Pripomienka k novelizácii Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z.

13.03.2010 05:20

       Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania (skr. IURO) podala na vládnom Portáli právnych predpisov hromadnú pripomienku k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

       [...]

       Aby sa pripomienka stála zásadnou, čím by sa predkladateľ ňou musel zaoberať, potrebujeme aspoň 500 podporujúcich do 18. marca 2010.

 

       Viac na stránke IURO.