Rozhlasové besedy o očkovaní na Slobodnom vysielači — 2x DOPLNENÉ

02.10.2017 14:42

Ing. Marián FILLO

 

Doplnené: článok bol pôvodne vydaný v utorok 19.I.2016 o 012 a doplnený 2.II.2016 o 2255 o 1. časť besedy č. 2. Článok bol následne doplnený a prepracovaný 2.V.2016 o 2017. V článku boli 2.X.2017 o 1442 nahradené staré odkazy na zvukové záznamy na SoundCloud.com na nový archív Slobodného vysielača na HearThis.At.

 

    Keďže som sa z rodinných dôvodov v poslednom čase (počnúc decembrom 2015) musel stiahnuť z chodenia po besedách po celom Česku a Slovensku (od Plzne až po Prešov a Košice) a zostalo mi len vysielanie na Slobodnom vysielači, ktoré v krajnom prípade môžem zvládnuť aj na diaľku z domu (cez Skype), rozhodol som sa tento výpadok aspoň čiastočne nahradiť rozhlasovými besedami o očkovaní na Slobodnom vysielači.

    V roku 2015 som v troch dieloch stihol prvú časť mojej série prednášok/besied („Čo možno neviete o očkovaní a imunite“). Natiahlo sa to, pretože na rozdiel od živej besedy, kde premietam prezentáciu, v rozhlase chýba prenos obrazu, takže všetko, čo mám v prezentácii, musím prečítať, čo inak nerobím. Tiež sa snažím tému poňať podrobnejšie než na bežnej besede, keďže MP3-ku zo Slobodného vysielača si človek môže prehrať aj na niekoľkokrát, ale keby som mal vkuse rozprávať 3 hodiny naživo, málokto by to ustál. Navyše zhruba každú polhodinu sú vo vysielaní prestávky na pesničky, čím sa vysielací čas natiahne.

    Besedy o očkovaní (hoci pýtajúcich sa nebolo veľa, takže skôr prednášky než besedy) na Slobodnom vysielači prebehli v rámci relácie Sám sebe lekárom. Kliknutím na obrázok k relácii otvoríte v novom okne (resp. na novej záložke) zvukový záznam, umiestnený na stránke HearThis.At, ktorú Slobodný vysielač používa ako svoj internetový archív relácií. Kliknutím na ikonku YouTube (ikonka YouTube) pod obrázkom k relácii otvoríte v novom okne (resp. na novej záložke) ten istý zvukový záznam, umiestnený na YouTube.com, s vypitvanými pesničkami (tzn. len hovorené slovo).

 

1. diel: „Čo možno neviete o očkovaní a imunite“

1. časť
24.XI.2015 od 1200 do 1400
obrázok k relácii Sám sebe lekárom č. 25
relácia Sám sebe lekárom č. 25 na YouTube.com
2. časť
8.XII.2015 od 800 do 1100
obrázok k relácii Sám sebe lekárom č. 26
relácia Sám sebe lekárom č. 26 na YouTube.com
3. časť
8.XII.2015 od 1200 do 1400
obrázok k relácii Sám sebe lekárom č. 27
relácia Sám sebe lekárom č. 27 na YouTube.com

 

2. diel: „Ako sa zodpovedne rozhodnúť o očkovaní?“

1. časť
19.I.2016 od 800 do 1100
obrázok k relácii Sám sebe lekárom č. 31
relácia Sám sebe lekárom č. 31 na YouTube.com
2. časť
16.II.2016 od 1200 do 1400
obrázok k relácii Sám sebe lekárom č. 35
relácia Sám sebe lekárom č. 35 na YouTube.com
3. časť
1.III.2015 od 1200 do 1400
obrázok k relácii Sám sebe lekárom č. 37
relácia Sám sebe lekárom č. 37 na YouTube.com

 

3. diel: „Ako si poradiť aj bez očkovania?“

1. časť
15.III.2016 od 1200 do 1400
obrázok k relácii Sám sebe lekárom č. 39
relácia Sám sebe lekárom č. 39 na YouTube.com
2. časť
29.III.2016 od 1200 do 1400
obrázok k relácii Sám sebe lekárom č. 41
relácia Sám sebe lekárom č. 41 na YouTube.com
3. časť
12.IV.2016 od 800 do 1100
obrázok k relácii Sám sebe lekárom č. 42
relácia Sám sebe lekárom č. 42 na YouTube.com

 

4. diel: „Ako legálne vybabrať s povinným očkovaním?“

12.IV.2016 od 1200 do 1400
obrázok k relácii Sám sebe lekárom č. 43
relácia Sám sebe lekárom č. 43 na YouTube.com

 

 

    Všetky relácie na Slobodnom vysielači Banská Bystrica i Svobodném vysílači CS (studio Kadaň), ktoré boli o očkovaní, alebo ktoré sa týkali zdravia a v ktorých som vystupoval ja alebo kolega Mgr. Peter Tuhársky z Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania, ako aj ďalšie relácie o očkovaní z iných rozhlasových staníc, nájdete tu (vyžaduje si to registráciu, ktorá je bezplatná):

    Veľkú časť z týchto relácií (hoci zďaleka nie všetky) nájdete aj na YouTube kanáli Európskeho fóra pre dohľad nad bezpečnosťou očkovania (angl. European Forum for Vaccine Vigilance = EFVV):

    Čisto moje relácie Sám sebe lekárom na Slobodnom vysielači Banská Bystrica nájdete tu:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.