Rozhovor o pripravovanej zmene legislatívy v oblasti očkovania DNES (piatok 8.III.2013) od 21:00 na Slobodnom vysielači

08.01.2013 21:00
Čo: rozhlasová relácia „Informačná vojna“
na tému „Pripravovaná zmena zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá sa dotýka aj povinného očkovania“
Do relácie je možné zavolať alebo napísať otázky e-mailom
Kedy: v piatok
8. marca/brezňa 2013
od 2100
do 2200
Kde: internetová rozhlasová stanica
Slobodný vysielač
www.SlobodnyVysielac.sk
upútavka na Slobodný vysielač
Kto: Ing. Marián Fillo, www.slobodaVockovani.sk
Norbert Lichtner, redaktor
vy - poslucháči
Tel.: 048 / 38 10 10 1
E-mail: studio@slobodnyvysielac.sk