Relácia Supermama na TV JOJ o očkovaní v utorok 2.IV.2013 od 13:00

02.02.2013 13:00
Čo: televízna relácia „SuperMama“
na tému „Očkovanie“
Do relácie je možné zavolať alebo napísať otázky e-mailom i na FaceBook (FB)
Kedy: v utorok
2. apríla/dubňa 2013
od 1300
do 1400
Kde: televízia JOJ: logo TV JOJhttps://www.joj.sk/
živé vysielanie: https://live.joj.sk/
archív relácie „SuperMama“:
https://supermama.joj.sk/supermama-archiv.html
Kto: Ing. Marián Fillo, otec a šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk
Robo Papp, otec a spevák - https://robopapp.webnode.sk/
zatiaľ neupresnená pro-očkovacia detská lekárka
zatiaľ neupresnená pro-očkovacia mamička
Tel.: 02 / 59 888 361
E-mail: supermama@joj.sk
FB: https://www.facebook.com/supermamatvjoj