Relácia „Informačná vojna“ o očkovaní na Slobodnom vysielači v piatok 6.IX.2013 od 21:00

06.07.2013 21:00
Čo: rozhlasová relácia „Informačná vojna“
na tému „Kým sú pediatri o očkovaní zavádzaní, prehrávajú všetci“
Do relácie je možné zavolať alebo napísať otázky e-mailom
O čom: MUDr. Jarmila Pertinačová v článku Odmietnutie alebo odloženie očkovania uviedla: „Úlohou pediatrov, epidemiológov a infektológov je pomôcť rodičom nájsť pravdu pomocou vedecky podložených informácií o očkovaní. Pretože, každá pravda sa dá pochopiť, keď je objavená. Avšak ťažké je objaviť ju.“ Mesačník Dieťa sa pýta:
- Môže existovať to, čo existovať nesmie? Prečo sa na Slovensku lekárom zatajujú skutočnosti, ktoré sa dozvedajú odborníci na svetových kongresoch? Prečo sa odborníkom, ktorí sa na nich zúčastnili, zabraňuje, aby o nich referovali? Kto a prečo má záujem, aby objavená pravda nahlas nezaznela?
- Prečo odborné spoločnosti lekárov združených v SLS komunikujú s médiami prostredníctvom PR spoločnosti, zastupujúcej výrobcu vakcín?
- O čom podľa slovenských pediatričiek smie a o čom nesmie, čo sa týka očkovania, písať mesačník, zameraný na starostlivosť o deti?
- Slovensko - zázračná krajina takmer bez vážnych vedľajších účinkov očkovania? Pohľad pediatričky MUDr. Marty Špánikovej: „Nežiaduce účinky očkovania sa nahlasujú, ale nie je ich veľa preto, že ich nie je veľa!!! Pracujem viac ako 30 rokov, očkovala som viac ako 12-tisíc krát, mala som 4 vážnejšie reakcie, žiadna s trvalými následkami!“ Aké sú však skúsenosti rodičov?
- Arogancia moci: ak dovolíte verejnosti, aby vyjadrila svoj názor na rozhovor s odborníčkou, viac sa s vami táto odborníčka baviť nebude. Má na to právo, ak je očkovanie povinné a odborníčka zastáva významnú funkciu v oblasti epidemiológie a vakcinológie?
- Udávanie neočkovaných rodičov - právo či povinnosť pediatrov? Vyjadrenie MUDr. Kataríny Šimovičovej pre Slovenský rozhlas — podstatný názorový obrat na udávanie rodičov? .
- Slovensko potrebuje zmenu. Rodičia majú právo na objektívne informácie. Pediatri, informujte sa o najnovších výskumoch, o ktorých sa referuje vo svete a na Slovensku sa o nich mlčí! Vy ste tí, ktorí aplikujú deťom vakcíny. Mali by ste mať k dispozícii všetky najnovšie informácie. Požadujte ich!
- Aké sú vo svete návrhy, čo sa týka očkovania detí? Kedy zaznejú aj u nás na odborných fórach?
Kedy: v piatok
6. septembra/jaseňa/září 2013
od 2100
do 2300
Kde: internetová rozhlasová stanica
Slobodný vysielač
www.SlobodnyVysielac.sk
upútavka na Slobodný vysielač
Kto: Ing. Renáta Krausová, šéfredaktorka časopisu Dieťa
Mgr. Peter Tuhársky, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania
Norbert Lichtner, redaktor
vy - poslucháči
Tel.: 048 / 38 10 10 1
E-mail: studio@slobodnyvysielac.sk