Relácia „Informačná vojna“ o očkovaní na Slobodnom vysielači v utorok 5.II.2013 od 21:00

05.12.2012 21:00
Čo: relácia "Informačná vojna"
na tému očkovania (povinnosť očkovania, nežiaduce účinky očkovania)
Do relácie je možné zavolať alebo napísať otázky na FB.
Kedy: v utorok
5. februára 2013
od 2100
do 2300
Kde: internetová rozhlasová stanica
Slobodný vysielač
www.SlobodnyVysielac.sk
Kto: Mgr. Peter Tuhársky, www.RizikaOckovania.sk, autor knihy
       "Vitamín C a megaskorbická liečba - zabudnutý poklad"
Norbert Lichtner, moderátor
vy - poslucháči
Tel.: 048 / 38 10 10 1
FB: https://www.facebook.com/SlobodnyVysielac