Relácia „Informačná vojna“ na Slobodnom vysielači v stredu 17.IV.2013 od 21:00 o tom, ako si pestovať silnú imunitu a pevné zdravie bez očkovania

17.02.2013 21:00
Čo: rozhlasová relácia „Informačná vojna“
na tému „Ako si pestovať silnú imunitu a pevné zdravie (pokiaľ možno)
       bez lekára, bez syntetických antibiotík a bez očkovania“

Do relácie je možné zavolať alebo napísať otázky e-mailom
Kedy: v stredu
17. apríla/dubňa 2013
od 2100
do 2300
Kde: internetová rozhlasová stanica
Slobodný vysielač
www.SlobodnyVysielac.sk
upútavka na Slobodný vysielač
Kto: Ing. Marián Fillo, www.slobodaVockovani.sk
Norbert Lichtner, redaktor
vy - poslucháči
Tel.: 048 / 38 10 10 1
E-mail: studio@slobodnyvysielac.sk