Rozsudok Krajského súdu Žilina v spore žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. proti žalovanému Ing. Mariánovi Fillovi

15.10.2020 21:54

Krajský súd Žilina

Strana 1

Strana 1

 

Strana 2

Strana 2

 

Strana 3

Strana 3

 

Strana 4

Strana 4

 

Strana 5

Strana 5

 

Strana 6

Strana 6

 

Strana 7

Strana 7

 

Strana 8

Strana 8

 

Strana 9

Strana 9

 

Strana 10

Strana 10

 

Strana 11

Strana 11

 

Strana 12

Strana 12

 

Strana 13

Strana 13

 

Strana 14

Strana 14

 

Strana 15

Strana 15

 

Strana 16

Strana 16

 

Strana 17

Strana 17

 

Doložka o autorizácii - strana 1

Doložka o autorizácii - strana 1

 

Doložka o autorizácii - strana 2

Doložka o autorizácii - strana 2

 

Sprievodný list Okresného súdu Žilina

Sprievodný list Okresného súdu Žilina

 

Obálka

Obálka

 

Prehľad celej kauzy tu:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.