Rozhodnutia o očkovaní - komu máte dôverovať?

26.08.2010 00:26

DrTenpenny.com - 28.VI.2007 - Dr. Sherri Tenpenny

 

       Pôvodný článok "Vaccination Decisions - Who Should You Trust?"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Väčšina rodičov chce dôverovať svojmu detskému lekárovi. Už viac nežijeme v troj-/štvor-generačných rodinách. Matky a staré matky často žijú veľmi ďaleko od seba, takže keď Janko ochorie, namiesto porady s našimi blízkymi, ktorí majú skúsenosti so starostlivosťou o choré deti, zveríme naše deti detskému lekárovi.

       Väčšina detských lekárov to myslí dobre a chce robiť to, čo si myslí, že je v najlepšom záujme zdravia dieťaťa. Keď však príde reč na očkovanie, detskí lekári častokrát idú za nápomocné rady; uchyľujú sa k zastrašovaniu. Hovoria rodičom strašidelné príbehy o tom, ako by (v najhoršom prípade) mohlo dopadnúť dieťa, ktoré by malo vážne komplikácie počas detskej choroby ako sú osýpky, príušnice či ovčie kiahne. O deťoch, ktoré sa uzdravili bez nežiadúcich následkov, sa nikdy nezmieňujú. Tlak na očkovanie môže rásť a niekedy vyústi do hrozieb. Súc zastrašení a veriac, že "lekár to vie najlepšie," sa rodičia častokrát podvolia.

       Potom začnete čítať články a knihy napísané lekármi, ktorí objavili problémy s očkovaním.

       Informácia o nebezpečenstvách očkovania nie je názorom, ale predstavuje tisíce hodín výskumov, dokumentovania skutočností, o ktorých väčšina detských lekárov vôbec nevie. Táto informácia úplne od podlahy narúša zažité myslenie o očkovaní. Dôležité je, že obsahuje podrobné odkazy na literatúru. Tieto nové údaje spôsobujú v ľuďoch pocit zmätenia. Je to niečo úplne iné než to, čo bolo všeobecne prijímané ako pravda o očkovaní počas vyše dvoch storočí: "Očkovanie je bezpečné, účinné, chráni a nespôsobuje žiadne ujmy na zdraví." Strávite hodiny výskumom oboch strán problému snažiac sa zistiť, ktorý lekár hovorí pravdu, ktorá informácia je správna. Vzpierate sa, argumentujete a častokrát cítite, že si sami sebe protirečíte.

       Obaja lekári sú presvedčiví. Obaja hovoria o autorite a predstavujú informácie, ktoré sa zdráhate prijať. Ktorými smernicami by ste sa mali riadiť? Ktorému lekárovi by ste mali veriť?

       Úprimne povedané, v zásade by ste nemali nekriticky dôverovať ani jednému z nich.

       Mali by ste veriť svojej intuícii, svojmu vlastnému systému vnútorného vedenia. Sadnite si v tichu a osamote, a skúste si uvedomiť, ako sa "cítite", keď zvažujete očkovanie. Aký je to pocit, keď sa pozriete na svoje milované bábätko a viete, že pri najbližšej návšteve lekára má byť zaočkované? Aký je to pocit, keď rozmýšľate o neočkovaní? Ak oba pocity sú neutrálne alebo mätúce, potrebujete viac informácií. Ak sú rovnako silné a negatívne, preskúmajte svoje obavy. Rozumiete skutočným rizikám choroby, ktorej chcete predísť? Poznáte skutočné riziká očkovania? Ak je jeden pocit výrazne silnejší než iný, prehovára k Vám Váš inštinkt.

       Mamička vie, keď s Jankom nie je niečo v poriadku, aj keď Janko nie je na dohľad. To je intuícia. Na druhú stranu, matky plakali, keď boli ich deti očkované a modlili sa "aby sa nič nepokazilo". To ide proti intuícii.

       Zriekli sme sa svojej osobnej moci v prospech profesionálov, obzvlášť lekárov, dokonca aj keď nás lekársky priemysel veľmi sklamal v mnohých ohľadoch. Rodičia, je na čase vziať späť svoju moc. Dôverujte tomu, čo cítite, keď uvažujete o očkovaní. Uvedomte si, že ste inteligentní a schopní čítať a chápať porovnanie rizík a prínosov očkovania. Čím viac budete načúvať tomu "hlasu z vnútra", tým hlasnejším sa stane. Je to ten najlepší test informácií o očkovaní, ktoré počujete.