Relácia „Informačná vojna“ o očkovaní na Slobodnom vysielači vo štvrtok 14.II.2013 od 21:00

14.12.2012 21:00
Čo: rozhlasová relácia „Informačná vojna“
na tému „Výroba vakcín, nedopatrenia pri výrobe vakcín,
zloženie vakcín a z toho vyplývajúce potenciálne riziká očkovania“

Do relácie je možné zavolať alebo napísať otázky na FaceBook (FB).
Kedy: vo štvrtok
14. februára 2013
od 2100
do 2300
Kde: internetová rozhlasová stanica
Slobodný vysielač
www.SlobodnyVysielac.sk
Kto: Ing. Marián Fillo, www.slobodaVockovani.sk
Norbert Lichtner, moderátor
vy - poslucháči
Tel.: 048 / 38 10 10 1
FB: https://www.facebook.com/SlobodnyVysielac