Rokovanie u hlavného hygienika o povinnom očkovaní

22.11.2010 12:00

       Iniciatíva pre uvedomenia si rizík očkovania sa zúčastnila rokovania na o povinnom očkovaní, ktoré zvolal hlavný hygienik SR a konalo sa dňa 11.11.2010 na ÚVZ SR. Okrem nového hlavného hygienika MUDr. Gabriela Šimka sa diskusie zúčastnili MUDr., RNDr. Ján Mikas, MUDr. Lančová a MUDr. Gibala zo ŠUKL.

       Stanovisko našej Iniciatívy sme sformulovali do priloženého listu a očakávali sme naň reakcie. Na úvod som podstatu listu a smerovanie rokovania zhrnula do konštatovania, že podľa nás povinné očkovanie nezodpovedá úrovni demokracie na Slovensku, ani novým medicínskym poznatkom, že zlyhalo v praxi ako preventívne opatrenie na zlepšenie zdravotného stavu detí a celej populácie (lebo deti sú viac choré, než bývali), že štatisticky nie je potvrdená jeho prínosnosť a je ekonomicky nevýhodné, pričom riziká prevažujú nad benefitmi. Preto je neúnosné zo strany štátnych orgánov vyžadovať aby rodičia dávali povinne očkovať svoje deti. Zareagoval na to MUDr. Mikas, ktorý vyjadril názor, že povinné očkovanie zodpovedá úrovni demokracie, lebo ÚVZ určuje antigény. Vypočuli sme si obvyklý argument, ktorý nezodpovedá histórii výskytu chorôb a očkovania, že sa údajne očkovaním podarilo eliminovať infekčné choroby, a tvrdenia, že očkovanie nezlyhalo, negatívne reakcie sú povinne hlásené a ekonomická výhodnosť vraj prevyšuje náklady - čo zase nezodpovedá skutočnosti.

 

       Viac na stránke RizikaOckovania.sk.