Relácia "Informačná vojna" o očkovaní na Slobodnom vysielači 28.I.2013

28.11.2012 21:00
Čo: relácia "Informačná vojna"
na tému očkovania
Do relácie je možné zavolať alebo napísať otázky na FB.
Kedy: v pondelok
28. januára 2013
od 2100
do 2300
Kde: internetová rozhlasová stanica
Slobodný vysielač
www.SlobodnyVysielac.sk
Kto: Ing. Marián Fillo, www.slobodaVockovani.sk
Norbert Lichtner, moderátor
vy - poslucháči
Tel.: 048 / 38 10 10 1
FB: https://www.facebook.com/SlobodnyVysielac