Príprava na očkovanie

25.09.2010 12:00

       Hlavné je pripraviť dieťa na to, že ho budú pichať, ale zároveň ho upokojiť, že to nie je nič strašné. Na očkovanie vás pozve vaša detská obvodná lekárka a v prípade nepovinného dobrovoľného očkovania môžete prísť po predchádzajúcom dohovore do ambulancie z vlastnej iniciatívy. Niektoré ambulancie pozývajú deti na očkovanie pozvánkami poštou, e-mailom alebo SMS-kou. Malé deti lekári očkujú vrámci návštev Poradne. 
       Medzi jednotlivými druhmi očkovania ako aj medzi jednotlivými dávkami vakcíny je potrebné dodržiavať odporúčané časové odstupy. Ak je to možné, dodržiavame pravidlo, že očkujeme len úplne zdravé dieťa. Dieťa je pred očkovaním vždy vyšetrené lekárom. Niekedy nie je očkované ani zdravé dieťa. Je to v prípade, ak je nám známe, že dieťa môže byť v inkubačnej dobe infekčného ochorenia.

 

       Viac na stránke detskechoroby.rodinka.sk.