Relácia „Informačná vojna“ na Slobodnom vysielači v stredu 17.XII.2014 od 21:00

17.12.2014 21:00
Čo: rozhlasová relácia „Informačná vojna“
na tému „Parazity, očkovanie a autizmus“ / hosť: Ing. Hana Bláhová
a na tému „MMR vakcína, poruchy trávenia, autizmus a novodobý hon na čarodejnice“ / hosť: Dr. Andrew J. Wakefield

Do relácie je možné zavolať alebo napísať otázky e-mailom
O čom: Ing. Hana Bláhová:
* čo sú to parazity a ako sa týkajú ľudí?
* aký má vplyv očkovanie na parazitov?
* ako parazity prispievajú k vzniku autizmu?
* ako sa zbaviť parazitov?
Dr. Andrew J. Wakefield:
* ako súvisí očkovanie MMR vakcínou s poruchami trávenia / ochoreniami čriev?
* ako súvisia poruchy trávenia s neurologickými poruchami / autizmom?
* ako možno liečiť poruchy trávenia, spôsobujúce neurologické poruchy?
* čo sa stane lekárovi-výskumníkovi, ktorý si dovolí spojiť očkovanie s vážnym poškodením zdravia?
* ako zodpovedne pristupujú štátne orgány k politike plošného očkovania?
* nadštandardné vzťahy výrobcov očkovacích látok so štátnymi úradníkmi
* na akých vedeckých podkladoch sa zakladá súčasné hromadné očkovanie?
Kedy: v stredu
17. decembra/mrazňa/prosince roku Pána 2014
od 2100
Kde: internetová rozhlasová stanica
Slobodný vysielač
www.SlobodnyVysielac.sk
upútavka na Slobodný vysielač
Kto: * Ing. Hana Bláhová, odborníčka na parazity a ich odstraňovanie u ľudí, https://www.youtube.com/watch?v=yhwHH6708W0
* Dr. Andrew J. Wakefield, detský gastroenterológ, výskumník súvisu MMR vakcíny s ochoreniami čriev a autizmom, autor knihy Callous Disregard (Bezcitná bezohľadnosť)
* Ing. Marián Fillo, šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk
* Norbert Lichtner, redaktor Slobodného vysielača
* vy - poslucháči
Tel.: 048 / 381 01 01
E-mail: studio@slobodnyvysielac.sk

 

Dr. Andrew Jeremy Wakefield:

Dr. Andrew Jeremy Wakefield