Príručka Svetovej zdravotníckej organizácie usmerňuje úrady, ako majú odpovedať popieračom očkovania na verejnosti

16.01.2017 14:54

Jefferey Jaxen18.VIII.2016Jefferey Jaxen

 

    Pôvodný článok WHO Manual Directing "Authorities" on How to Respond to Vaccine Deniers in Public
    z angličtiny preložil J.G. a preklad upravil Ing. Marián Fillo.

 

    Neustále sa stupňujúci očkovací nátlak na verejnosť na príkaz farmaceutických spoločností sa nedá považovať za nič iné než za psychologickú operáciu (PSYOP). Z dielne Európskeho regionálneho úradu, ktorý je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (angl. World Health Organization = WHO), vyšlo v roku 2016 prvé vydanie príručky „Ako reagovať na hlasných odporcov očkovania na verejnosti“ (Best Practice Guidance 1st Edition: How to Respond to Vocal Vaccine Deniers in Public). Z tohto návodu sa môžu rodičia a spoločenstvá dozvedieť ako spoznať a odhaliť jednoduché komunikačné techniky a čeliť tak pretrvávajúcej psychologickej operácii (PSYOP) medzi verejnosťou. Tento dokument Svetovej zdravotníckej organizácie začína na prvej strane týmto vyhlásením:

„Táto príručka poskytuje základné všeobecné postupy pre hovorcov akejkoľvek zdravotníckej organizácie, ako reagovať na hlasných odporcov očkovania. Rady a návrhy sú založené na psychologickom výskume o presvedčovaní, výskume v oblasti verejného zdravia, štúdiách o komunikácii a smerniciach WHO o rizikovej komunikácii.“

    Dokument sa zameriava na to, ako majú predstavitelia verejného zdravotníctva reagovať na „popieranie vedy“ vo verejných diskusiách. Tento dokument vyznieva podobne ako istý propagandistický dokument o škodlivosti marihuany zo 60. rokov 20. storočia. Podľa WHO tí, čo spochybňujú „vedu“ a „odborníkov“, môžu byť rozdelení do troch kategórií: odmietač očkovania, skeptik voči očkovaniu a popierač očkovania. Každé z týchto troch označení sa podľa WHO dá nájsť na akejsi stupnici, ktorú volajú „stupnica váhavosti ohľadne očkovania“.

diagram: Pravdepodobnosť zmeny postoja človeka smerom k súhlasu s očkovaním

    Keď dôjde na skutočné záujmy korporácií, tak lobista farmaceutickej spoločnosti sa zameria na politika alebo vládneho úradníka, ktorý môže presvedčiť najviac ľudí a obchádzať ochranné opatrenia s cieľom odstrániť slobodu v oblasti zdravotníctva. Za týmto účelom vytvorila WHO diagram s algoritmom, ktorý popisuje „ako zmeniť postoje niekoho smerom k súhlasu s očkovaním.“

diagram: Algoritmus, ako odpovedať popieračom očkovania  

    WHO označuje tých, ktorí neveria v očkovanie alebo spochybňujú jeho účinnosť a bezpečnosť, za „protivníkov“. Dokument končí kapitolou „Ako sa chrániť“. Kapitola varuje, že:

„Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže byť vaša bezpečnosť ohrozená v dôsledku Vašich pro-očkovacích názorov.“

    Ďalej tento dokument WHO upozorňuje zdravotníckych úradníkov:

„Majte na mysli, že vaše údaje a názory môžu ohroziť vašu osobnú bezpečnosť.“

    Celkovo tento dokument vyznieva ako vojenská príručka pre psychologické operácie za účelom vhodne zostaviť a predstaviť určité správy podrobenej vojenskej jednotke. Keď vezmeme do úvahy ohromnú mieru korupcie v súčasnej vede, konšpiračné „fakty“ a to, ako niektorí politici plynulo prechádzajú z politiky k výrobcom vakcín (napr. Julie „Merck“ Gerberding), tak tento dokument WHO je ukážkou budúcnosti, v ktorej nanútené lekárstvo, riadené výrobcami liekov, nedá verejnosti na výber. Už na prvý pohľad návody a výber slov v tomto dokumente doslova vzbudzujú hrôzu v súčasnej atmosfére zanikajúcej slobody v zdravotníctve. Ďalej je dôležité dať si do súvislostí, že len šesť mesiacov pred vydaním tohto dokumentu bola WHO prichytená (v jej vlastných interných e-mailoch) pri koordinovanej snahe zavádzať vyšetrovateľov a podvodným spôsobom zatĺkať nebezpečenstvá vakcíny proti ľudskému papilómovému vírusu (angl. Human Papilloma Virus = HPV), tzn. Gardasil/Silgard a Cervarix.


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.