Relácia „Informačná vojna“ o očkovaní a kolektívnej imunite na Slobodnom vysielači vo štvrtok 17.X.2013 od 21:00

17.08.2013 21:00
Čo: rozhlasová relácia „Informačná vojna“
na tému „Kolektívna imunita — mýty a fakty“
Do relácie je možné zavolať alebo napísať otázky e-mailom
Kedy: vo štvrtok
17. októbra/rujňa/října 2013
od 2100
Kde: internetová rozhlasová stanica
Slobodný vysielač
www.SlobodnyVysielac.sk
upútavka na Slobodný vysielač
Kto: Mgr. Peter Tuhársky, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania
Norbert Lichtner, redaktor
vy - poslucháči
Tel.: 048 / 38 10 10 1
E-mail: studio@slobodnyvysielac.sk