoja a o ochrane svojich rodín a detí.

       Je rodinným typom a je veľmi rád, že 4 z jeho 6 detí žijú s ním na severovýchodnom pobreží Brazílie.