Rodičia si budú môcť vybrať vakcínu na povinné očkovanie proti pneumokokom

16.11.2010 12:00

       Rodičia si budú môcť vybrať vakcínu na povinné očkovanie proti pneumokokom od 1.januára 2011. V súčasnosti sú na trhu dostupné pneumokokové vakcíny Synflorix a Prevenar 13. Vakcína Prevenar 13 je od 1.júla 2010 v systéme povinného plošného očkovania. S účinnosťou od 1.januára 2011 budú do povinného očkovania zaradené obe vakcíny. Výška úhrady zdravotnej poisťovne za pneumokokové vakcíny bude stanovená tak, aby boli finančne dostupné. 10-valentná vakcína Synflorix bude bez doplatku poistenca plne hradená zdravotnou poisťovňou. Rodičia, ktorí chcú očkovať svoje dieťa nadštandardnou 13-valentnou vakcínou Prevenar 13, budú za vakcínu doplácať únosný doplatok. Výška doplatku za 1 dávku vakcíny bude 3 eurá, pri trojdávkovej očkovacej schéme to predstavuje doplatok 9 eur. Deti, u ktorých sa očkovanie začalo 13-valentnou vakcínou ešte v roku 2010, sa touto vakcínou bezplatne doočkujú.

 

       Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

       Viď tiež články "Štúdia: Po zavedení očkovania proti pneumokokom vyšší počet komplikácií zápalu pľúc" a "Plošné očkovanie proti pneumokokom spôsobilo zvýšené riziko nákazy kmeňom odolným voči antibiotikám".