Seminár o povinnom očkovaní v Nitre v utorok 10.V.2011 od 17:30

10.03.2011 17:30

 

Vážení všeobecní lekári pre deti a dorast, všeobecní lekári pre dospelých, ako aj široká verejnosť,
srdečne vás pozývame na

seminár

"Ako ďalej s povinným očkovaním?"

 

Kedy?

v utorok 10. mája 2011
od 1730

 

Kde?

v Nitre
    v kongresovej sále hotela Zobor,

Štefánikova trieda 5 (vchod do hotela je v pasáži, potom schodmi na 1. posch.)

 

O čom?

• výhody a nevýhody povinného očkovania • výhody a nevýhody plne dobrovoľného očkovania •
• aké očkovania sú povinné v iných krajinách Európy? • očkovanie a ľudské práva •
• čo by sa stalo, keby sme prešli na plne dobrovoľné očkovanie, ako je to bežné v Západnej Európe? •
• čo s rizikovými a sociálne neprispôsobivými skupinami obyvateľov? •
• nedostatok dôkladnej osvety o očkovaní medzi laickými občanmi, ako aj medzi očkujúcimi lekármi •
• dramatické skreslenia v počtoch hlásených nežiaducich účinkov očkovania (NÚO) na Slovensku •
• ako zlepšiť hlásenosť NÚO očkujúcimi lekármi? • ako znížiť počet i závažnosť skutočných NÚO? •
• konflikty záujmov pri osvete o očkovaní medzi lekármi i laikmi. Čo s tým? •
• doplnkové a alternatívne možnosti posilňovania imunitného systému •

 

Vstupné:

Dobrovoľné

(na náklady spojené s usporiadaním tohto podujatia)

 

Priamo na besede si môžete prezrieť a kúpiť knihy o očkovaní:

Dr. Martin HIRTE: "Očkování - pro a proti"
Neil Z. MILLER: "Co možná nevíte o očkování"
Dr. Gerhard BUCHWALD: "Očkování - obchod se strachem"
Iva VRANSKÁ-ROJKOVÁ: "Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili"