Pýtame sa... MUDr. RNDr. Jána Mikasa, vedúceho odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR

18.01.2011 00:00

       Slovensko je v rámci EÚ krajinou s najväčším počtom povinných očkovaní. V niektorých západných krajinách ale očkovanie nie je povinné. Prečo sú tieto rozdiely?

       Na Slovensku sa povinné očkovanie vykonáva od 50. rokov minulého storočia a vďaka tomuto očkovaniu sa u nás v súčasnosti nevyskytujú ochorenia, ako napríklad záškrt, detská obrna, tetanus, dokonca posledné roky ani osýpky. Čo sa však nedá povedať o niektorých iných štátoch Európy, napr. v roku 1995 bola epidémia záškrtu v Rusku, v roku 2008 epidémia osýpok v Rakúsku, vlani v Bulharsku na osýpky ochorelo viac ako 20 000 ľudí, pričom 24 ľudí zomrelo. Verejnosť sa možno čuduje, prečo sa máme očkovať, keď máme u nás také dobré štatistiky infekčných ochorení. Ak však máme určitú populáciu, ktorá nie je zaočkovaná, a pokiaľ existuje infekcia niekde inde vo svete, pri dnešných možnostiach cestovania hrozí zavlečenie hocijakej choroby aj na Slovensko. U nás máme v súčasnosti 11 povinných očkovaní proti infekčným ochoreniam. V západných krajinách je vysoká uvedomelosť ľudí a majú tam vysokú zaočkovanosť. Obávam sa, že ak by na Slovensku nebolo očkovanie povinné, neviem, či by zaočkovanosť bola porovnateľná so západnými krajinami. Treba ale tiež povedať, že v niektorých západných krajinách očkovanie síce nie je povinné, ale majú tak nastavenú legislatívu, že napríklad pri prijímaní detí do kolektívnych zariadení vyžadujú doklad o zaočkovaní.

 

       Viac na stránke Podtatranské noviny.